Project

General

Profile

Enhancement #4147

Visning af Kampagne Plus på sektionssider

Added by Karsten Andersen over 1 year ago. Updated 8 months ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Sektioner og temaer, Inspiration - Kampagner

Description

Problemstilling

Kampagner kan ikke vises på sektioner (Editorial_base).

Formål

Afklar om der er et behov for at vise kampagner på sektionssider, og hvordan de i så fald skal vises.

Løsningsforslag

Afklar bibliotekernes behov i DDB CMS Facebook gruppen.

Original beskrivelse

Når man I Kampagne Plus modulet under "Grundlæggende" vælger, at en kampagne skal vises i en Gruppe, er det de gamle temasider den bliver vist på. Der er tilsyneladende ikke en mulighed for at få vist kampagnen på en ny sektionsside. Jeg kan i hvert fald ikke få det til at fungere.

kampagne_plus.PNG (14.3 KB) kampagne_plus.PNG Carsten Vilhelmsen, 03/28/2019 11:37 AM
Screenshot 2019-06-26 at 13.05.33.png (29.3 KB) Screenshot 2019-06-26 at 13.05.33.png Valg af visning rule Jesper Kristensen, 06/26/2019 01:06 PM
Screenshot 2019-06-26 at 13.04.58.png (59.9 KB) Screenshot 2019-06-26 at 13.04.58.png Campaign vises Jesper Kristensen, 06/26/2019 01:06 PM
Screenshot 2019-06-26 at 13.04.32.png (79 KB) Screenshot 2019-06-26 at 13.04.32.png Tilføj campaign pane til section Jesper Kristensen, 06/26/2019 01:06 PM
kampagne_plus_opsætning.PNG (38 KB) kampagne_plus_opsætning.PNG Carsten Vilhelmsen, 11/07/2019 09:54 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #2177: Kampagne PLUSResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Enhancement #4173: Oprydning i sektionerResolved (tag version)
Has duplicate DDB CMS - Enhancement #4402: Sektioner - TekstboksReady for development
Has duplicate DDB CMS - Bug #4410: Kan ikke oprette kampagner på forsidenClosed

History

#1 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

#2 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from New to Need more info
 • Assignee set to Tue Gaston
 • Priority changed from Normal to High
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

@Tue, vil du tage et kig på denne og prioritere den?

#3 Updated by Carsten Vilhelmsen over 1 year ago

Kan det hænge sammen med at kampagnemodulet på sektionsforsiderne stadig retter sig mod den gamle version?
Jeg har testet path=<front> på https://taarnby-stg.ddbcms.dk/ med hhv. det gamle og det nye kampagnemodul. Den gamle viser korrekt en kampagne på forsiden, kampagne plus leverer ingenting 

#4 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Need more info to Needs design decision
 • Assignee changed from Tue Gaston to Rolf Madsen

#5 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs design decision to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Tue Gaston
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 31 - Adgangsplatform og LUG

#6 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

Carsten Vilhelmsen wrote:

Kan det hænge sammen med at kampagnemodulet på sektionsforsiderne stadig retter sig mod den gamle version?
Jeg har testet path=<front> på https://taarnby-stg.ddbcms.dk/ med hhv. det gamle og det nye kampagnemodul. Den gamle viser korrekt en kampagne på forsiden, kampagne plus leverer ingenting 

Det er med 99% sandsynlighed fuldkommen korrekt, Carsten.

#7 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

Rolf Madsen wrote:

@Tue, vil du tage et kig på denne og prioritere den?

Jeg har skrevet til ITK for at høre, hvad det vil tage at få Kampagne PLUS tilrettet, så kampagner også kan vises på sektionssider.

#8 Updated by Christel Krabbenhøft about 1 year ago

 • Target version changed from Release 31 - Adgangsplatform og LUG to Release 32 - Bugfixes

#9 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Tracker changed from Bug to Enhancement
 • Assignee changed from Tue Gaston to Anna Christensen

#10 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Target version changed from Release 32 - Bugfixes to Release 31 - bugfixes

#11 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

Tue Gaston wrote:

Rolf Madsen wrote:

@Tue, vil du tage et kig på denne og prioritere den?

Jeg har skrevet til ITK for at høre, hvad det vil tage at få Kampagne PLUS tilrettet, så kampagner også kan vises på sektionssider.

ITK har givet et acceptabelt estimat, og udviklingen er planlagt til uge 26.
Af samme grund - og fordi der har været en del efterspørgsel på den - har jeg ændret dette issue, så det nu er tagget til rel. 31 i stedet for rel. 32.
Hvis så testen fejler eller der er andet der forsinker det, må vi jo bare flytte den tilbage til 32.

#12 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

#13 Updated by Jesper Kristensen about 1 year ago

Det kan man allerede ved at gå ind under "/admin/config/user-interface/ipe-filter" og slå campaign_plus til.

1. Slå campaign plus til i IPE filer

2. Opret en section (i taxonomy)

2. Lave en campaign med grundlæggende rule "Ord i ordforråd" søg sektion frem.

3. Gå ind i din sektion og tilføje "Relevant campaign plus" og vælge ønske configuration og placer den på siden hvor du ønsker den i sektionen.

Skal vi have det step 1 slået til som default?

#14 Updated by Jesper Kristensen about 1 year ago

 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Anna Christensen to Rolf Madsen

#15 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Status changed from Need more info to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Jesper Kristensen

Ja, lad os få trin 1 med så Kampagne PLUS som default kan tilføjes på sektionssiderne.

#16 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Related to Bug #4410: Kan ikke oprette kampagner på forsiden added

#17 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Related to deleted (Bug #4410: Kan ikke oprette kampagner på forsiden)

#18 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Has duplicate Bug #4410: Kan ikke oprette kampagner på forsiden added

#19 Updated by Jesper Kristensen about 1 year ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Jørgen Nielsen

#20 Updated by Jørgen Nielsen about 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Jesper Kristensen

@Jesper: Koden ser fin ud, men behat tests fejler. Kan du evt køre tests igen?

#21 Updated by Jørgen Nielsen about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Reviewed
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#22 Updated by Kasper Garnæs 11 months ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#23 Updated by Kasper Garnæs 11 months ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

#24 Updated by Stefan Søndervang 11 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Stefan Søndervang

#25 Updated by Stefan Søndervang 11 months ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)
 • Assignee changed from Stefan Søndervang to Gitte Barlach

Testet og godkendt på ding2-7.x-4.8.0-rc5.

Jeg har skrevet at panellet skal være aktiveret for bibliotekerne i sektion og på forsiden her: #4173.

#26 Updated by Stefan Søndervang 11 months ago

#27 Updated by Carsten Vilhelmsen 8 months ago

Jeg har fulgt Jespers steps, men kan ikke se mulighederne for at konfigurere kampagne-plus sektionen

 

Testet med nyeste release på https://taarnby-stg.ddbcms.dk/

#28 Updated by Stefan Søndervang 8 months ago

@Carsten: Det er denne: https://platform.dandigbib.org/issues/4598 der skal fikse det.

Also available in: Atom PDF