Project

General

Profile

Enhancement #4473

MENTE-DU, FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK og OVERSATTE FORSLAG : Alvorlig performanceforringelse ved aktivering af moduler

Added by Tue Gaston 11 months ago. Updated 6 months ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

Aktivering af subsearch-moduler forringer performance ved søgning.
Værst står det til med "mente-du" ("subsearch_suggestions"):

Jeg søger på "mindfullness" på https://wm-dev.ddbcms.dk/ (klik her: https://wm-dev.ddbcms.dk/search/ting/mindfullness? )

Hvis ingen subsearch-moduler er aktiveret, tager søgningen 3,44 sekunder.
Hvis modulet subsearch_suggestions er aktiveret, tager søgningen 45,17 sekunder.

Hvis ingen subsearch-moduler er aktiveret, tager en søgning på "samfundskritik" 1,59 sekunder
Hvis modulet subsearch_secondary ("forslag fra bibliotek.dk" - som udløses ved søgning på "samfundskritik") er aktiveret, tager den 4,02 sekunder

Hvis ingen subsearch-moduler er aktiveret, tager en søgning på "vinduer" 2,77 sekunder
Hvis modulet subsearch_translate ("oversatte forslag" - som udløses ved søgning på "vinuder") er aktiveret, tager den 5,19 sekunder

Som telefonisk aftalt, vil Inlead forsøge at se på, hvad der kan gøres ved dette.


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #2173: SAMLESAG - Mente-du-modul - subsearch_suggestionsTechnical test
Related to DDB CMS - Enhancement #2174: SAMLESAG - Oversatte forslag - subsearch_translateTechnical test
Related to DDB CMS - Enhancement #2240: SAMLESAG - Forslag fra bibliotek.dk - subsearch_secondaryTechnical test

History

#1 Updated by Tue Gaston 11 months ago

  • Subject changed from MENTE-DU : Alvorlig performanceforringelse ved aktivering af "Mente-du" to MENTE-DU, FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK og OVERSATTE FORSLAG : Alvorlig performanceforringelse ved aktivering af moduler
  • Description updated (diff)

#2 Updated by Tue Gaston 11 months ago

  • Related to Enhancement #2173: SAMLESAG - Mente-du-modul - subsearch_suggestions added

#3 Updated by Tue Gaston 11 months ago

  • Related to Enhancement #2174: SAMLESAG - Oversatte forslag - subsearch_translate added

#4 Updated by Tue Gaston 11 months ago

  • Related to Enhancement #2240: SAMLESAG - Forslag fra bibliotek.dk - subsearch_secondary added

#5 Updated by Tue Gaston 11 months ago

Ny variant: Ved søgning (ligemeget på hvad) på https://wm-dev.ddbcms.dk/ modtager jeg flg fejlbesked:

 

wm-dev.ddbcms.dk kan i øjeblikket ikke behandle denne anmodning.

HTTP ERROR 500

 

Når jeg slår subsearch_suggestions fra, sker dette ikke.

#6 Updated by Tue Gaston 7 months ago

  • Status changed from Ready for development to Technical test
  • Assignee changed from Martin Cording to Tue Gaston

#7 Updated by Tue Gaston 7 months ago

Inlead har nu udviklet en ny version af subsearch, der gør brug af lazy loading.
Den del af rettelsen fungerer upåklageligt, performance er nu helt tilfredsstillende; søgeresultatet vises lige hurtigt med og uden modulerne aktiveret ved søgning på de 3 i issue-beskrivelsen omtalte eksempler.


Desværre kan issuet desuagtet ikke godkendes, da der er nogle andre problemer:

Jeg søger på ”leonora christine skov” på https://wm.ddbcms.dk/search/ting/leonora%20christine%20skov?.
Jeg får dette skærmbillede:

Dvs der er et søgeresultat, men forslagene lazy-loades, og kommer derfor først efter søgeresultatet er vist.
Problemet er, at der ikke kommer nogen forslag, så efter nogen ventetid kommer dette:

 

Eftersom brugeren på dette tidspunkt allerede har været præsenteret for ”Loading suggestions …” vil han naturligt forvente, at der kom noget dér.
Det ville derfor være at foretrække, hvis der slet ikke var nogen ”Loading suggestions …”, men blot ingenting. Når/hvis der så er forslag at vise, kan de dukke op efterfølgende.

Ved søgning på ”øjenbetændelse” https://wm.ddbcms.dk/search/ting/%C3%B8jenbet%C3%A6ndelse? kommer boksen hvor der skal vises forslag fra bibliotek.dk:

Men dér står den blot i det uendelige.
Min antagelse er, at det er fordi bibliotek.dk-søgningen ikke opfylder kriterierne for at blive vist.

Derfor bør boksen - i lighed med ved subsearch_suggestions - først vises, når det er afgjort om den skal vises eller ej.

Det er endnu ikke testet, om noget tilsvarende gør sig gældende i fh t subsearch_translate, men jeg vil opdatere sagen, når det er testet.

#8 Updated by Tue Gaston 6 months ago

Tue Gaston wrote:

Inlead har nu udviklet en ny version af subsearch, der gør brug af lazy loading.
Den del af rettelsen fungerer upåklageligt, performance er nu helt tilfredsstillende; søgeresultatet vises lige hurtigt med og uden modulerne aktiveret ved søgning på de 3 i issue-beskrivelsen omtalte eksempler.


Desværre kan issuet desuagtet ikke godkendes, da der er nogle andre problemer:

Jeg søger på ”leonora christine skov” på https://wm.ddbcms.dk/search/ting/leonora%20christine%20skov?.
Jeg får dette skærmbillede:

Dvs der er et søgeresultat, men forslagene lazy-loades, og kommer derfor først efter søgeresultatet er vist.
Problemet er, at der ikke kommer nogen forslag, så efter nogen ventetid kommer dette:

 

Eftersom brugeren på dette tidspunkt allerede har været præsenteret for ”Loading suggestions …” vil han naturligt forvente, at der kom noget dér.
Det ville derfor være at foretrække, hvis der slet ikke var nogen ”Loading suggestions …”, men blot ingenting. Når/hvis der så er forslag at vise, kan de dukke op efterfølgende.

Ved søgning på ”øjenbetændelse” https://wm.ddbcms.dk/search/ting/%C3%B8jenbet%C3%A6ndelse? kommer boksen hvor der skal vises forslag fra bibliotek.dk:

Men dér står den blot i det uendelige.
Min antagelse er, at det er fordi bibliotek.dk-søgningen ikke opfylder kriterierne for at blive vist.

Derfor bør boksen - i lighed med ved subsearch_suggestions - først vises, når det er afgjort om den skal vises eller ej.

Det er endnu ikke testet, om noget tilsvarende gør sig gældende i fh t subsearch_translate, men jeg vil opdatere sagen, når det er testet.

De ovenfor beskrevne problemer er samlet op i https://platform.dandigbib.org/issues/4685 hvorfor dette issue lukkes.

#9 Updated by Tue Gaston 6 months ago

  • Status changed from Technical test to Resolved

Also available in: Atom PDF