Project

General

Profile

Support #4217

Hvad er Qty OSS Results, og kan man få antal resultater som metric på OSS?

Added by Tue Gaston 2 months ago. Updated 11 days ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Start date:
03/15/2019
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Foranlediget af spørgsmålet fra Fredensborg Bibliotekerne, om man kan trække en liste over 0-hits-søgninger begyndte jeg selv at eksperimentere.

 

Rapporten ”Navigation” -> ”Page Parameters” -> ”OSS” (som står for ”On-Site Searches”) kan tilføjes flere forskellige metrics. Her har jeg valgt Page Impressions, Visits, Qty OSS, Qty OSS Results og Qty Internal Search Phrases, og trukket fra nytår til i dag (vedhæftet):

OSS

Visits

Page Impressions

Qty OSS

Qty Internal Search Phrases

Qty OSS Results

Sum

2.626.080

4.852.190

4.852.190

4.852.190

4.336.907


Man bemærker jo straks, at Page Impressions, Qty OSS og Qty Internal Search Phrases returnerer identiske tal.

Men hvad er Qty OSS Results?
Navnet siger mig, at det bør være antallet af søgeresultater – men det er det i hvert fald ikke.
Tallet er i de allerfleste rækker identisk med Qty OSS, men mange steder lidt lavere. I gennemsnit 10,6 % lavere end Qty OSS; ingen steder er det højere.

Det er helt sikkert ikke antallet af søgeresultater.
Hvis det var det, burde det være højere end Qty OSS de fleste steder.
Man burde også kunne trække den liste, Fredensborg efterspørger, men gør jeg det, får jeg i hvert fald ikke 0-hits-søgninger.

Jeg kan tydeligt huske, at i Webtrends kunne man trække en liste over alle søgninger, der ingen resultater gav – ”Unsuccessful Searches”.

I Webtrends Infinity kunne man trække en liste over søgninger inkl. totalt antal søgeresultater – ”Search Results (sum)” – og ved derpå at dividere antallet af søgeresultater med antallet af gange, søgningen er foretaget, fik man et gennemsnitligt antal resultater.

 

Lad mig opsummere; der er 3 spørgsmål her:

  1. Hvad udtrykker tallet ”Qty OSS Results”?
  2. Kan man trække en liste over 0-hits-søgninger?
  3. Kan man trække en liste over søgninger inkl. antal resultater?
OSS.xlsx (7.68 MB) OSS.xlsx Tue Gaston, 03/15/2019 11:06 AM

Related issues

Related to Webtrekk - Bug #3599: Forskel på tal for brugernes søgningerResolved

History

#1 Updated by Tue Gaston 2 months ago

  • Related to Bug #3599: Forskel på tal for brugernes søgninger added

#2 Updated by Tue Gaston 2 months ago

#3 Updated by Michael Ødum 11 days ago

  • Assignee changed from Michael Ødum to Piotr Birketoft

Also available in: Atom PDF