Project

General

Profile

Enhancement #4374

Webservice til smart search

Added by Tue Gaston about 2 months ago. Updated 24 days ago.

Status:
Needs analysis
Priority:
Normal
Estimated time:

Description

Følgende er kopieret fra Arnis kommentar https://platform.dandigbib.org/issues/3478#note-14, som dette issue er udsprunget af:

Vi er i gang med at lave en forbedring af søgefunktionen i DDBCMS som bruger data fra webtrekk. Det vi gør er at vi henter data omkring hvilke poster brugerne klikker på efter en given søgning. De data bruger vi så til at placere de poster som brugerne klikker oftest på forrest i søgeresultatet. De data vi med andre ord har behov for er hvad er follower pages som er poster (ting/collection eller ting/object) for en given søgning. De data henter vi fra alle biblioteker for to perioder. Det sidste års tid og den sidste måneds tid.

Mere specifikt så trækker vi nu manuelt ud følgende rapport:

I navigation->Pages->Pages trækker vi:

Pages = *search.ting*

AND

Follower pages = *ting.object*

OR

Follower pages = *ting.collection*

AND

Pages ≠ *ereolen*

 

Derudover tilføjer vi dimensionen "Follower pages". Den her rapport trækker vi som sagt både for 1 måned og 1 år på ddb_global kontoen så vi får alle biblioteker.

Vedhæftet er et screenshot af indstillingerne og et eksempel på rapporten.

 

autosmartsearcheksempel.txt (18.8 KB) autosmartsearcheksempel.txt Tue Gaston, 05/29/2019 12:32 PM
webtrek-auto smart search rapport.jpg (35.1 KB) webtrek-auto smart search rapport.jpg Tue Gaston, 05/29/2019 12:32 PM

Related issues

Related to Webtrekk - Enhancement #3478: Webservice til mente-duOpen (waiting)

History

#1 Updated by Tue Gaston about 2 months ago

#2 Updated by Tue Gaston about 2 months ago

  • Status changed from New to Needs analysis
  • Assignee set to Piotr Birketoft

#3 Updated by Árni Loftsson about 2 months ago

Hej Piotr

Som hurtigst muligt. Vi er ved at insende en PR til DDBCMS på en manuel udgave af vores smart search modul. Den her webservice skal så bruges til en automatisk udgave af modulet. Det mest optimale er at de to ting bliver udrullet sammen. Så hvis vi kan få udviklet den her webservice i løbet af 2-3 uger så kan vi lave vores del hen over sommeren så begge dele er klar til udrulning efter sommerferien.

Vh. Árni

#5 Updated by Árni Loftsson about 1 month ago

Er der noget nyt i den her sag.

#6 Updated by Piotr Birketoft about 1 month ago


Hej Arni,
Jeg har liget sendt et estimat vidre interent, det skal godkendes så kan vi gå i gang.

 

- Piotr

#7 Updated by Árni Loftsson 24 days ago

Hej Piotr

Vi har modtaget estimatet og vil afholde de udgifter i vores projekt. Så I må gerne gå i gang så hurtigts muligt med at lave webservicen.

Vh. Árni

Also available in: Atom PDF