Project

General

Profile

Bug #4220

Materiale får fejlagtigt status unavailable not-reservable

Added by Michael Ljungberg 2 months ago. Updated 2 months ago.

Status:
Need more info
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning

Description

https://www.viborgbib.dk/ting/object/870970-basis%3A23753847

OVenstående materiale burde være reserverbart. Det er hjemme, har den rigtige materialegruppe osv. i Cicero.

Den burde altså kunne reserveres...


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3247: Materialer i tidsskrifts-limboSystematic (waiting)

History

#1 Updated by Simon Holt 2 months ago

@Michael har materialet Periodikaoplysninger i Cicero? Tænkte det måske kunne være følgende problem: https://platform.dandigbib.org/issues/3247

#2 Updated by Michael Ljungberg 2 months ago

Posten har ikke periodika-oplysninger i Cicero

#3 Updated by Rolf Madsen 2 months ago

 • Status changed from New to Need more info
 • Assignee set to Michael Ljungberg
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

@Michael, kunne du lokkes til at lave et opslag direkte mod FBS via Postman klienten, så vi kan se præcist hvad der bliver udleveret?

Det kræver download og installation af https://www.getpostman.com/downloads/

Jeg har allerede opbygget de nødvendige requests og kan sende dem til dig og gennemgå det med dig via en screenshare så det ikke tager lang tid at sætte sig ind i.

#4 Updated by Michael Ljungberg 2 months ago


Hej Rolf,

Selvfølgelig. Jeg har fået programmet installeret, så kan du ikke give et kald, når du har tid?

#5 Updated by Michael Ljungberg 2 months ago


Resultat fra test i Postman

[
  {
    "recordId": "23753847",
    "reservable": true,
    "holdings": [
      {
        "branch": {
          "branchId": "DK-779100",
          "title": "Viborg Bibliotek"
        },
        "department": {
          "departmentId": "VOKUDL",
          "title": "Voksen"
        },
        "location": null,
        "sublocation": null,
        "materials": [
          {
            "itemNumber": "3481771624",
            "available": true,
            "periodical": {
              "volume": null,
              "volumeYear": "2000",
              "displayText": "År 2000",
              "volumeNumber": null
            },
            "materialGroupName": "13 28 dage"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]

#6 Updated by Rolf Madsen 2 months ago

 • Assignee changed from Michael Ljungberg to Simon Holt

@Simon, kan du genkende fejlen?

Jeg mener vi observerede nogle problemer med tidsskrifer omkring migreringen til FBS i sin tid.

Michael har spottet #3247, som lader til at være samme fejl.

#7 Updated by Rolf Madsen 2 months ago

 • Related to Bug #3247: Materialer i tidsskrifts-limbo added

#8 Updated by Simon Holt 2 months ago

Det var netop det problem jeg troede det var. Havde bare glemt, at man ikke kan se periodikaoplysningerne i Cicero selv om de ekisterer og udleveres via API.

Problemet er, at vi ikke har andet at gå efter, så hvis det er med, ser CMS det som et periodikum og viser ingen "normal" reserveringsknap.

Det er vist nok et problem der er opstået for nogle materialer ifb med migering af data til Cicero.

I nogle tilfælde er det bare et enkelt eller kun nogle af materialerne der er fejlmarkeret og her ville man måske kunne give et mere kvalificeret bud på om posten er et periodikum, hvis vi kræver at alle materialerne skal have periodikaoplysninger (med den antagelse at periodikum poster altid vil have periodikaoplysninger for alle materialer). 

Men her er det bare et enkelt materiale, så der er desværre ikke noget der differentiere denne post fra et rigtig periodikum. Vi kunne hive marc-posten ned og tjekke at 008t=p, som jeg også nævner i den anden sag.

En anden mulighed er også at kontakte Systematic og få dem til at fjerne de fejlplacerede periodikaoplysninger, når de opdages, men det vil ikke fikse problemet for dem vi ikke har opdaget og så vidt jeg husker er det ikke muligt at fremsøge disse poster.

 

#9 Updated by Michael Ljungberg 2 months ago


felt 008 i marc-visningen i Cicero: 008 00 *t m *u f *a 2001 *b dk *l dan *x 06 *v 0

 

Det vil vel give mest mening, hvis dialogen tages med Systematic, hvis det er et generelt problem i de konverterede data.

#10 Updated by Simon Holt 2 months ago

felt 008 i marc-visningen i Cicero: 008 00 *t m *u f *a 2001 *b dk *l dan *x 06 *v 0

Ja, så vil det netop virke i disse tilfælde da den ikke er p.

Det vil vel give mest mening, hvis dialogen tages med Systematic, hvis det er et generelt problem i de konverterede data.

Enig. En løsning hvor Systematic gik alle materialerne igennem og fjernede periodikaoplysninger fra materialer, der ikke skal have dem, vil give mest mening og nok også være den mest effektive måde at løse det på.

Der er ingen grund til at disse oplysninger ligger og flyder på materialer der ikke er ma=pe, for det giver ingen mening og bibliotkerne har ikke mulighed for at se/fjerne/redigere dem i Cicero.

#11 Updated by Michael Ljungberg 2 months ago


Jeg har lige kunnet gennemføre en reservation af det pågældende materiale i biblioteksapp'en - er der så stor forskel på, hvordan data håndteres mellem app og hjemmeside?

#12 Updated by Simon Holt 2 months ago

Ja, der er tilsyneladende forskel i hvorledes det afgøres om et materiale er periodikum.

Vil godt indrømme, at det er noget rod i DDB CMS hvordan alt det her med periodikum og beholdning håndteres. Og så er der lavet et par hacks ovenpå, som gør det ekstra finurligt og kompliceret :)

PR fra #1460 er et skridt i den rigtige retning, hvor vi helt dropper det med at DKABM-typer skal afgøre om der skal være reserveringsknapper og det er FBS der udelukkende afgør det: https://github.com/ding2/ding2/pull/1139. Det vil faktisk fikse nogle situationer med manglende reserverknap. Dog ikke lige den her, da der kun er et materiale og det har periodikaoplysninger.

Sådan her bliver det efter merge af #1460.

1. Det er FBS der afgør om der skal være en reserveringsknap. Hvis den returnerer "reservable" skal der vises en knap med mindre der er periodikaoplysninger på materialerne (vi tjekker det første materiale). Grunden til at vi ikke vil vise reserveringsknap, hvis der er periodikaoplysninger, er fordi denne knap så ikke vil virke hvis det rent faktisk er et periodikum, da der i disse tilfælde SKAL sendes årgang/volumen/nummer med til FBS API. Cicero nægter simpelthen at gennemføre reserveringen hvis ma=pe og der ikke er periodikaoplysninger med i kaldet til FBS reservations API.

2. Det er ding_periodical der viser beholdning for periodikum. Den viser det kun hvis det afgøres at DKABM typen er en af 'tidsskrift', 'periodikum' eller 'årbog'.

Så der er to problemer.:

- Reserveringsknappen vises fejlagtigt ikke, da der er periodikaoplysninger på et materialer som i virkeligheden ikke er et periodikum. Dette kunne vi gøre bedre ved at finde en anden måde at afgøre om et materiale er periodikum, som jeg har nævnt tidligere i denne sag. F.eks. tjekke ma=pe ligesom Cicero gør det.

- DKABM-typerne 'tidsskrift', 'periodikum' eller 'årbog' dækker ikke alle materialer der i marc er ma=pe. Dvs at nogle peridikum ikke får "Årgang og numre" og det er slet ikke muligt at reservere dem.

Jeg vil MEGET gerne arbejde videre med en løsning, men så helst at vi fik merget #1460 først, så jeg kan basere mit arbejde på det i stedet for en masse hacks.

 

 

Also available in: Atom PDF