Project

General

Profile

Support #4626

Hvad betyder 'visits' i fb m login?

Added by Tue Gaston 8 months ago. Updated 8 months ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Start date:
11/18/2019
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Jeg går på ”Navigation” -> ”Pages” -> ”Page Parameters” -> ”Login” og trækker en statistik fra reg2-kontoen:

Der er tæt på 7 logins for hver visit – hvilket ikke giver mening, da det virker meget usandsynligt, at hver bruger i gennemsnit logger ind 7 gange på hvert besøg.
Det giver mig to forklaringsmuligheder:

1) Tallene paser ikke, eller
2) Jeg har misforstået, hvordan jeg skal tolke dem

History

#1 Updated by Michael Ødum 8 months ago

  • Assignee changed from Michael Ødum to Piotr Birketoft

#2 Updated by Tue Gaston 8 months ago

  • Description updated (diff)

Also available in: Atom PDF