Project

General

Profile

Bug #4499

Nodelist' tabroll skalerer billeder dårligt

Added by Cecilie Dyrby Breum about 1 year ago. Updated 10 months ago.

Status:
Closed
Priority:
High
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Forsiden

Description

Billederne beskæres og skaleres automatiks og det er virkelig ikke kønt at se på. Vil gerne kunne undsætte specifikt billede, i det rigtige format - ligesom tabroll almindeligt. 

Eksempel vedhæftet.

eksempel på nodelist tabroll.PNG (948 KB) eksempel på nodelist tabroll.PNG Cecilie Dyrby Breum, 08/27/2019 01:40 PM

Related issues

Is duplicate of DDB CMS - Enhancement #4602: Billeder i nodelist karrusel og rolltab skal skæres ensNew

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Assignee set to Christel Krabbenhøft
  • Priority changed from Normal to High
  • Target version set to Release 32 - Bugfixes

Det burde være en mindre opgave til Inlead.

#2 Updated by Stefan Søndervang 10 months ago

  • Status changed from Ready for development to Closed

Jeg lukker denne, da jeg selv har oprettet #4602 med en løsning.

#3 Updated by Stefan Søndervang 10 months ago

  • Is duplicate of Enhancement #4602: Billeder i nodelist karrusel og rolltab skal skæres ens added

Also available in: Atom PDF