Project

General

Profile

Enhancement #4627

BESTIL KNAP : Mulighed for Boost på rec.id - IKKE I RELEASE

Added by Tue Gaston 23 days ago. Updated 20 days ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

PROBLEM
I forbindelse med Inter-Library Loans modulet ("bestil-knappen": https://platform.dandigbib.org/issues/3800 ) fjernes filtrering på agency: https://platform.dandigbib.org/issues/4124 hvorved mængden af poster i søgeresultatet øges markant. Dette gør det endnu sværere at lave en hensigtsmæssig rankering.

De eksisterende redskaber er har været tilstrækkelige så længe der er filtreret på agency - men når den fjernes, er de utilstrækkelige.


LØSNING
Derfor ønskes der mulighed for at booste på ”rec.id” (værdien: katalog betyder at det er et materiale, der findes en lokalpost for på et folkebibliotek. Det er en god indikator for, at materialet har relativt større relevans for folkebiblioteksbrugere)

Det er herinde:
https://wm-dev.ddbcms.dk/admin/config/opensearch/boost

… hvor jeg lige nu kan vælge mellem følgende feltnavne:


Hér ønskes mulighed for også at vælge agency-ID (rec.id).
Jeg ved, det er muligt, for jeg kan teste det inde på https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/ hvor jeg kan vælge 10.user_defined_boost.xml og udfylde med flg:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/&quot; xmlns:ns1="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch&quot;>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:searchRequest>
      <ns1:query>*</ns1:query>
      <ns1:agency>100200</ns1:agency>
      <ns1:profile>test</ns1:profile>
      <ns1:collectionType>manifestation</ns1:collectionType>
      <ns1:start>1</ns1:start>
      <ns1:stepValue>10</ns1:stepValue>
      <ns1:userDefinedBoost>
        <ns1:fieldName>rec.id</ns1:fieldName>
         <ns1:fieldValue>katalog</ns1:fieldValue>
         <ns1:weight>1000</ns1:weight>
      </ns1:userDefinedBoost>
    </ns1:searchRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>


Related issues

Related to DDB CMS - Feature #3800: SAMLESAG: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMENResolved (tag version)

History

#1 Updated by Tue Gaston 23 days ago

  • Related to Feature #3800: SAMLESAG: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMEN added

#2 Updated by Tue Gaston 22 days ago

  • Description updated (diff)

#3 Updated by Tue Gaston 20 days ago

  • Description updated (diff)

Also available in: Atom PDF