Project

General

Profile

Bug #4208

Mellemværende. FBS api bør kunne oplyse om et lån er et fjernlån

Added by Gitte Barlach over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Kombit FBS (Waiting)
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Mellemværende

Description

(fortsat fra #3936)

Ved mellemværende udleverer FBS API ikke oplysningerne om titel, forfatter m.m. dvs der er ikke noget "hint" om at der er tale om fjernlån. Denne info. har DDB CMS brug for,  for at kunne vise mellemværende på lån, der er fjernlån. 

History

#1 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

  • Assignee set to Simon Holt

#3 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

Jeg har lavet en kopi af dette issue til vores interne oversigt over udviklingsønsker til FBS, med henblik på videre dialog med Kombit.

I må meget gerne oprette et udviklingsønske hos Kombit og indsætte sagsnummeret i dette issue, så vil jeg overføre til det interne issue.

#4 Updated by Simon Holt over 1 year ago

Jeg har arbejdet på et udviklingsønske til Kombit. Jeg tænkte jeg lige ville poste det her inden jeg beder min kollega om at indsende det i platformen for udviklingsønkser. Feedback/input er yderst velkomment :)

Overskrift

CMS-Integration API: Tilføj oplysninger om fjernlånspost for mellemværende.

Kategori

?????

Formål

At vise korrekt bibliografisk data om de relaterede poster på statuslisten for mellemværende i DDB CMS.

Beskrivelse

På statuslisterne i DDB CMS anvendes FBS API til at hente information om brugernes lån, reserveringer og mellemværende. På nuværende tidspunkt anvendes følgende endpoints:

- Lån: /external/v1/{agencyid}/patrons/{patronid}/loans

- Reservering: /external/v1/{agencyid}/patrons/{patronid}/reservations

- Mellemværende: /external/v1/{agencyid}/patron/{patronid}/fees

(Bemærk at vi DDB CMS på nuværende tidspunkt ikke anvender de nyeste versioner af disse endpoints på grund af problemer med opdatering af API-kode (se https://platform.dandigbib.org/issues/3245 for mere information om dette). Men dette burde ikke have nogen betydning for nærværende problematik.)

For alle disse endpoints gælder, at CMS modtager et recordId/FAUST for de associerede bibliografiske poster, der i dokumentationen af API’et omtales som et Faust: ”The FAUST number of the bibliographic record”.

Vi vil naturligvis gerne vise oplysninger om de associerede bibliografiske poster på disse lister, så DDB CMS bruger efterfølgende Opensearch til at hente metadata om de bibliografiske poster, der refereres til, i det der udleveres fra FBS API. I Opensearch identificeres posterne ikke alene ved et FAUST/recordId, men et PID der består af et namespace, der bestemmes af postens kilde/ejer, og postens recordId/FAUST. Eksempel på et PID der identificerer en basis-post fra bibliotekskataloget:

870970-basis:54995857

[namespace]:[recordId]

Dette er nødvendigt, da recordId ikke er unikt i opensearch over alle kilder. recordId er kun unikt inden for en kilde med et bestemt namespace. Hvis posten stammer fra bibliotekskataloget kaldes recordId’et for FAUST og er unikt inden for denne kilde. Er posten ikke fra bibliotekskataloget er det ikke et FAUST og der kan være sammenfald med postens recordId og et egentligt FAUST fra bibliotekskataloget.

Ved almindelige reserveringer/lån/mellemværende der ikke stammer fra et ”fjernlån” er det ligetil for DDB CMS. Her kan vi regne med at det recordId der udleveres er et FAUST og vi kan tillade os at lave et opslag på dette FAUST i opensearch getObject og dermed finde den korrekte post. Vi er sikre på, at dette FAUST er unikt inden for bibliotekskataloget og der er ikke risiko for sammenfald.

Ved fjernlån er det straks mere vanskeligt. En fjernlånspost kan stamme fra andre kilder end bibliotekskataloget som f.eks. forskningsbiblioteker eller statsbiblioteket. I disse tilfælde er det ikke nødvendigvis et FAUST, som er unikt inden for bibliotekskataloget, der udleveres. Det betyder, at vi risikerer sammenfald med et FAUST inden for bibliotekskataloget, hvis vi prøver at slå posten recordId op i Opensearch.

Ved lån og reserveringer er dette ikke det store problem. I det vi modtager fra FBS API er der oplysninger til stede om fjernlånsposten i ilBibliographicRecord på LoanDetails/ReservationDetails. Så i disse situationer bruger vi bare altid disse oplysninger, når der er tale om en fjernlånspost. Det er denne fremgangsmåde vi har valgt til at løse problemerne i https://platform.dandigbib.org/issues/3936. Det har dog den lille ulempe, at vi ikke kan vise cover eller linke til posten, da alt dette er baseret på PID, som vi ikke har mulighed for at bestemme uden risiko for sammenfald i disse tilfælde.

Men ved mellemværende modtager vi ikke nogen ilBibliographicRecord for materialerne i et mellemværende. Vi har heller ingen indikation af, om materialerne stammer fra et fjernlån. Det betyder, at der altid er risiko for sammenfald, når vi prøver at lave et opslag på de udleverede recordId’s. På nuværende tidspunkt laver vi opslaget, da alternativet er slet ikke at vise noget, så brugerne kun har materialenumrene at gå efter.

Det primære udviklingsønsket er derfor, at der tilføjes en ilBibliographicRecord til FeeMaterial for de enkelte materialer i API endpoint for mellemværende på samme måde, som det gøres ved lån og reserveringer.

Som et ekstra ønske så vi også gerne, at Opensearch PID’et tilføjes til ilBibliographicRecord for både lån, reserveringer og mellemværende. Ifølge Jørgen Nielsen/DBC burde Cicero få udleveret PID’et i fjernlånsbestillinger (jf. https://platform.dandigbib.org/issues/3936#note-45). Dette vil sætte os i stand til at prøve at lave et opslag på PID’et ved fjernlånsbestillinger og dermed forbedre visningen for de fjernlånsposter, hvor det går godt. Visningen kan forbedres ved at vi har mulighed for at vise cover og linke til materialevisningen i CMS (der begge er baseret på PID).

Værdi

Tilføjes oplysninger om fjernlånsposterne til mellemværende API, vil det betyde forbedret brugeroplevelse på statuslisten for mellemværende i CMS og andre applikationer der anvender API’et som f.eks. Biblioteks app’en. Da der er tale om mellemværende, er det et kritisk sted at vise korrekte oplysninger. Mangel på information, eller helt forkerte information, kan være til stor frustration for brugerne.

Lige nu kan vi i mange tilfælde for fjernlånsposter slet ikke vise andet end ”Titlen er ikke tilgængelig” og det eneste brugerne så har at gå efter er et materialenummer, som de bliver nødt til at kontakte bibliotekspersonalet for at oversætte til brugbar information. Eller endnu værre: vi kommer til at vise forkerte oplysninger om et materiale, som brugerne aldrig har haft lånt og slet ikke kender til.

Implementeres ønsket om tilføjelse af PID til ilBibliographicRecord for lån, reserveringer og mellemværender vil det også betyde forbedret brugeroplevelse i og med, at vi for alle fjernlånsposter har mulighed for at vise mere og bedre information om posterne end det sparsomme information, der udleveres fra FBS API. Konkret vil det betyde, at vi også vil kunne vise cover og linke til materialevisning for langt de fleste fjernlån, hvis de er fra andre folkebiblioteker eller hvis det pågældende bibliotek har slået de fornødne kilder til i den VIP-profil, de anvender i CMS.

#5 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Status changed from New to Kombit FBS (Waiting)
  • Target version set to DDB CMS - Kombit (FBS) drifts og infrastrukturudvikling

Smukt arbejde.

#6 Updated by Simon Holt over 1 year ago

Så er ændringsønsket blevet oprettet!

Sagsnummer: 10047

Also available in: Atom PDF