Project

General

Profile

Enhancement #4631

BESTIL KNAP : Link til bibliotek.dk ved periodika - IKKE I RELEASE

Added by Tue Gaston 22 days ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Integration - Brønd - Data og relationer

Description

PROBLEM

Inter-Library Loans modulet er ikke udviklet med en tilgåelse af beholdningsoplysninger.
Dét kan godt fungere med monografier - men med periodika duer det ikke, da bestilling på sådanne ikke kan oprettes uden supplerende oplysninger om årgang, nr. osv.

 

LØSNING:

ILL-modulet ønsket udvidet med den funktion, at den tjekker materialetype.

HVIS det er et periodikum (en avis eller et tidsskrift eller en årbog) – og vel at mærke ét, der ikke findes på det lokale bibliotek, dvs poster, der ikke har en reservér-knap eller en se-online-knap i forvejen – skal knappen ikke være ”Bestil fra andet bibliotek”, men ”Bestil i bibliotek.dk”, og så skal den linke til samme post bibliotek.dk


Related issues

Related to DDB CMS - Feature #3800: SAMLESAG: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMENResolved (tag version)

History

#1 Updated by Tue Gaston 22 days ago

  • Related to Feature #3800: SAMLESAG: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMEN added

Also available in: Atom PDF