Project

General

Profile

Feature #4431

Mulighed for at informere brugerne via servicemeddelelser

Added by Tue Gaston about 1 year ago. Updated 17 days ago.

Status:
Needs analysis
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Sider

Description

Problemstilling

Bibliotekernes muligheder for at give lånerne almindelig driftsinformation er begrænset.

Formål

Information til brugerne om korte, vigtige meddelelser.

Løsningsforslag

Udvikling af et nyt modul, der giver mulighed for at vise et ubegrænset antal meddelser på alle de indholdstyper, man ønsker, inklusiv lånerstatus

Kampagner det sker venstre kolonne.PNG (633 KB) Kampagner det sker venstre kolonne.PNG 2 kampagner på samme side under hinanden Martin Campostrini, 08/09/2019 10:11 AM
Kampagner forside bund .PNG (788 KB) Kampagner forside bund .PNG 2 kampagner ved siden af hinanden Martin Campostrini, 08/09/2019 10:11 AM
screencapture-roskildebib-dk-2019-08-09-09_46_03.png (3.11 MB) screencapture-roskildebib-dk-2019-08-09-09_46_03.png 2 kampagner ved siden af hinanden Martin Campostrini, 08/09/2019 10:11 AM
screencapture-roskildebib-dk-detsker-2019-08-09-09_47_01.png (1.52 MB) screencapture-roskildebib-dk-detsker-2019-08-09-09_47_01.png 2 kampagner på samme side under hinanden Martin Campostrini, 08/09/2019 10:11 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #4389: Mulighed for at vise mere end én kampagne på visse sidetyperRejected
Related to DDB CMS - Enhancement #3143: Bedre mulighed for at informere på lånerstatus siderne via Kampagne PLUS moduletRejected

History

#1 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to Enhancement #4389: Mulighed for at vise mere end én kampagne på visse sidetyper added

#2 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to Enhancement #3143: Bedre mulighed for at informere på lånerstatus siderne via Kampagne PLUS modulet added

#3 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

Der kan være grund til at skitsere historikken bag dette udviklingsønske; i forbindelse med releasen af Kampagne PLUS og den efterfølgende sletning af det gamle kampagnemodul blev der fra lokalt hold formuleret ønsker om bl.a. Kampagner på lånerstatus og Mulighed for at vise mere end én kampagne (https://platform.dandigbib.org/issues/4389 og https://platform.dandigbib.org/issues/4431).

Disse ønsker repræsenterer et behov for at give information til brugerne med et bredere sigte end det, der er tænkt i Kampagne PLUS, hvor fokus netop har været målretningen mod relevante målgrupper – således at kampagnerne kun vises til brugere som de vil appellere til.

Behovet for at give servicemeddelelser som fx ”Hovedbiblioteker lukket pga vandskade” eller ”Forny på mobil virker ikke pt” ell. lign. bør derfor imødekommes ved udviklingen af et helt separat modul, og en sag på udviklingen af et sådant er oprettet.

Der er dog overvejelser (bl.a. nogle use cases) i trådene under https://platform.dandigbib.org/issues/3143 der er relevante i arbejdet med dette modul.
Disse vil jeg derfor kopiere herover.

#4 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

Kopieret fra https://platform.dandigbib.org/issues/3143#note-28 :

"Problemet er sådan set større end kun at smide det ind på Min konto siden. Pointen med mit forslag er at vi mangler at kunne lave fejlmeddelelser til brugerne på de sider, hvor vi ikke kan rette indhold. Det eksempel jeg kom med dengang handlede om forny materialer. Et andet eksempel var da opret bruger med Nemid ikke virkede. Nu har vi et problem med at huskelister ikke virker. Så nu vil jeg kunne lave en fejlmeddelelse under Mit personlige bibliotek eller måske at den fejlmeddelelse lånerne får ikke er en generisk fejlside, men en med en forklaring.

Der er en låner som skrev følgende:

"Jeg savner noget information om den åbenbart ikke eksisterende "huskeliste".

På mit lokale bibliotek ved de ikke noget om, hvad der er sket, om huskelisten kommer i brug igen, og om de titler, man troede man havde gemt, er forsvundet???

Jeg er klar over, det er kompliceret at indføre nye systemer, men det burde vel være muligt for en IT-afd at orientere brugerne om en fejl, når denne opstår, så man ikke havde "gemt" flere titler på en ikke eksisterende side.

Jeg vil forvente, at I orienterer brugerne på hjemmesiden eller på anden vis snarest."

 

Jeg har skrevet om det på forsiden og under en side der hedder Driftstatus, men det ser lånerne ikke. Det bedste er når låneren møder en fejl at de får en forklaring med det samme. Ellers skal vi svare på mange mails.

 

Hvis problemet fikses med at kampagnemodullet kan fungere på Min konto siden, så er det kun løst et sted."

#5 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

Kopieret fra https://platform.dandigbib.org/issues/3143#note-37 :
 

Eksempler på meddelselser som kan være relevante:

Meddelelser om funktionsfejl

 • Forny virker ikke på mobil (vises i /user/me/status-loans)

Lige nu kan du ikke forny dine lån på mobil. Forny på en PC eller tablet. Vi arbejder på at løse problemet.

 • Huskelister bliver ikke vist (vises i /user/me/my-library)

Huskelister vises ikke i oversigten på hjemmesiden. Vi arbejder på at løse problemet.

 • Fejl i titel på lån (vises i /user/me/status-loans)

Lige nu får fjernlån en fejlbesked, der starter med error. Vi arbejder på at løse problemet.

Vigtige meddelelser der påvirker lånerne

 • Hovedbiblioteket er lukket pga vandskade (vises i /user/me/status-reservations)

Du kan ikke hente dine reserveringer i dag. Vi forventer at skaden er ordnet i morgen. Læs mere på xxx.

 • Vi har ændret vores takster (vises i /user/me/status-debts)

Vi har ændret vores takster pga store ting og sager. Læs mere på xxx.

Meddelelser som kan nudge til adfærdsændring

 • Husk at slette reserveringer du ikke ønsker alligevel (vises i /user/me/status-reservations)

Det er meget omkostningsfyldt, så lad vær og gør. Læs mere på xxx.

 

Hovedsageligt er forslaget lavet pga fejl, som brugerne møder, men ikke bliver informeret om. Men der er flere ting som dette kan bruges til.

#6 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Assignee set to Martin Campostrini

#7 Updated by Martin Campostrini about 1 year ago

Målrettede kampagner på faste skabeloner og flere kampagner på samme side

Mange biblioteker bruger masser af timer på nationale og kommunale tiltag, hvor indholdet ikke ligger på egen side, det kan være e-ressourcer, kampagnehjemmesider, podcastkanaler, videokanaler, billedsamlinger, socialemedier, nyhedsbrev. I de tilfælde er kampagner tit nyttige til at få indhold ind i hjemmesidens faste skabeloner og sektioner. Tit og ofte er der også brug for mere end en kampagne på en side. Vedhæftede er cases på hvordan kampagner bruges på Roskildebib.dk.

Andre eksempler på kampagner der pt ikke er muligt

Kampagner på Bibliotekssider, eksempelvis nyhedsbrev (tilmelding på eksternside) og lokale festivaller
Kampagner på Arrangementssider, eksempelvis "Filmstriben" på alle filmarrangementer ved at ramme stien "arrangementer/film/*" 
Kampagner for eksterne tjenester, der åbner i et nyt vindue; vi bruger bl. a. kampagner til at skabe direkte adgang til tjenester uden for siden, såsom nyhedsbrev, sms-nyhedstjeneste, lokalhistorisk billedsamling (fototeket), biblo, ereolen, filmstriben, Arrangements og udstillingskataloger i pdf eller på Issuu, Instagram etc etc    

 

#8 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Assignee changed from Martin Campostrini to Tue Gaston

#9 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Status changed from Needs analysis to Needs prioritization

#10 Updated by Tue Gaston 6 months ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 32 - Bugfixes

#11 Updated by Rolf Madsen 17 days ago

 • Status changed from Needs prioritization to Needs analysis
 • Assignee changed from Tue Gaston to Ninna Rasmussen
 • Target version changed from Release 32 - Bugfixes to Release X - CMS NEXT Projektet

@Ninna, jeg mener dette er en større udviklingsopgave der mangler analyse, UX og design før vi kan igangsætte udvikling.

Jeg foreslår derfor at den skydes til NEXT og behandles som en selvstændig funktion.

#12 Updated by Rolf Madsen 17 days ago

T.O.

Also available in: Atom PDF