Project

General

Profile

Bug #4145

Søgefunktion (forstørrelsesglas) fungerer ikke, når man befindersig under et af menupunkterne

Added by Mette Vej Kristensen over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
https://roedovre-stg.ddbcms.dk/e-materialer
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat - hjemmeside

Description

Hvis jeg går ind under et af vores menupunkter i toppen, kommer et lille søgefelt frem. Dette søgefelt fugnerer ikke, og jeg skal helt tilbgae på forsiden til det store søgefelt

skærmprint2.jpg (74.8 KB) skærmprint2.jpg Mette Vej Kristensen, 02/15/2019 11:01 AM

Related issues

Is duplicate of DDB CMS - Enhancement #3667: Hovedmenu flyttes over søgefeltetResolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Status changed from New to Closed
  • Target version set to Release 30 - Bugfixes

Denne fejl er rettet i #3667 og lukkes hermed.

#2 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

#3 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

#4 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

Also available in: Atom PDF