Project

General

Profile

Enhancement #4434

MENTE-DU : Ny indstillingsmulighed i backend

Added by Tue Gaston 12 months ago. Updated 6 months ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat - hjemmeside

Description

Lige nu ser backenden til "Mente du" sådan her ud:

Der ønskes tilføjet en mulighed for at vælge ”Faktoren for ratioen mellem antal resultater fra den primære og fra den sekundære søgning”.

Dvs muligheden for at lade det, om søgningen bliver vist eller ej, afgøre af, hvor mange gange flere resultater, den sekundære søgning returnerer, end den primære.


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #4423: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : Ny indstillingsmulighed i backendResolved
Related to DDB CMS - Enhancement #2173: SAMLESAG - Mente-du-modul - subsearch_suggestionsTechnical test
Related to DDB CMS - Enhancement #4435: OVERSATTE FORSLAG : Ny indstillingsmulighed i backendResolved
Related to DDB CMS - Enhancement #4665: MENTE-DU, FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK og OVERSATTE FORSLAG : Tilretning af backendResolved

History

#1 Updated by Tue Gaston 12 months ago

  • Related to Enhancement #4423: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : Ny indstillingsmulighed i backend added

#2 Updated by Tue Gaston 12 months ago

  • Related to Enhancement #2173: SAMLESAG - Mente-du-modul - subsearch_suggestions added

#3 Updated by Tue Gaston 12 months ago

  • Related to Enhancement #4435: OVERSATTE FORSLAG : Ny indstillingsmulighed i backend added

#4 Updated by Tue Gaston 12 months ago

  • Subject changed from MENTE-DU : Ny indstillingsmulighed i backen to MENTE-DU : Ny indstillingsmulighed i backend

#5 Updated by Tue Gaston 12 months ago

  • Status changed from Ready for development to Technical test
  • Assignee changed from Martin Cording to Tue Gaston

#6 Updated by Tue Gaston 7 months ago

Dette issue kan desværre ikke godkendes.
Muligheden for at lade ratioen mellem antallet af resultater fra den primære og den sekundære søgning afgøre, om brugeren skal præsenteres for alternative søgeforslag skal tilføjes de 3 subsearch-moduler uafhængigt af hinanden.

Eftersom subsearch_secondary og subsearch_translate allerede har disse muligheder (markeret med "2" og "3" på screenshot nedenfor), handlede dette issue alene om subsearch_suggestions.
Derfor er det meget forvirrende, at feltet er placeret udenfor den ramme, der er rundt om indstillingsmuligherne for subsearch_suggestions.
Det giver indtryk af, at indstillingsmuligheden gælder alle 3 subsearch-moduler og ikke kun subsearch_suggestions.
Feltet skal derfor rykkes ned, så det ligger inde i rammen med indstillingsmuligheder for subsearch_suggestions, ideelt set under "Minimum antal resultater af søgning på alternative søgetermer" og over "Additional URL parameters for redirect link":

#7 Updated by Tue Gaston 7 months ago

  • Status changed from Technical test to Ready for development
  • Assignee changed from Tue Gaston to Martin Cording

#8 Updated by Tue Gaston 6 months ago

Tue Gaston wrote:

Dette issue kan desværre ikke godkendes.
Eftersom subsearch_secondary og subsearch_translate allerede har disse muligheder (markeret med "2" og "3" på screenshot nedenfor), handlede dette issue alene om subsearch_suggestions.
Derfor er det meget forvirrende, at feltet er placeret udenfor den ramme, der er rundt om indstillingsmuligherne for subsearch_suggestions.
Det giver indtryk af, at indstillingsmuligheden gælder alle 3 subsearch-moduler og ikke kun subsearch_suggestions.
Feltet skal derfor rykkes ned, så det ligger inde i rammen med indstillingsmuligheder for subsearch_suggestions, ideelt set under "Minimum antal resultater af søgning på alternative søgetermer" og over "Additional URL parameters for redirect link"

Denne tilretning er en del af https://platform.dandigbib.org/issues/4661? hvorfor dette issue lukkes.

#9 Updated by Tue Gaston 6 months ago

  • Status changed from Ready for development to Resolved

#11 Updated by Tue Gaston 6 months ago

  • Related to Enhancement #4665: MENTE-DU, FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK og OVERSATTE FORSLAG : Tilretning af backend added

Also available in: Atom PDF