Project

General

Profile

Bug #4638

LAYOUT UDEN GRÆNSER: Enkelt materiale fylder så meget, at Reservérknappen forsvinder

Added by Tue Gaston 4 months ago. Updated 4 months ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Nyheder

Description

Når paragraph-typen "Enkelt materiale" vælges og kombineres med fuld-spalte og overlay aktiveret, fylder forsiden så meget, at ved mouse-over glider reservérknappen helt, eller næsten helt ud af siden.


Related issues

Related to DDB CMS - Feature #3021: Layout uden Grænser SAMLESAGResolved (tag version)

History

#1 Updated by Tue Gaston 4 months ago

#2 Updated by Stefan Søndervang 4 months ago

  • Target version changed from Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?) to Release 32 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF