Project

General

Profile

Bug #4613

Kampagne PLUS : Sletning af modulet ding_campaign_plus_search

Added by Tue Gaston 11 months ago. Updated 6 months ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Kampagner

Description

TIDLIGERE TITEL PÅ DETTE ISSUE:
"Kampagne PLUS : Kampagnemodul udløser periodisk fejl ved cql-søgning"

Roskilde bibliotekerne oplever fejlbeskeden "invalid or unsupported use" og indimellem også "invalid index", ved cql søgninger på roskildebib.dk.
Det er ikke hver gang men ofte.
Eksempelvis denne søgning: phrase.subject="child* labour" or em=børnearbejde : https://www.roskildebib.dk/search/ting/phrase.subject%3D%22child%2A%20labour%22%20or%20em%3Db%C3%B8rnearbejde


Den udløser ikke fejlen hver gang, så prøv nogle gange for at fremprovokere fejlen, evt. ændre "AND" til "NOT" ell. lign.

På DBC kunne man oplyse, at loggen fortæller, at ding_campaigns_plus fejler med:

Error performing request: Error handling search request: 13: Invalid or unsupported use of parentheses at pos 25

Noget kunne tyde på, at kampagnemodulet ikke kan håndtere søgninger med mellemrum inde i citationstegnene, hvis der følger flere operatorer efter.


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #2177: Kampagne PLUSResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #4746: Søgning på navne med citationstegn fejlerClosed
Related to DDB CMS - Bug #1519: Fejl fra opensearch bør være mere forklarendeReviewed

History

#1 Updated by Tue Gaston 11 months ago

#2 Updated by Martin Campostrini 11 months ago

Jeg har testet videre på roskildebib.dk.

Citationstegn: Det ser ud til at det er citationstegn der aktiverer fejlen. Eksempelvis em="film". Det ser altså ikke ud til at det er mellemrummet i phrase.subject="child* labour", der er problemet  Så vidt jeg kan se er det uafhængigt om der er en kampagne eller ej (jeg kan dog ikke se hvad der foregår i baggrunden). Jeg har ikke kunne generere fejl med citationsfejl på andre bibliotekshjemmesider. Har testet på https://taarnbybib.dk, der ellers også har kampagner i søgeresultaterne.

Parenteser: Parenteser i søgningen genererer samme fejl. Dette problem er generelt på alle DDB-CMSer. Eksempelsøgning: lydbog(net) 

Punktum: Begynder man en indtastning med punktum, så kommer der en ajax fejl fra open search. Ignorerer man beskeden og sender søgningen afsted lander man på en systemsiden med tesksten "Forbidden; You don't have permission ...". Gælder generelt på alle ddb-cms'er

 

 

#3 Updated by Martin Campostrini 10 months ago

Jeg har testet på en ren installation (vers 31) uden lokale rettelser. Der er stadig problemer.

Vi har nu løst problemet med citationstegn ved at slå modulet Ding Campaign Plus Search fra på Roskildebib.dk. Det er altså det modul der genererer fejlen.

Parenteser i søgning er stadig et problem.

#4 Updated by Tue Gaston 10 months ago

  • Subject changed from Kampagne PLUS : Kampagnemodul udløser periodisk fejl ved cql-søgning to Kampagne PLUS : Sletning af modulet ding_campaign_plus_search
  • Description updated (diff)
  • Status changed from New to Ready for development

#5 Updated by Tue Gaston 10 months ago

Martins analyse har afdækket, at problemet løses, når han deaktiverer modulet ding_campaign_plus_search.
PÅ BAGGRUND HERAF, samt:
-Den omstændighed at denne type triggers i forvejen skal benyttes med varsomhed, da de forringer Kampagne PLUS' performance
-Den omstændighed at trigger-typen "Facets" imødekommer de fleste behov
... er det nu besluttet at slette modulet ding_campaign_plus_search

#6 Updated by Tue Gaston 10 months ago

  • Assignee changed from Anna Christensen to Tue Gaston
  • Target version changed from Release 32 - Bugfixes to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#7 Updated by Tue Gaston 6 months ago

  • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 32 - Bugfixes

#8 Updated by Rolf Madsen 6 months ago

  • Related to Bug #4746: Søgning på navne med citationstegn fejler added

#9 Updated by Rolf Madsen 6 months ago

  • Status changed from Ready for development to Closed

Jeg mener dette issue er et duplikat af #4746 og #1519 og det lukkes hermed.

#10 Updated by Rolf Madsen 6 months ago

  • Related to Bug #1519: Fejl fra opensearch bør være mere forklarende added

Also available in: Atom PDF