Project

General

Profile

Enhancement #4627

BESTIL KNAP : Mulighed for Boost på dkcclterm.ln

Added by Tue Gaston 8 months ago. Updated 3 months ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

PROBLEM
I forbindelse med Inter-Library Loans modulet ("bestil-knappen": https://platform.dandigbib.org/issues/3800 ) fjernes filtrering på agency: https://platform.dandigbib.org/issues/4124 hvorved mængden af poster i søgeresultatet øges markant. Dette gør det endnu sværere at lave en hensigtsmæssig rankering.

De eksisterende redskaber er har været tilstrækkelige så længe der er filtreret på agency - men når den fjernes, er de utilstrækkelige.


LØSNING
Derfor ønskes der mulighed for at booste på ”dkcclterm.ln” (værdien er biblioteksnumrene på de biblioteker, som har eller har haft materialet i beholdning; folkebibliotekernes numre starter alle med 7)

Det er herinde:
https://wm-dev.ddbcms.dk/admin/config/opensearch/boost

… hvor jeg lige nu kan vælge mellem følgende feltnavne:


Hér ønskes mulighed for også at vælge dkcclterm.ln.
Jeg ved, det er muligt, for jeg kan teste det inde på https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/ hvor jeg kan vælge 10.user_defined_boost.xml og udfylde med flg:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/&quot; xmlns:ns1="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch&quot;>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:searchRequest>
      <ns1:query>*</ns1:query>
      <ns1:agency>100200</ns1:agency>
      <ns1:profile>test</ns1:profile>
      <ns1:collectionType>manifestation</ns1:collectionType>
      <ns1:start>1</ns1:start>
      <ns1:stepValue>10</ns1:stepValue>
      <ns1:userDefinedBoost>
        <ns1:fieldName>dkcclterm.ln</ns1:fieldName>
         <ns1:fieldValue>7*</ns1:fieldValue>
         <ns1:weight>1000</ns1:weight>
      </ns1:userDefinedBoost>
    </ns1:searchRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Details _ 2020-02-21 16-51-04.png (250 KB) Details _ 2020-02-21 16-51-04.png Søgning med rank_frequency, svar med rank_subject. Kasper Garnæs, 03/02/2020 03:15 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Feature #3800: SAMLESAG: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMENTechnical test

History

#1 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Related to Feature #3800: SAMLESAG: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMEN added

#2 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Description updated (diff)

#4 Updated by Tue Gaston 7 months ago

 • Subject changed from BESTIL KNAP : Mulighed for Boost på rec.id - IKKE I RELEASE to BESTIL KNAP : Mulighed for Boost på dkcclterm.ln - IKKE I RELEASE
 • Description updated (diff)

#5 Updated by Tue Gaston 7 months ago

 • Subject changed from BESTIL KNAP : Mulighed for Boost på dkcclterm.ln - IKKE I RELEASE to BESTIL KNAP : Mulighed for Boost på dkcclterm.ln
 • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?)

#6 Updated by Tue Gaston 7 months ago

Kopieret fra https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xk8JXbBfMZCi6avCxb6mHG1uuv4JDXCvlp31Pir2GyM/edit?usp=sharing

Vi tilføjer optionen til opensearch_boost_field_element_process(), tester at det virker og laver et pull request imod Core

 

#7 Updated by Mathias Larsen 6 months ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Mathias Larsen to Tue Gaston

#8 Updated by Tue Gaston 6 months ago

 • Assignee changed from Tue Gaston to Gitte Barlach

#9 Updated by Tue Gaston 6 months ago

 • Target version changed from Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?) to Release 31-1 - Lists and Opensearch (7.x-6.0.0)

#10 Updated by Gitte Barlach 6 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

#11 Updated by Jørgen Nielsen 6 months ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#12 Updated by Kasper Garnæs 5 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

Merged.

#13 Updated by Gitte Barlach 5 months ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Tue Gaston

#14 Updated by Tue Gaston 5 months ago

Jeg konstaterer, at muligheden for at vælge agency nu - i modsætning til tidligere - findes under https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/admin/config/opensearch/boost
(før-og-efter-billede):

Desværre er den bagvedliggende funktionalitet ikke som forventet.

 

Jeg konstaterer, at en søgning på upgrade på phrase.creator="Poul Høi" : https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/search/ting/phrase.creator%3D%22Poul%20H%C3%B8i%22? giver 1347 resultater.Jeg konstaterer, at en søgning på phrase.creator="Poul Høi" and dkcclterm.ln=7* giver 2 resultater, de to bøger ”Der er dage - : en prismodtager i udvalg” og ”Bushland : otte år i USA”.

Jeg går på https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/admin/config/opensearch/boost
Jeg indstiller med flg. værdier:


 

Jeg vil nu forvente at de to bøger der er omtalt ovenfor vises først i søgeresultatet ved søgning på phrase.creator="Poul Høi" – men det er ikke tilfældet.

Dette issue kan derfor ikke godkendes.

#15 Updated by Tue Gaston 5 months ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

#16 Updated by Tue Gaston 5 months ago

 • Status changed from Resolved (tag version) to Ready for development

#17 Updated by Tue Gaston 5 months ago

 • Assignee changed from Tue Gaston to Nikolas Manscher

#18 Updated by Christel Krabbenhøft 5 months ago

 • Target version changed from Release 31-1 - Lists and Opensearch (7.x-6.0.0) to Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?)

#19 Updated by Kasper Garnæs 4 months ago

Vi har undersøgt situationen, og så vidt vi kan se bliver boost-værdierne sat som konfigureret.

Vi har slået logging til på miljøet og kan se at der i det konkrete tilfælde sendes nedenstående query. Den indeholder den definerede boost-værdi.

Ved også at se på svaret kan vi se at søgningen sendes med sortering rank_frequency men at svaret er returneret med sorteringen rank_subject. Dette vil naturligt have indflydelse på rækkefølgen også. Kan det være at ændringen ikke træder i kraft som forventet fordi at ændringen i sig selv ikke også indeholder muligheden for at fjerne holdingsitem.agencyid filteret?

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/&quot;>
    <SOAP-ENV:Body>
        <searchRequest>
            <format>dkabm</format>
            <query>((phrase.creator=&quot;Poul Høi&quot;)) and holdingsitem.agencyid=&quot;775100&quot;</query>
            <start>1</start>
            <stepValue>10</stepValue>
            <sort>rank_frequency</sort>
            <allObjects/>
            <allRelations>1</allRelations>
            <relationData>full</relationData>
            <agency>775100</agency>
            <profile>opac</profile>
            <facets>
                <facetName>facet.type</facetName>
                <facetName>facet.creator</facetName>
                <facetName>facet.subject</facetName>
                <facetName>facet.language</facetName>
                <facetName>facet.category</facetName>
                <facetName>facet.date</facetName>
                <facetName>facet.acSource</facetName>
                <numberOfTerms>10</numberOfTerms>
            </facets>
            <userDefinedBoost>
                <fieldName>dkcclterm.ln</fieldName>
                <fieldValue>7*</fieldValue>
                <weight>1000</weight>
            </userDefinedBoost>
            <outputType>json</outputType>
        </searchRequest>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

#20 Updated by Tue Gaston 4 months ago

 • Status changed from Need more info to Resolved (tag version)
 • Target version changed from Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?) to Release 31-1 - Lists and Opensearch (7.x-6.0.0)

#21 Updated by Tue Gaston 3 months ago

Ved dialog med Arni har jeg afklaret, at det skyldes at det ikke er muligt at bruge wildcards i boost-værdier.

Dvs at fremgangsmåden stadig er gangbar - blot bliver vi nødt til at booste det ene lokale biblioteksnummer i stedet for alle folkebiblioteker.

Dette er ikke helt den samme fremgangsmåde som oprindeligt valgt - men om den er bedre eller dårligere er svært at sige, da den har både fordele og ulemper i fh t boost på alle folkebiblioteks-materialer.

Men da bestilknappen stadig kun er et proof-of-concept, vil jeg for nu sætte dette issue til "Resolved".

Så må testen afgøre om der er behov for at åbne mulighed for brug af wildcards i boost.

Also available in: Atom PDF