Project

General

Profile

Feature #434

Webforms 4x

Added by Louise Mohr about 6 years ago. Updated about 4 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Urgent
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Sider

Description

Det ville være til stor gavn at kunne oprette formularer - evt. i forbindelse med side-indholdstypen. Styling kan genanvendes fra kontaktformular

oversæt.png (33.2 KB) oversæt.png Nino Tiainen, 11/03/2015 01:06 PM
oversæt2.png (19.2 KB) oversæt2.png Nino Tiainen, 11/03/2015 01:06 PM
mobilWebform.PNG (57.8 KB) mobilWebform.PNG Nino Tiainen, 11/03/2015 01:06 PM
2-5-0 webform-nyhed.PNG (76.5 KB) 2-5-0 webform-nyhed.PNG Anonymous, 04/08/2016 03:55 PM
434 webform arrangement manglende break.PNG (6.36 KB) 434 webform arrangement manglende break.PNG Anonymous, 04/11/2016 12:22 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #486: Kontaktformular - mulighed for flere felter ønskesClosed2014-08-20
Related to DDB CMS - Bug #984: Mailformular kan i sin kvitteringsmail skabe unødig tvivl/usikkerhed hos brugerenOpen (waiting)
Related to DDB CMS - Feature #47: Kontaktformularer på undersiderClosed2014-02-04
Related to DDB CMS - Bug #503: Kontaktformular: autosvar om at beskeden er sendt skal vises til brugeren med det sammeResolved (tag version)2014-08-26
Related to DDB CMS - Bug #847: Valg af kontakformular medfører logout for redaktør- og admin rollerne, men ikke providerrollenNeeds analysis
Related to DDB CMS - Enhancement #654: Kontaktformularer sårbare ift. spamangrebResolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Related to Enhancement #486: Kontaktformular - mulighed for flere felter ønskes added

#2 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS 2015 1. opgradering

#3 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Priority changed from Normal to Low

#4 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. opgradering to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#5 Updated by Jørgen Høst over 5 years ago

Støttes varmt af Silkeborg!

#6 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Related to Bug #984: Mailformular kan i sin kvitteringsmail skabe unødig tvivl/usikkerhed hos brugeren added

#7 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Related to Feature #47: Kontaktformularer på undersider added

#8 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Related to Bug #503: Kontaktformular: autosvar om at beskeden er sendt skal vises til brugeren med det samme added

#9 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Related to Bug #847: Valg af kontakformular medfører logout for redaktør- og admin rollerne, men ikke providerrollen added

#10 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS 2015 3. opgradering

#11 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 3. opgradering to DDB CMS 2015 4. opgradering

#12 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Priority changed from Low to Urgent

#13 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 4. opgradering to 36

#14 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

#16 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Blocked by deleted (Enhancement #654: Kontaktformularer sårbare ift. spamangreb)

#17 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

#18 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs code review
 • Assignee set to Jesper Kristensen

#19 Updated by Jesper Kristensen almost 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

#20 Updated by Jesper Kristensen over 4 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Alle PR's merged (undtagen til ding2 makefile, det er gjort manualt i den konsolideret repository).

#21 Updated by Nino Tiainen over 4 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Nino Tiainen

#22 Updated by Nino Tiainen over 4 years ago

@Gitte: Testet og godkendt på vanilla og upgrade. Mindre issues: Mangler oversættelser visse steder (se vedhæftede) og stylingen på mobilvisning er ikke fuldstændig i skabet. Se screendump (mobilWebform.png) fra IOS Safari hvor de to felter "Navn" og "E-mail" strækker sig længere end feltet "Meddelelse".

#23 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

 • Status changed from Technical test to Ready for development
 • Assignee changed from Nino Tiainen to Martin Cording

hej Martin

Vi er næsten i mål med denne - har du mulighed for at kigge på stylingen i mobil-visningen ?

#24 Updated by Martin Cording over 4 years ago

To me it looks like there is several several issues left in this issue.
First of all the translations should happen automatically, since the modules translations are located at localize.drupal.org - which should be imported/updated automatically when deployed by DBC.
Secondly there is issues with the styling, but I guess it's not only the support of the mobile view but also a background (or content box) on the confirmation page?

The priority of this case is set to Urgent - is that valid?

#25 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Vi nærmer os bagkanten for rettelser hvis dette issue skal med i 2015 4. opgradering, og derfor er det en hasteopgave.

#26 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from 36 to 39

Kan I ikke fikse dette issue sammen med #654 i det sprint i laver for os i næste uge?

Så flytter vi den i stedet til 2016 1. opgradering.

#27 Updated by Martin Cording over 4 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee deleted (Martin Cording)

#28 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from 39 to DDB CMS 2016 1. opgradering

#29 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

 • Assignee set to Kasper Garnæs

#30 Updated by Kasper Garnæs over 4 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed

Reviewed.

#31 Updated by Kasper Garnæs over 4 years ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

#32 Updated by Kasper Garnæs over 4 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#33 Updated by Nino Tiainen over 4 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Nino Tiainen

#34 Updated by Nino Tiainen over 4 years ago

Testet og godkendt på vanilla og upgrade. En række tekster mangler oversættelse - disse + forslag til oversættelser listet herunder:

Thank you, your submission has been received.
Tak for din henvendelse. Vi vender snarest tilbage.

Go back to the form
Tilbage til formularen.

You have already submitted this form.
Du har allerede indsendt henvendelser med formularen.

View your previous submissions.
Se tidligere henvendelser..

The entered e-mail address "email" does not appear valid. Den indtastede e-mail-adresse "email" er ikke korrekt formateret.

#35 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Kategorier Driftsvedligehold - Oversættelser (udarbejdes før udrulning), Administration - Systemkonfiguration added

#36 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Oversættelserne er tilføjet til masteroversættelsesfilen.

#37 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

#38 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Kategorier Biblioteksinfo - Sider added
 • Kategorier deleted (Driftsvedligehold - Oversættelser (udarbejdes før udrulning), Administration - Systemkonfiguration)

#39 Updated by Anonymous about 4 years ago

På nyheder mangler der et break efter formularens indsend knap inden opdateret-af-skillelinjen.

Man kan diskutere, om det er den rigtige rækkefølge at formularen kommer efter relaterede materialer. Jeg synes nok, den burde stå over. Men det er måske en smagssag, man kan jo bare lade være med at have relaterede materialer på.

Se vedhæftede billede for begge

#40 Updated by Anonymous about 4 years ago

Der burde være et break efter indsend knappen på arrangementer - her er det ikke helt så tydeligt, at det mangler, men det ville stadig være pænest.

#41 Updated by Nino Tiainen about 4 years ago

 • Assignee changed from Nino Tiainen to Rolf Madsen

#42 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

Vil du ikke oprette et nyt issue med det break, så vi får den med videre, gerne med en reference til dette issue.

Når der lavers kommentarer på issues der allerede er godkendt til produktion, så bliver forløbet let mudret og vi ender enten med issues der aldrig bliver lukkede og vokser i størrelse eller fejl der forsvinder fordi de ligger på lukkede issues vi ikke har fokus på længere.

På forhånd tak! :-)

#44 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

Smukt!

Tak for det :-)

Also available in: Atom PDF