Project

General

Profile

Bug #4622

KOPIERET FRA WEBTREKK-PROJEKTRUM #4555: Reserveringer registreres ej i nyheder, hvor de vises som "Material list"

Added by Tue Gaston 28 days ago. Updated 28 days ago.

Status:
Needs code review
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Statistik

Description

DETTE ISSUE VAR VED EN FEJL IKKE KOMMET I DDB CMS-PROJEKTRUMMET, OG DERFOR HAR DER LIGGET ET PR, DER IKKE ER HVERKEN ER REVIEW'ET ELLER MERGET.

FLG. ER KOPIERET FRA https://platform.dandigbib.org/issues/4555?

Jeg logger ind som almindelig bruger på https://rudbib.dk/ og går til https://rudbib.dk/nyheder/anbefalinger/noget-der-ligner-harry-potter:

Jeg åbner developer tools og reserverer, men  tilsyneladende sendes der intet til Webtrekk om reserveringen:

Hvilket stemmer fint overens med, at hvis jeg efterfølgende går ind på Webtrekk, Konto: ”reg2”, Precision 100%, periode 30/8 – 26/9 og derpå på Navigation -> Event Parameter -> Reserver, og tilføjer flg filter:

Så får jeg:


Related issues

Related to Webtrekk - Bug #4555: Reserveringer registreres ej i nyheder, hvor de vises som "Material list"Resolved

History

#1 Updated by Tue Gaston 28 days ago

  • Related to Bug #4555: Reserveringer registreres ej i nyheder, hvor de vises som "Material list" added

#2 Updated by Tue Gaston 28 days ago

Tue Gaston wrote:

Problemet hidrører formentlig fra implementeringen i DDB CMS.
”Reserver” actionen har ID 50, og dette ID sendes kun fra materialevisnings-sider, men ikke når reserveringer foretages på nyheds-sider ell. lign.

 

Simon Holt wrote:

PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/1552

#3 Updated by Tue Gaston 28 days ago

  • Description updated (diff)

#4 Updated by Gitte Barlach 28 days ago

  • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

Also available in: Atom PDF