Project

General

Profile

Bug #433

Sidetitler overføres inkonsekvent til <title> i <head>

Added by Michael Ljungberg almost 5 years ago. Updated about 3 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Low
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Sider

Description

Forventningen til sidetitler i

er vel "Sidetitel | Sitename" - altså "Børnebibliotek & Børnekultur | Viborg Bibliotekerne" for dette tema: https://viborg.ddbcms.dk/temaer/boernebibliotek-og-boernekultur (hvilket det også er).

Der er dog en del problemer - eller måske snarer inkonsekvent håndtering af dette for andre indholdstyper:

Sidetitel tilføjes ikke til

:
Nyheder: https://viborg.ddbcms.dk/nyheder
Nyhedskategori: https://viborg.ddbcms.dk/nyheder/anbefalinger
Arrangementer - indgangssiden: https://viborg.ddbcms.dk/arrangementer
Arrangementskategorier: https://viborg.ddbcms.dk/arrangementer/boern
Det enkelte arrangement: https://viborg.ddbcms.dk/arrangementer/boern/prinsessedag
Nyheder under biblioteker: https://viborg.ddbcms.dk/bibliotek/bjerringbro/nyheder
Arrangementer under biblioteker: https://viborg.ddbcms.dk/bibliotek/bjerringbro/arrangementer
Søgeresultat: https://viborg.ddbcms.dk/search/node/lokale - Burde måske være "Søgning: Søgeord | Sitenavn"

Sidetitel overføres til title med engelsk titel - ikke den danske, der vises for brugeren på selve siden:
Temaer - indgangssiden: https://viborg.ddbcms.dk/temaer - titlen er "Themes" - burde være Temaer
Biblioteker - indgangssiden: https://viborg.ddbcms.dk/biblioteker - titlen er "Libraries" - burde være biblioteker
Personalesider under Biblioteker: https://viborg.ddbcms.dk/bibliotek/bjerringbro/personale - titlen er "Bibliteksnavn: Departments & staff" - burde være "biblioteksnavn | afdelinger og personale"

Sidetitel tilføjes til

:
De enkelte temaer: https://viborg.ddbcms.dk/temaer/boernebibliotek-og-boernekultur
De enkelte nyheder: https://viborg.ddbcms.dk/nyheder/kort-nyt/bibliometer-2014-tilfredsheden-stiger-stadig
Tags: https://viborg.ddbcms.dk/tags/brugertilfredshed
Sider: https://viborg.ddbcms.dk/e-biblioteket/historie
De enkelte biblioteker: https://viborg.ddbcms.dk/bibliotek/bjerringbro
Om under de enkelte biblioteker: https://viborg.ddbcms.dk/bibliotek/bjerringbro/om
Kontaktformular: https://viborg.ddbcms.dk/contact


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #4: user name in <title> tag on user pages get sent via webtrendsResolved (tag version)2013-12-20
Related to DDB CMS - Bug #648: Visse faner under profilen i backend (logget ind som lokal admin/admin) har stadig personnavn i TITLEOpen (waiting)
Related to DDB CMS - Bug #809: Fejl og mangler i pagetitleClosed2015-01-30
Related to DDB CMS - Enhancement #1516: Titel på events bliver sat som titel på side HUSK OVERSÆTTELSER INDEN UDRULNINGClosed

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Related to Bug #4: user name in <title> tag on user pages get sent via webtrends added

#2 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS 2015 1. opgradering

#3 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Ready for development
 • Priority changed from Normal to Low

#4 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. opgradering to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#5 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Related to Bug #648: Visse faner under profilen i backend (logget ind som lokal admin/admin) har stadig personnavn i TITLE added

#6 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Related to Bug #809: Fejl og mangler i pagetitle added

#8 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#9 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Related to Enhancement #1516: Titel på events bliver sat som titel på side HUSK OVERSÆTTELSER INDEN UDRULNING added

#10 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Ready for development to Closed

Jeg har overført gennemgangen af sidetyperne til #1516 og lukker dermed dette issue.

#11 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Kategorier Inspiration - Nyheder added

#12 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Kategorier Biblioteksinfo - Biblioteker added
 • Kategorier deleted (Inspiration - Nyheder)

#13 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Kategorier Biblioteksinfo - Sider added
 • Kategorier deleted (Biblioteksinfo - Biblioteker)

Also available in: Atom PDF