Project

General

Profile

Bug #4236

Forskel i optælling af total besøg i app sammenlignet hjemmeside

Added by Simon Holt over 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Estimated time:

Description

Der er tilsyneladende en mindre forskel i den måde total antal besøg optælles, der kan være med til at give misvisende resultater, hvis app'ens performance sammenlignes med hjemmesiden uden at man er opmærksom på dette.

Eksempel med hjemmeside:

Som vi kan se ved sidevisninger er det ret ligetil hvordan de bliver lagt sammen:
 
15514 + 1788 + 530 + 134 = 17.966 total
 
Men gør vi det samme for besøg vil man se en forskel:
 
9622 + 1177 + 482 + 48 = 11.329 total

Det giver selvfølgelig god mening, når man tænker lidt over det. Det enkelte besøgstal ud for hver enkelte side angiver antal besøg, der har været til denne specifikke side i perioden. Men totallen som Webtrekk viser ved besøg er samlet antal besøg over alle sider og grunden til at man få et tal der er lavere her er fordi nogle besøgstallene for de specifikke sider i virkeligheden er fra samme besøg.

Eksempel med app:

Som vi kan se ved sidevisninger er det ligesom før ret ligetil hvordan de bliver lagt sammen:
 
5997 + 188 + 95 + 20 + 6 = 6.306 total
 
Men for besøg ser det her ud til, at den bare lægger alle talene sammen, i modsætning til før ved hjemmesiden, hvor dette ikke var tilfældet:
 
2748 + 88 + 71 + 6 + 4 = 2.971 total
 
Det betyder, at man generelt vil få nogle forholdsvist højere tal, da den åbenbart ikke kæder besøgene til enkelte sider sammen i et besøg ligesom ved hjemmesiden.

Tue har opstillet et eksempel, der på en overskuelig måde viser forskellen på de forskellige metoder at optælle på:

En bruger besøger vejlebib.dk
Først søger han på clarke.
Så klikker han på et materiale
Så klikker han tilbage på sin søgning på clarke, hvilket er det samme som at søge på clarke igen.
Så søger han på asimov.

Vi filterer på ”Pages” – ”equals” – ”*search* så postvisningen er ikke med.
Det vil se sådan her ud:  

 

Page impressions

Visits

https://vejlebib.dk/search/ting/clarke

2

1

https://vejlebib.dk/search/ting/asimov

1

1

Total

3

1

Reelt har brugeren foretaget 2 søgninger (summen af tallene i søjlen ”Visits”).
Ikke 3, fordi hans klik tilbage på søgningen ikke bør tælle som en ny søgning, men som den samme søgning.
Ikke 1, fordi han jo rent faktisk har foretaget 2 forskellige søgninger.
 


Files

DDB_App.xls (29 KB) DDB_App.xls Piotr Birketoft, 03/25/2019 01:00 PM
DDB_erolen.xls (32.5 KB) DDB_erolen.xls Piotr Birketoft, 03/25/2019 01:00 PM
#1

Updated by Tue Gaston over 1 year ago

  • Description updated (diff)
  • Assignee set to Michael Ødum
#2

Updated by Piotr Birketoft over 1 year ago

Jeg har kigget på sagen, og det er fedt i falger den. Besøg skal selvfølgeligt optælles rigtigt, og det skal meget gerne være samme systematik for både App og web.

 

For DDB_appen, er der et fuldstænigt identisk antal rows i totalen, som der er hvis man sammenlægger alle individuelle sider.

Det er problematisk.

 

For DDB_Ereolen har vi ikke problemet. Der er, i det vedlagte excel ark 2.800.000 besøg i total, og over 6.000.000 når man ligger dem sammen.

 

Begge eksempel excel ark er vedlagt.

 

Vi har checket konfigurationen og disse 2 er helt ens sat op. Det henleder mig derfor til at tro, at der er forskel i implementeringen af scriptet på Ereol appen og bibappen.

Vi vil gerne lave en supportsag hos WTK med det, men jeg er 99% sikker på problemet ikke er hos Webtrekk. Vil i ikke checke med Redia først?

 

#3

Updated by Tue Gaston over 1 year ago

  • Assignee changed from Michael Ødum to Morten Maegaard Astrup
#4

Updated by Simon Holt over 1 year ago

Ser ud som om det er blevet fikset nu (?):

Optælling af "side-besøg": 2.499 =/= 940!

#5

Updated by Morten Maegaard Astrup about 1 year ago

  • Status changed from New to Resolved

Also available in: Atom PDF