Project

General

Profile

Bug #4466

Tilgængelighedserklæring

Added by Rolf Madsen about 1 year ago. Updated 10 months ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Manual (udarbejdes før udrulning), Driftsvedligehold - Teknisk tilgængelighed

Description

Problemstilling

DDB CMS blev i efteråret 2018 testet med henblik på at kortlægge eventuelle mangler i forhold til kravene om teknisk tilgængelighed.

I denne lov fremgår det, at offentlige organer kan undlade at overholde tilgængelighedskravene, hvis de vurderer, at det er uforholdsmæssigt mange ressourcer i forhold til udbyttet. Se paragraf 3 stk 2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201794

En række udviklingsinitiativer er sat i gang og afventer udrulning, men vi har ikke en tilgængelighedserklæring der beskriver hvordan brugergrænsefladen lever op til kravene.

Se: Issues markeret med kategorien Driftsvedligehold - Teknisk tilgængelighed.

Formål

DDB CMS skal bringes til at overholde "danske implementering af EU reglementet for tilgængelighed".

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197029

Løsningsforslag

  1. Udarbejdelse af en standardtekst der er og holdes up-to-date med det niveau af kravene som DDB CMS til enhver tid lever op til.

NNB. Det skal afgøres om teksten skal "implementeres" fast i DDB CMS eller om det blot er en tekst som bibliotekerne selv skal indsætte og henvise til.


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #4480: Automatisk tjek af teknisk tilgængelighed (UAFHÆNGIG AF RELEASE)Ready for development

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

@Stefan, er aktiviteterne omkring teknisk tilgængelighed ikke noget du har været kraftigt inde over, og kan du lave en kortlægning af hvad der mangler?

#2 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

  • Description updated (diff)

#3 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

  • Description updated (diff)

#5 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

  • Related to Bug #4480: Automatisk tjek af teknisk tilgængelighed (UAFHÆNGIG AF RELEASE) added

#6 Updated by Stefan Søndervang about 1 year ago

  • Target version changed from Release 31 - bugfixes to Release 32 - Bugfixes

#7 Updated by Stefan Søndervang about 1 year ago

Her er nogle informationer fra Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, som kan være relevante. Taget fra https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-webtilgaengelighed/tilgaengelighedserklaering/ den 9/9-2019.

Hvornår skal der senest være en tilgængelighedserklæring på mit websted?
Tilgængelighedserklæringen skal være offentliggjort på dit websted fra det tidspunkt, hvor webstedet er omfattet af loven.

Hvis dit websted er offentliggjort eller ændret væsentligt efter 23. september 2018, skal du offentliggøre erklæringen senest 23. september 2019. Hvis dit websted er ældre end det, skal erklæringen offentliggøres senest 23. september 2020.

OBS -> Der er to DDB CMS biblioteker (Varde og Aalborg), som skal have en tilgængelighedserklæring på deres hjemmeside den 23. september 2019, da de fik ny hjemmeside efter den 23. september 2018.

Må jeg linke til en fælles tilgængelighedserklæring?
Hvert websted skal have sin egen tilgængelighedserklæring. Du må altså ikke indsætte et link på dit websted, der henviser til en fælles tilgængelighedserklæring og feedbackmekanisme, der er placeret på ét centralt sted.

Hvordan laver jeg tilgængelighedserklæringen?
Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med en pilotgruppe, som består af både offentlige organer, interesseorganisationer og leverandører udviklet en løsning til produktion af tilgængelighedserklæringer. Den bliver ifølge planen lanceret i uge 37.

#8 Updated by Stefan Søndervang 10 months ago

  • Target version changed from Release 32 - Bugfixes to Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?)

#9 Updated by Stefan Søndervang 10 months ago

Jeg tror denne muligvis skal lukkes, da tilgængelighedserklæringen skal oprettes via et was-tool på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Så vi skal ikke skrive et udkast til bibliotekerne. 

Sagen skal måske mere handle om vi skal gøre noget for at implementere erklæringen, men måske bibliotekerne bare skal have den som et link i footeren. 

Uanset hvad skal der nok noget vejledning til det.

#10 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

  • Status changed from Ready for development to Resolved
  • Kategorier Driftsvedligehold - Manual (udarbejdes før udrulning) added

Also available in: Atom PDF