Project

General

Profile

Bug #4512

Opgrader til https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.2/

Added by Rolf Madsen 10 months ago. Updated 5 months ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Manual (udarbejdes før udrulning), Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér, Integration - Brønd - Data og relationer

Description

Problemstilling

DBC har udsendt snformation om "Skift til ny version af Open Search"

Formål

Hold DDB CMS up-to-date med Open Search servicen.

Løsningsforslag

Opdatér DDB CMS til https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.2/

Acceptkriterier

Vi skal teste op mod den nye version - alt søg/vis , vil jeg mene
Vi skal have afklaret om der er noget kode i DDB CMS der er blevet overflødig 
Vi skal have undersøgt hvad det helt præcist vil sige med negative boost-værdier

vi skal have ændret default konfig


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #4212: Opensearch getObject returnerer fejlsvar som rigtige objekterResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..." LØSES MED #4512Resolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #4413: Fjernlån fra fag- og forskningsbiblioteker giver fortsat "unknown/missing/inaccessible record"Resolved

History

#1 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

 • Related to Bug #4212: Opensearch getObject returnerer fejlsvar som rigtige objekter added

#2 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

 • Related to Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..." LØSES MED #4512 added

#3 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

 • Related to Bug #4413: Fjernlån fra fag- og forskningsbiblioteker giver fortsat "unknown/missing/inaccessible record" added

#4 Updated by Christel Krabbenhøft 10 months ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Simon Holt

Hej Simon. Vil du kigge på denne?

#5 Updated by Christel Krabbenhøft 10 months ago

 • Kategorier Driftsvedligehold - Manual (udarbejdes før udrulning) added

#6 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

 • Description updated (diff)

#7 Updated by Simon Holt 10 months ago

Jeps, kigger på den :)

#8 Updated by Simon Holt 10 months ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Simon Holt to Gitte Barlach

PR så vi kan komme i gang med at teste: https://github.com/ding2/ding2/pull/1528

#9 Updated by Gitte Barlach 10 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#10 Updated by Nino Tiainen 10 months ago

Vi har lavet lidt utilsigtet produktionstest af 5.2 og har bl.a. oplevet følgende problematikker. Tænker I måske kan have gavn af erfaringerne nedenfor: 

En række titler kan ikke længere reserveres. Det drejede sig bl.a. om: 

126307209

126307454

126307446

126307438

126307373

 

Forsøger man at tilgå posterne vises fejlmeddelelse: "Fejl
Websitet stødte på en uventet fejl. Prøv venligst igen senere."

 

Hvis man fremsøger avisartikler kastes følgende fejl når man forsøger at tilgå posten:"Fejl
Websitet stødte på en uventet fejl. Prøv venligst igen senere."

 

#11 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

@Nino, når jeg laver opslag på de faustnumre du lister, så kan jeg ikke se nogen forskel i 5.0 og 5.2.

Har du testet 5.2 på jeres produktionsmiljø, eller er sammenligningen sket på to forskellige miljøer hvor der kan være forskel i konfigurationen?

https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/&quot; xmlns:ns1="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch&quot;>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:searchRequest>
      <ns1:query>id=126307373</ns1:query>
      <ns1:agency>710100</ns1:agency>
      <ns1:profile>opac</ns1:profile>
      <ns1:start>1</ns1:start>
      <ns1:stepValue>10</ns1:stepValue>
    </ns1:searchRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

De eneste forskelle jeg kan se er i statInfo elementet, som det må forventes.

#12 Updated by Nino Tiainen 10 months ago

@rolf: Jeg har testet på samme miljø og kun skiftet mellem https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.2/ og  https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/. Du er velkommen til at prøve at teste på https://koebenhavn-dev.ddbcms.dk/. Forsøg evt. med "126307209".

#13 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

@Nino, jeg kan godt se at dev sitet fejler når man sammenligner:

 1. https://koebenhavn-dev.ddbcms.dk/ting/object/710100-katalog%3A126307209
 2. https://bibliotek.kk.dk/ting/object/710100-katalog%3A126307209

Igen kan jeg dog ikke se at Opensearch 5.2 skulle være synderen.

Har du forskellige DDB CMS versioner på de to sites?

Jeg kan se at rankering/boost er forskellig, men kan dog ikke se at det skulle gøre en forskel.

#14 Updated by Nino Tiainen 10 months ago

@rolf: Prøv evt. at skifte til 5.0 på dev (alternativt kan jeg gøre det). Så vil rankering/boost være identisk i de to testsituationer. Resultatet vil være det samme som på prod. Vi kører med samme DDB CMS version på prod og dev. 

#15 Updated by Simon Holt 10 months ago

Kan jeg få adgang til Jeres dev-site? Kunne godt lige tænke mig at tjekke noget.

#16 Updated by Nino Tiainen 10 months ago

@simon: Jeg har sendt loginoplysninger til mailadressen knyttet til din brugerprofil her. 

#17 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

Jeg var kommet til at sammenligne to svar fra henholdsvis search og object operationerne.

Svarene fra Opensearch 5.0 og 5.2 er så vidt jeg kan se identiske.

#18 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

Search operationen

getObject operationen

#19 Updated by Simon Holt 10 months ago

Har slået fejlmeddelelser til på jeres dev-site og får følgende:

"Error: Cannot use object of type stdClass as array i TingClientMarcXchangeRequest->processResponse() (linje 76 af /var/aegir/platforms/koebenhavn190916100003/profiles/ding2/modules/opensearch/lib/ting-client/lib/request/TingClientMarcXchangeRequest.php)."

TingClientMarcXchangeRequest.php kan muligvis ikke håndtere den nye data-struktur der udlevered fra 5.2. Det får tilsyneladende siden til at gå helt ned. Jeg tænker det relaterer til den nye måde at håndtere fejlopslag på.

 

 

#20 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

 • Status changed from Needs code review to Ready for development
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Christel Krabbenhøft
 • Priority changed from Urgent to High

#21 Updated by Simon Holt 9 months ago

@Nino kan simpelthen ikke genskabe fejlen i mit lokale udviklingsmiljø. Jeg kan ikke fremsøge nogle af de id'er du lister i vores base og når jeg går ind på avisartikler kommer der ingen fejl. Jeg kan derfor ikke debugge denne fejl.

Har lidt på fornemmelsen at denne fejl kommer pga af et 3. parts modul. Anvende i nogle af inleads moduler? specielt det med med marc felter?

#22 Updated by Nino Tiainen 9 months ago

@Simon: Du kan se hvilke moduler vi benytterder ikke er i core her: https://github.com/kdb/kkb-ddb-modules . Et enkelt modul er ikke med: ting_das. (Digital article service), men så vidt jeg husker er det også blevet en del af core. Vi bruger ikke nogle af inleads moduler. Prøver at rulle et rent core site ud på dev og tester. 

 

 

#23 Updated by Simon Holt 9 months ago

@Nino tak for info.

Har du mulighed for at få installeret devel modulet på https://koebenhavn-dev.ddbcms.dk? Så kan jeg få vist lidt mere info om fejlen og hvordan den opstår?

#24 Updated by Nino Tiainen 9 months ago

@simon: Det prøver jeg. Skriver til dig direkte når sitet er klart. 

#25 Updated by Simon Holt 9 months ago

Super! :)

#26 Updated by Rolf Madsen 7 months ago

 • Target version changed from Release 32 - Bugfixes to Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?)

#27 Updated by Christel Krabbenhøft 7 months ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Kasper Garnæs

#29 Updated by Gitte Barlach 6 months ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Jørgen Nielsen

Jeg vil gerne have denne til review nu; hvis der er fejl ift funktionaliteten må vi lige samle op på det. 

#30 Updated by Jørgen Nielsen 6 months ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviwet og godkendt

#31 Updated by Simon Holt 6 months ago

Så vidt jeg husker er det vigtigt at få den nye fejlhåndtering i 5.2 med i samme omgang: https://platform.dandigbib.org/issues/4212 

Der er godt nok nogle månedere siden jeg lavede det, og kan se jeg ikke har skrevet noget om det, men mener der var nogle PHP-fejl ved fejlopslag på objekter uden ovenstående rettelse.

#32 Updated by Rolf Madsen 5 months ago

 • Target version changed from Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?) to Release 31-1 - Lists and Opensearch (7.x-6.0.0)

#33 Updated by Kasper Garnæs 5 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#34 Updated by Gitte Barlach 5 months ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Tue Gaston

#35 Updated by Tue Gaston 5 months ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

#36 Updated by Tue Gaston 5 months ago

Testet ved at gå til et materiale der ikke findes på upgrade og vanilla, fx. https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A12341234 (bemærk PID'en er 12341234), og konstatere, at jeg modtager "UPS! Vi kan ikke finde den side du søger." og ikke "Error: unknown/missing/inaccessible record: 710100-katalog:12341234"

Godkendes hermed.

Also available in: Atom PDF