Projekt

Generelt

Profil

Bug #4212

Opensearch getObject returnerer fejlsvar som rigtige objekter

Tilføjet af Simon Holt for 15 dage siden. Opdateret for 15 dage siden.

Status:
Needs code review
Prioritet:
Normal
Tildelt til:
Anslået tid:
URL med eksempel:
Kategorier:
Integration - Brønd - Data og relationer

Beskrivelse

Hvis getObject ikke kan finde noget for en identifier returneres et objekt med fejlmeddelelsen som titel.

Eksempel:

<searchResponse>
 <result>
  <hitCount>1</hitCount>
  <collectionCount>1</collectionCount>
  <more>false</more>
  <searchResult>
   <collection>
    <resultPosition>1</resultPosition>
    <numberOfObjects>1</numberOfObjects>
    <object>
     <dkabm:record>
      <dc:title>
        Error: unknown/missing/inaccessible record: 123123123
      </dc:title>
     </dkabm:record>
     <identifier>123123123</identifier>
     <primaryObjectIdentifier />
     <formatsAvailable>
      <format>dkabm</format>
     </formatsAvailable>
    </object>
   </collection>
  </searchResult>
  <facetResult />
  <statInfo>
   <fedoraRecordsCached>0</fedoraRecordsCached>
   <fedoraRecordsRead>0</fedoraRecordsRead>
   <time>0.4374</time>
   <trackingId>os:2019-03-08T10:46:38:548147:28133</trackingId>
  </statInfo>
 </result>
</searchResponse>

Dette narrer DDB CMS til at prøve at vise disse materialer med titlen som fejlmeddelelse.

Det har ikke været et problem før vi gik over til getObject, da vi før brugte en rec.id-søgning til at hente flere objekter ad gangen. Hvis en søgning laves på en ugyldig identifier returneres der ikke noget for den. Ændringen har givet problemer flere steder:

https://platform.dandigbib.org/issues/3936&nbsp;

https://platform.dandigbib.org/issues/3187

Det vil give problemer alle steder hvor der er risiko for at vi laver forespørgelse på ugyldige identifiers eller materialer der er blevet kasseret. F.eks. fra status-lister eller P2-lister. 

Vi har været i kontakt med DBC om en bedre måde at håndtere det på. Indtil videre er planen (vist nok) at det skal returneres som:

<searchResult>
 <collection>
  <resultPosition>2</resultPosition>
  <numberOfObjects>1</numberOfObjects>
  <object>
   <error>unknown/missing/inaccessible record: 870970-basis:98540167</error>
   <identifier>870970-basis:98540167</identifier>
  </object>
 </collection>
</searchResult>

Vi afventer i øjeblikket nyt om hvor og hvornår denne rettelse vil være tilgængelig.

Opgaven i denne sag er at tilpasse DDB CMS til at håndtere denne ændring i opensearch. Efter at have kigget lidt koden der parser objekterne er det formentlig et spørgsmål om at tilføje en linje her der udtrækker fejl-elementet og sørge for at vi kigger efter den i TingClientObjectRequest->processResponse().

I #3936 er der alllerede lavet en lappeløsning, der kigger efter "Error: unknown/missing/inaccessible record" prefix i objekternes titel og kasserer dem, hvis den er tilstede:

https://github.com/ding2/ting-client/pull/27

Hvis det trækker ud med rettelsen i opensearch og vi vurderer at problemet er kritisk nok, kan vi overveje at bruge ovenstående løsning midlertidig.


Relaterede sager

relaterer til DDB CMS - Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..."Reviewed
relaterer til DDB CMS - Bug #3187: Ting-reference optimering Needs analysis

Historik

#1 Opdateret af Simon Holt for 15 dage siden

 • relaterer til Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..." tilføjet

#2 Opdateret af Simon Holt for 15 dage siden

 • relaterer til Bug #3187: Ting-reference optimering tilføjet

#3 Opdateret af Rolf Madsen for 15 dage siden

 • Beskrivelse updated (diff)
 • Status ændret fra New til Needs code review
 • Tildelt til ændret fra Simon Holt til Gitte Barlach
 • Udgave sat til Release 30-1 - Place2Book

#4 Opdateret af Rolf Madsen for 15 dage siden

 • Udgave ændret fra Release 30-1 - Place2Book til Release 31 - bugfixes

#5 Opdateret af Gitte Barlach for 15 dage siden

 • Tildelt til ændret fra Gitte Barlach til Jesper Kristensen

Eksporter til Atom PDF