Project

General

Profile

Bug #4367

Styling af kampagne plus

Added by Carsten Vilhelmsen 9 months ago. Updated 12 days ago.

Status:
Needs code review
Priority:
Normal
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
https://taarnbybib.dk/page/klip-taarnby-historie/huse-og-gaarde/lykkeshoej
Kategorier:
Inspiration - Kampagner

Description

Jeg har oprettet en text only Kampagne plus (Har du et foto til arkivet?)
Kampagen består kun at titlen (og et link), der er intet i textfeltet.
Problem: Titlen breaker midtvejs i teksten, selvom der (på en pc) er plads til at alt kan stå på een linje.
Samtidig er der rigtig meget "luft" under teksten.

Jeg kan forstå at bredden af kampagnen er defineret, men behøver den at fylde så meget vertikalt?


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #2177: Kampagne PLUSResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #4740: Kampagne PLUS : Billeder skaleres uhensigtsmæssigtReady for development
Has duplicate DDB CMS - Bug #3459: Kort tekst bør ikke ombrydes på kampagnebånd i Kampagne PLUSClosed

History

#1 Updated by Tue Gaston 9 months ago

 • Status changed from New to Needs prioritization
 • Assignee set to Tue Gaston

#2 Updated by Tue Gaston 9 months ago

#3 Updated by Tue Gaston 9 months ago

 • Has duplicate Bug #3459: Kort tekst bør ikke ombrydes på kampagnebånd i Kampagne PLUS added

#4 Updated by Tue Gaston 9 months ago

 • Description updated (diff)

#5 Updated by Tue Gaston 9 months ago

Sidst sagen blev drøftet (https://platform.dandigbib.org/issues/3459 ”Kort tekst bør ikke ombrydes på kampagnebånd i Kampagne PLUS”), svarede Jesper flg.:

I KampagnePLUS anvender vi det eksisterende design af kampagner fra B14 - det er vores antagelse at der her anvendes brede marginer og teksten derfor skydes ned på 2. linje. Vi er meget tilbageholdende med at begynde at rette i designet da vi ikke har tilstrækkelig med indsigt I, hvordan det er skruet sammen og derfor hvilke (uønskede) effekter det kan have, hvis først vi begynder at rette ét sted.


Jeg har derfor nu spurgt Rasmus fra B14, og på spørgsmålet om, om det har utilsigtede konsekvenser at ændre marginerne i kampagnerne svarer han:

Det har ikke umiddelbart nogen konsekvenser for systemet, men man skal begrænse tegnmængden, så der ikke opstår problemer med højden på bannerne responsivt. Jeg tænker det er derfor den knækker så tidligt.

På et opfølgende spørgsmål fra mig om, hvilke problemer han frygter, svarer han:

Det ser umiddelbart ud som om at modulet reagerer fint responsivt i højden, men jeg mener ikke at alle visningstyper har fleksibel højde. Men det kan udviklerne eventuelt løbe igennem.

 

Er det nok til, at Jesper kan bære sagen videre?

#6 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Status changed from Needs prioritization to Ready for development
 • Assignee changed from Tue Gaston to Rasmus Høymann Laursen

#7 Updated by Rasmus Høymann Laursen 8 months ago

 • Assignee changed from Rasmus Høymann Laursen to Kristian Pedersen

#8 Updated by Rasmus Høymann Laursen 8 months ago

 • Assignee changed from Kristian Pedersen to Steen Holten-Andersen

#9 Updated by Rasmus Høymann Laursen 8 months ago

 • Assignee changed from Steen Holten-Andersen to Kristian Pedersen

#10 Updated by Kristian Pedersen 8 months ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Kristian Pedersen to Gitte Barlach

PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/1485

Længden på headeren er ændret og den fast minimumshøjde er fjernet. Dette er kun gjort for campaign typen "Text only".

#11 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Status changed from Needs code review to Needs prioritization
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kristian Pedersen

Kristian Pedersen wrote:

PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/1485

Længden på headeren er ændret og den fast minimumshøjde er fjernet. Dette er kun gjort for campaign typen "Text only".

Jeg beklager, at jeg har formuleret beskrivelsen af dette issue dårligt.

Vil det kræve mange timers arbejde at foretage samme tilretning af kampagnetypen "Text and image"?

#12 Updated by Kristian Pedersen 7 months ago

 • Assignee changed from Kristian Pedersen to Gitte Barlach

PR opdateret: https://platform.dandigbib.org/issues/4367

Tekstbredden er ændret for kampagner med tekst på billeder. Disse har stadig en minimumshøjde, da udsnittet af billedet ellers bliver for småt.

#13 Updated by Rolf Madsen 7 months ago

 • Status changed from Needs prioritization to Needs code review

#14 Updated by Tue Gaston 5 months ago

 • Target version set to Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?)

#15 Updated by Gitte Barlach 4 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#16 Updated by Stefan Søndervang 3 months ago

 • Target version changed from Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?) to Release 33 - Bugfixes

#17 Updated by Stefan Søndervang 3 months ago

 • Target version changed from Release 33 - Bugfixes to Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?)

#18 Updated by Christel Krabbenhøft 3 months ago

 • Target version changed from Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?) to Release 32 - Bugfixes

#19 Updated by Carsten Vilhelmsen 12 days ago

Hvad er status på dette issue?

#20 Updated by Tue Gaston 12 days ago

Carsten Vilhelmsen wrote:

Hvad er status på dette issue?

Status er, at der nu er et pull request, og det er tagget til release 32.
Så der er ikke sket noget endnu, men det kommer der til.

#21 Updated by Carsten Vilhelmsen 12 days ago

Fint :)

Så er der lige pkt 2 fejlen i visningen af "text with image", se søgekampagne https://taarnbybib.dk/search/ting/hitler?

#22 Updated by Tue Gaston 12 days ago

Carsten Vilhelmsen wrote:

Fint :)

Så er der lige pkt 2 fejlen i visningen af "text with image", se søgekampagne https://taarnbybib.dk/search/ting/hitler?

Nyt issue oprettet: https://platform.dandigbib.org/issues/4740

#23 Updated by Tue Gaston 12 days ago

 • Related to Bug #4740: Kampagne PLUS : Billeder skaleres uhensigtsmæssigt added

Also available in: Atom PDF