Project

General

Profile

Bug #4176

Brugeroprettelse af barn eller værge af en forælder eller person med forældremyndighed

Added by Rolf Madsen 3 months ago. Updated 3 months ago.

Status:
Needs prioritization
Priority:
High
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Login brugeroprettelse

Description

Problemstilling

Forældre skal møde fysisk op på biblioteket for at oprette deres børn eller værger som bibliotekslånere.

Formål

 1. Gør det lettere for forældre eller værger at oprette børn som bibliotekslånere.
 2. Fjern barierrer for at få nye lånere på biblioteket.

Løsningsforslag

Undersøg om det er muligt for en forælder eller værge at logge ind med NemID at få vist en liste de børn han/hun har forældre myndigheden over.

Spørgsmål

 • Er det muligt at lave en integraiion til Serviceplatformen og få udleveret en liste med CPR-numre over de børn/personer man har forældremyndigheden over?
 • Kan man foretage brugeroprettelse af et barn i FBS via /external/{agencyid}/patrons/v4, som man normalt bruger forudsat man er autentificeret via NemID?

Integrationer

 • NemID
 • Serviceplatformen
 • FBS

Serviceplatformen

https://cprdocs.atlassian.net/wiki/spaces/CPR/pages/51156205/Servicespecifikationer+til+offentlige+myndigheder

 • Familierelationer - familierelation til hovedperson, samt hvorvidt der foreligger oplysninger om forældremyndighed

For de relaterede personer returneres kun adresseringsnavn (ADRNVN), status (CNVN_STATUS), postdistrikt (CPSN_POSTDISTTXT), postnummer (CPST_POSTNR), familierelation (FAMMRK), fødedato/CPRnummer (PNT_FOEDDATO) og standardadresse (STADR). Yderligere oplysninger om de relaterede personer må derfor hentes gennem et nyt opslag på pågældende person.


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #1527: Oprettelse af bruger via login med NemIDResolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen 3 months ago

 • Related to Bug #1527: Oprettelse af bruger via login med NemID added

#2 Updated by Rolf Madsen 3 months ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Rolf Madsen 3 months ago

 • Description updated (diff)

#4 Updated by Anders Nørregaard 3 months ago

Der er også lavet ønske om ændring af FBS i denne forbindelse. Se ID 9781 på Ændringsønskeportalen

- Anders

Also available in: Atom PDF