Project

General

Profile

Enhancement #4631

BESTIL KNAP : Link til bibliotek.dk ved periodika - IKKE I RELEASE

Added by Tue Gaston 8 months ago. Updated 2 months ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Integration - Brønd - Data og relationer

Description

PROBLEM

Inter-Library Loans modulet er ikke udviklet med en tilgåelse af beholdningsoplysninger.
Dét kan godt fungere med monografier - men med periodika duer det ikke, da bestilling på sådanne ikke kan oprettes uden supplerende oplysninger om årgang, nr. osv.

 

LØSNING:

ILL-modulet ønsket udvidet med den funktion, at den tjekker materialetype.

HVIS det er et periodikum (en avis eller et tidsskrift eller en årbog) – og vel at mærke ét, der ikke findes på det lokale bibliotek, dvs poster, der ikke har en reservér-knap eller en se-online-knap i forvejen – skal knappen ikke være ”Bestil fra andet bibliotek”, men ”Bestil i bibliotek.dk”, og så skal den linke til samme post bibliotek.dk


Related issues

Related to DDB CMS - Feature #3800: SAMLESAG: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMENTechnical test

History

#1 Updated by Tue Gaston 8 months ago

  • Related to Feature #3800: SAMLESAG: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMEN added

#2 Updated by Tue Gaston 7 months ago

Løsningsbeskrivelse, kopieret fra https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xk8JXbBfMZCi6avCxb6mHG1uuv4JDXCvlp31Pir2GyM/edit?usp=sharing

Materialer som er periodika udtages fra nuværende bestillogik.

Materialer som er periodika opdateres med ny knap som linker til bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=[id]

Skal dette ligge i et separat modul?

Nej, det skal lægges i samme modul.
Det er vigtigt, at dette tjek sker på det rigtige tidspunkt, så fx periodika med lokal beholdning ikke linkes til bibliotek.dk, jf flowchart:

 

 

#3 Updated by Tue Gaston 3 months ago

  • Status changed from Ready for development to Technical test
  • Assignee changed from Mathias Larsen to Tue Gaston

#4 Updated by Tue Gaston 2 months ago

Jeg kan ikke se, at linking til bibliotek.dk er implementeret nogen steder.

Fx tidsskriftet "AOD : Alt om data - Datatid Techlife" 870970-basis:47957273
Her er ingen lokalisering i Greve, hvis bestand benyttes af https://wm.ddbcms.dk/ 

https://wm.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A47957273

Her vises blot knappen "Kan ej bestilles", hvor jeg ville forvente at et klik på knappen linker til bibliotek.dk, eftersom:

-Titlen er ikke lokaliseret til Greve
-Titlen er et fysisk medie
-Titlen er et periodikum

Men knappen linker ikke til bibliotek.dk
Det er faktisk på intet tidspunkt lykkedes mig at fine ét eneste tilfælde, hvor knappen linker til bibliotek.dk.

#5 Updated by Tue Gaston 2 months ago

  • Status changed from Technical test to Ready for development
  • Assignee changed from Tue Gaston to Kasper Garnæs

Also available in: Atom PDF