Project

General

Profile

Enhancement #4564

Meget få klik på faner udover den første i materialekarruseller

Added by Stefan Søndervang 8 months ago. Updated 6 months ago.

Status:
Needs design decision
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Karruseller

Description

Problem

Man kan oprette faner i panelet Forsidekarrusel, så der er flere karruseller i samme panel. 

Jeg kan dog se i statistikken for Rudersdal at der nærmest er ingen klik på materialer under de efterfølgende faner i hver karrusel. Dette kunne være godt at få testet udover Rudersdal. 

Min antagelse er at folk ikke klikker på faneoverskriften. Hvis folk ikke klikker på de ekstra faner, som det virker nu, så skal der rettes til ellers er det bare fyld på siden.

Løsningsmuligheder

Prioriteringsgruppen plus evt UX firma skal måske vurdere denne.

Løsning 1

Vi fjerner muligheden for at lave flere faner i panellet Forsidekarrusel. 

Løsning 2

Hvis der kun er en karrusel, så skal der ikke vises faneoverskrift, men kun paneloverskrift i H2. Hvis der er flere faner, så skiftes der mellem fanerne automatisk ligesom med rolltabs. 

History

#1 Updated by Tue Gaston 8 months ago

  • Description updated (diff)

#2 Updated by Rolf Madsen 8 months ago

Man kunne også tage springet over i et multi-line grid som vi allerede ser fungere f.eks.:

Kilde: https://bib.ballerup.dk/ting/object/870970-basis%3A46816773?u_navigatedby=Romaner

#3 Updated by Rolf Madsen 8 months ago

  • Status changed from New to Needs design decision
  • Assignee set to Stefan Søndervang
  • Target version set to Release XX - Genetablering af DDB CMS

#4 Updated by Rolf Madsen 8 months ago

  • Priority changed from Normal to High

#5 Updated by Stefan Søndervang 7 months ago

  • Assignee changed from Stefan Søndervang to Rolf Madsen

Det kommer nok an på, hvor det bliver brugt. På forsiden er det rart med mange forskellige karruseller, der vil multigrid når ikke være smart. Hvor på en materialevisning er der kun en enkelt karrusel og derfor er det mere oplagt med multigrid.

#6 Updated by Stefan Søndervang 7 months ago

  • Description updated (diff)

#7 Updated by Tue Gaston 7 months ago

  • Description updated (diff)

#8 Updated by Carsten Vilhelmsen 6 months ago

Et skifte mellem karrusellerne i stil med roll-tab funktionaliteten ville vel løse problemet, men er måske rent performancemæssigt ikke en ideel løsning?

#9 Updated by Stefan Søndervang 6 months ago

@Carsten: Det er også mit forslag i løsning 2. Men problemet med autoskift mellem faner er at hvis man har mange karruseller, så bliver siden meget forstyrrende fordi der er hele tiden noget der skifter.

#10 Updated by Rolf Madsen 6 months ago

Konklusionen fra UX gennemgangen er at vi skal satse på scroll som den meste effektive løsning

, og jeg er helt enig med Stefan i at mange elementer der skifter vil virke forstyrrende så vi ikke opnår den effekt vi faktisk ønsker.

Also available in: Atom PDF