Project

General

Profile

Bug #4622

KOPIERET FRA WEBTREKK-PROJEKTRUM #4555: Reserveringer registreres ej i nyheder, hvor de vises som "Material list"

Added by Tue Gaston 8 months ago. Updated 15 days ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Statistik

Description

DETTE ISSUE VAR VED EN FEJL IKKE KOMMET I DDB CMS-PROJEKTRUMMET, OG DERFOR HAR DER LIGGET ET PR, DER IKKE ER HVERKEN ER REVIEW'ET ELLER MERGET.

FLG. ER KOPIERET FRA https://platform.dandigbib.org/issues/4555?

Jeg logger ind som almindelig bruger på https://rudbib.dk/ og går til https://rudbib.dk/nyheder/anbefalinger/noget-der-ligner-harry-potter:

Jeg åbner developer tools og reserverer, men  tilsyneladende sendes der intet til Webtrekk om reserveringen:

Hvilket stemmer fint overens med, at hvis jeg efterfølgende går ind på Webtrekk, Konto: ”reg2”, Precision 100%, periode 30/8 – 26/9 og derpå på Navigation -> Event Parameter -> Reserver, og tilføjer flg filter:

Så får jeg:


Related issues

Related to Mapp (tidl Webtrekk) - Bug #4555: Reserveringer registreres ej i nyheder, hvor de vises som "Material list"Resolved

History

#1 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Related to Bug #4555: Reserveringer registreres ej i nyheder, hvor de vises som "Material list" added

#2 Updated by Tue Gaston 8 months ago

Tue Gaston wrote:

Problemet hidrører formentlig fra implementeringen i DDB CMS.
”Reserver” actionen har ID 50, og dette ID sendes kun fra materialevisnings-sider, men ikke når reserveringer foretages på nyheds-sider ell. lign.

 

Simon Holt wrote:

PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/1552

#3 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Description updated (diff)

#4 Updated by Gitte Barlach 8 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#5 Updated by Gitte Barlach 5 months ago

 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Jørgen Nielsen

#6 Updated by Jørgen Nielsen 5 months ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#7 Updated by Kasper Garnæs 3 months ago

 • Status changed from Reviewed to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Simon Holt

Dette PR har nu mergekonflikter, jeg ikke tør prøve at resolve selv.

#8 Updated by Simon Holt 3 months ago

 • Assignee changed from Simon Holt to Kasper Garnæs

Har rebased PR!

#9 Updated by Kasper Garnæs 3 months ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Reviewed

Merged.

#10 Updated by Kasper Garnæs 3 months ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

#11 Updated by Kasper Garnæs 3 months ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

#12 Updated by Tue Gaston 2 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Tue Gaston

#13 Updated by Tue Gaston 2 months ago

Testet og godkendt.

#14 Updated by Tue Gaston 2 months ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

#15 Updated by Kasper Garnæs about 1 month ago

Ændringerne som er blevet merged i forbindelse med dette PR skaber problemer i forhold til visningen af materialer i karuseller og redaktionelt indhold beskrevet i issue #4562.

Jeg at se på ændringer introduceret i ovenstående PR og jeg kan ikke gennemskue i hvilket omfang hvilke dele af det er nødvendige. Måske kan problemet også være opstået i forbindelse med håndtering af merge konflikten. Derfor foreslår jeg at vi genoptager arbejdet med denne ticket.

Hvis vi ønsker at rulle ændringen tilbage kan det gøres igennem dette PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/1637

#16 Updated by Tue Gaston about 1 month ago

 • Status changed from Resolved (tag version) to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Tue Gaston to Simon Holt

#17 Updated by Simon Holt about 1 month ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Simon Holt to Gitte Barlach

PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/1639

Der var to problemer:

1. En mindre fejl i feature eksporten ifbm. tidligere PR, fik ødelagt visningen og gav forskellige højder på materialerne og de grå områder.

2. Nogle knapper (ding_entity buttons) blev fejlagtigt vist i teaser view modes, som bruges i karuseller, lister osv. 

Jeg har gjort sådan at "Add to list"-knappen skjules i teaser views. Hvis den skal vises i karruseller o.l. skal stylingen tilpasses.Pga. ændringerne i denne sag, skal man nu påtænke hvilke steder ens knap skal vises, når man implementerer hook_ding_entity_buttons(). Før var der et hack med at kalde specifkke implementationer af ding_entity_buttons i temalaget, men det var ikke en holdbar situation.

"Andre materialetyper"-knappen bliver nu kun vist på materialets side.

Fandt desuden også ud af, at reserveringsknappen ikke blev vist i karruseller som følge af en ændring ifb. med optimeringen. Dette er også fikset.

#18 Updated by Gitte Barlach about 1 month ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

Jørgen kan du godkende denne?
Vi vil rigtigt gerne have den med:-)

#19 Updated by Jørgen Nielsen about 1 month ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#20 Updated by Kasper Garnæs 27 days ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

Merged.

#21 Updated by Kasper Garnæs 22 days ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

#22 Updated by Tue Gaston 20 days ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Tue Gaston

#23 Updated by Tue Gaston 19 days ago

Jeg tester denne.

#24 Updated by Tue Gaston 15 days ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Idet jeg er logget ind som testbruger, har jeg foretaget en reservering på et materiale nederst i afsnittet "Biblioteksbasen".
Da jeg klikkede på "Reservér" havde jeg developer tools slået til, og konstaterede i network-teb'en, at en request blev sendt.
Efter dialog med Simon bør dette være tilstrækkeligt til at godkende dette issue.

Så det gør jeg hermed.

Also available in: Atom PDF