Project

General

Profile

Bug #4595

Tabroll overlay for mørk i release 31 (skal merges)

Added by Jesper K. Lund 7 months ago. Updated 6 months ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
https://aabenraa-stg.ddbcms.dk/, https://aabenraabib.dk/
Kategorier:
Inspiration - Forsiden

Description

Overlay i den nye release (staging) er meget masiv.

Hvis der er meget tekst forsvinder billedet næsten helt, kan ikke ses igennem overlayet.

Tabroll overlay for mørk 1.jpg (104 KB) Tabroll overlay for mørk 1.jpg Release 31 Jesper K. Lund, 10/29/2019 10:45 AM
Tabroll overlay for mørk 2.jpg (112 KB) Tabroll overlay for mørk 2.jpg Release 30 Jesper K. Lund, 10/29/2019 10:45 AM
Tabroll overlay for mørk 3.jpg (91.6 KB) Tabroll overlay for mørk 3.jpg Release 31 billede skjult Jesper K. Lund, 10/29/2019 10:45 AM
tabroll mobilvisning iphone.png (326 KB) tabroll mobilvisning iphone.png Gitte Barlach, 10/30/2019 02:27 PM
Tabroll visning på aakb.dk_1.png (275 KB) Tabroll visning på aakb.dk_1.png Den korrekt tabroll-visning på mobil Gitte Barlach, 11/14/2019 10:00 AM
Tabroll-visning på upgrade-fbs.png (486 KB) Tabroll-visning på upgrade-fbs.png Teaser-teksten på den enkelte nyhed i tabroll er forsvundet på mobil Gitte Barlach, 11/14/2019 10:00 AM
Tabroll ok igen.png (486 KB) Tabroll ok igen.png Gitte Barlach, 11/14/2019 03:29 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #4095: Der skal være større kontrast på interaktive elementerResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Enhancement #4606: Der skal være større kontrast under tekst på billeder.New

History

#1 Updated by Rolf Madsen 7 months ago

 • Status changed from New to Ready for development
 • Target version set to Release 31 - bugfixes

Jeg forventer det er en bug vi fixer i en kommende release, men lægger den indtil videre her i Release 31.

#2 Updated by Gitte Barlach 7 months ago

Dette issue hænger sammen med #4095, hvormed der er indført større kontrast på interaktive elementer på sitet af hensyn til tilgængelighed jvf anbefalinger fra Sensus.

#3 Updated by Rolf Madsen 7 months ago

 • Related to Enhancement #4095: Der skal være større kontrast på interaktive elementer added

#4 Updated by Rolf Madsen 7 months ago

 • Status changed from Ready for development to Closed

Tak for opklaringen Gitte!

@Jesper, svaret er altså at overlayet ser ud som designet foreskriver og er mørkere for at vi kan leve op til kravene om teknisk tilgængelighed.

Det bliver naturligvis en balancegang ift. formidling af indholdet, men en kortere titel ville gøre at overlayet var tilsvarende mindre markant.

 

Dette issue lukkes hermed.

#5 Updated by Jesper K. Lund 7 months ago

Hvis overlayet bliver så mørkt at man ikke kan se billedet, giver det ikke mening at ombryde teksten.

Så bør teksten kunne fylde hele bredden

#6 Updated by Jesper K. Lund 7 months ago

Alternativt skal overlayet kun være mørkt i den del der kan indeholde tekst.

#7 Updated by Gitte Barlach 7 months ago

Mobilvisningen er deværre heller ikke god. Se vedlagte screenshot fra min iphone

#8 Updated by Rolf Madsen 7 months ago

 • Status changed from Closed to Ready for development
 • Assignee set to Christel Krabbenhøft
 • Priority changed from Normal to High

Så må vi have nogen til at kigge på CSS'en igen.

Det vil blive vurderet ift. prioritet og øvrige issues der bliver oprettet i forhold til feedback på Release 31 hvornår dette issue kan rettes og udrulles.

#9 Updated by Stefan Søndervang 7 months ago

Man kunne lave sådan et overlay. Men synes der skal en UX'er på. Og så skal den skubbes til en senere release.

#10 Updated by Stefan Søndervang 7 months ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Benjamin Rasmussen

@Benjamin: Vi vil gerne have fjernet rettelsen der fjerner gradient under tekst ved linkbokse. Punkt 2 fra denne sag: #4095. Har du mulighed for at kigge på den?

Så kigger vi på hvordan at vi kan gøre det samme uden at det skygger for hele billedet i en senere release. Jeg opretter en sag.

#11 Updated by Stefan Søndervang 7 months ago

 • Related to Enhancement #4606: Der skal være større kontrast under tekst på billeder. added

#12 Updated by Benjamin Rasmussen 7 months ago

 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Benjamin Rasmussen to Stefan Søndervang

@Stefan

 

Jo det kan jeg sagtens - https://github.com/ding2/ding2/pull/1564

Men, så er problemet jo tilbage med konstraten - dvs det er svært at læse den hvide tekst..

Men det er så OK hvis i opretter et nyt issue?

#13 Updated by Stefan Søndervang 7 months ago

@Benjamin: Jeg har oprettet denne https://platform.dandigbib.org/issues/4606, så der er en UX'er der lige kan kigge på en løsning. Så tilføjer vi noget igen senere.

#14 Updated by Benjamin Rasmussen 7 months ago

 • Status changed from Need more info to Needs code review

Ok - i så fald er den klar til review:

https://github.com/ding2/ding2/pull/1564

#15 Updated by Gitte Barlach 7 months ago

 • Assignee changed from Stefan Søndervang to Jesper Kristensen

#16 Updated by Jesper Kristensen 7 months ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Reviewed og godkendt

#17 Updated by Gitte Barlach 7 months ago

Denne skulle have været med i 7.x-5.0.1-beta1

#18 Updated by Gitte Barlach 7 months ago

 • Subject changed from Tabroll overlay for mørk i release 31 to Tabroll overlay for mørk i release 31 (skal merges)
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#19 Updated by Jesper Kristensen 7 months ago

Merged

#20 Updated by Gitte Barlach 6 months ago

Testet på upgrade-fbs med 7.x-5.0.1-beta2

Overlay på Tabroll er nu rettet så det har samme farve som tidligere (så vidt jeg kan se)
Desværre vises der nu ingen tekst på nyhederne i tabroll i mobilvisning.  Se vedlagte skærmdumps.

#21 Updated by Gitte Barlach 6 months ago

 • Status changed from Resolved (tag version) to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Benjamin Rasmussen

#22 Updated by Gitte Barlach 6 months ago

"Desværre vises der nu ingen tekst på nyhederne i tabroll i mobilvisning."
ah - det er ikke helt korrekt at teskten ikke vises - men den er næsten usynlig fordi den er hvid. Den skal have samme farve og font som tidligere. Se det vedhæftede eksempel eller check her: https://www.aakb.dk/

#23 Updated by Benjamin Rasmussen 6 months ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Benjamin Rasmussen to Gitte Barlach

Jeg kan ikke forstå hvorfor dette pludselig er blevet et problem - i sidste uge rettede jeg jo teksten til hvid, da der pludselig var kommet en sort baggrund på mobil..

Jeg ved ikke om der er flere udviklere der har arbejdet på det samtidigt, eller noget?

 

Nu har jeg rettet teksten tilbage til sort og testet både med overlay slået til og fra

 

https://github.com/ding2/ding2/pull/1568

#24 Updated by Gitte Barlach 6 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#25 Updated by Jesper Kristensen 6 months ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Reviewed og merged

#26 Updated by Gitte Barlach 6 months ago

Testet på upgrade-fbs med Release - 7.x-5.0.1-beta3. Tabroll-visning på mobil ser ok ud igen. Med og uden overlay. Hermed godkendt.

Also available in: Atom PDF