Project

General

Profile

Enhancement #4172

Styling på forsidekarrusellers backend

Added by Stefan Søndervang about 1 year ago. Updated 8 months ago.

Status:
Needs design decision
Priority:
High
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Karruseller

Description

Når man skal tilføje en søgning i en forsidekarrusel, så har hver anden søgnings intastningsfelter den samme grå farve som baggrundsfarven. Det gør det meget svært at se hvor felterne er, og værst er afkrydsningsfeltet til 'Only show available materiels', som man skal gætte til hvor er.

Der skal ændres enten på baggrundsfarven eller feltfarven.

History

#1 Updated by Stefan Søndervang about 1 year ago

  • Description updated (diff)

#2 Updated by Stefan Søndervang about 1 year ago

  • Description updated (diff)

#3 Updated by Stefan Søndervang 11 months ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Assignee set to Christel Krabbenhøft
  • Priority changed from Normal to High
  • Target version set to Release 31 - bugfixes

#4 Updated by Thomas Hansen 10 months ago

Det er hvad der sker når frontendere ikke tænker på backend'en.

Default baggrundsforve på input elementer er hvid. Det har den fra browser defaults. DDBasic har så valgt at style input felter uden border, hvilket er det der går dem mulige at se på hvid baggrund.

DDBasic kommer så udenom det problem ved at give håndplukkede input felter der bliver vist på hvid eller lys baggrund farven $grey (defineret i variables).

Nogen bemærkede så at input felter i IPEs modal vinduer var nærmest usynlige (#2566) og fixsede det ved at sætte baggrundsfarven på input elementer i modalen til $grey. https://github.com/b14/ding2/blob/b4c393368b665ef4da2efd31a2c2f99e1a29ecd5/themes/ddbasic/sass/components/modal-content.scss#L11

Det er så meget godt, problemet er at baggrundsfarven på td.odd er samme $grey: https://github.com/ding2/ding2/blob/541e0829b8f1394b6d7eb0c88481cfb062828870/themes/ddbasic/sass/base/table.scss#L59

Man kan jo så forsøge at finde en baggrundsfarve der passer med hvid og $grey til input elementer, men at finde random farver spiller jo ikke sammen med at forsøge at have et ensartet udtryk.

Det absolut nemmeste ville være hvis DDBasic havde stylet input elementer så de fungerer på hvilkensomhelst baggrund, men uden border er det lidt svært. Ellers mangler vi design på hvordan hvid baggrund, input elementer og tables skal spille sammen.

#5 Updated by Christel Krabbenhøft 9 months ago

  • Target version changed from Release 31 - bugfixes to Release 33 - Bugfixes

#6 Updated by Thomas Hansen 8 months ago

  • Status changed from Ready for development to Needs design decision

Also available in: Atom PDF