Project

General

Profile

Bug #4472

OVERSATTE FORSLAG : "Ratio between nonfiction and fiction" fungerer vha procent, men bør være ratio

Added by Tue Gaston about 1 year ago. Updated 8 months ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

”Ratio between nonfiction and fiction” omtaler ratio – hjælpeteksten lyder: "The percent of nonfiction more than fiction to trigger the translation", og omtaler således procent.
Det er selvsagt to forskellige ting.

Som den er nu, fungerer den vha procent (dvs hvis der er 1001 hits nonfiktion og 100 hits fiktion, udløses den, hvis tallet er 90, men ikke hvis den er 91, fordi der er over 90% mere nonfiktion end fiktion).

Det skal ændres, således at det kun er ratio.

Altså:
Hvis der er 1001 hits nonfiktion og 100 hits fiktion, skal den udløses når tallet er 10, men ikke hvis det er 11, fordi der er mindre end 11 gange mere nonfiktion end fiktion.


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #2174: SAMLESAG - Oversatte forslag - subsearch_translateTechnical test
Related to DDB CMS - Bug #4680: OVERSATTE FORSLAG : Triggers fungerer ikke som forventetResolved

History

#1 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

  • Related to Enhancement #2174: SAMLESAG - Oversatte forslag - subsearch_translate added

#2 Updated by Tue Gaston 11 months ago

  • Status changed from Ready for development to Technical test
  • Assignee changed from Martin Cording to Tue Gaston

#3 Updated by Tue Gaston 8 months ago

  • Status changed from Technical test to Resolved

#4 Updated by Tue Gaston 8 months ago

  • Related to Bug #4680: OVERSATTE FORSLAG : Triggers fungerer ikke som forventet added

#5 Updated by Tue Gaston 8 months ago

Dette issue videreføres i https://platform.dandigbib.org/issues/4680 "OVERSATTE FORSLAG : Triggers fungerer ikke som forventet" og lukkes derfor.

Also available in: Atom PDF