Project

General

Profile

Enhancement #469

Savner at sektionen "Se alle eksemplarer" er udfoldet som udgangspunkt MODUL TIL LØSNING

Added by Christian HerningBib over 6 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning, Driftsvedligehold - Manual (udarbejdes før udrulning)

Description

På Herning Bibliotekerne vil vi gerne have at sektionen "Se alle eksemplarer" under en post, er udfoldet som udgangspunkt.
Dels for at spare brugeren et klik, da vi synes der skal klikkes en del for at se om et værks post er hjemme på et givent bibliotek.
Og dels fordi vi tror, at det er svært at gennemskue, at det er herunder opstillingen findes.

Konstateret på Hernings DDBCMS stagingsite med: Windows 8, Firefox 31.0, ddelibra.


Files


Related issues

Has duplicate DDB CMS - Bug #1462: Beholdningsoplysninger foldet ud på postvisningenClosedJesper KristensenActions
#1

Updated by Rolf Madsen over 6 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS 2014.2
#3

Updated by Rolf Madsen about 6 years ago

 • Priority changed from Normal to High
 • Target version changed from DDB CMS 2014.2 to DDB CMS 2015 1. opgradering
#4

Updated by Gitte Barlach about 6 years ago

 • Priority changed from High to Normal
#5

Updated by Rolf Madsen about 6 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. opgradering to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)
#6

Updated by Anonymous almost 6 years ago

Enig i dette issue. Horsens ser også gerne "Se alle eksemplarer" udfoldet som default.

Endvidere kan "Reserver" knappen med fordel dubleres ovenover tabellen "Biblioteker og opstilling" for at øge brugervenligheden. Knappen "forsvinder" nemt visuelt, når der scrolles ned til "Se alle eksemplarer" og det vil man med fordel kunne råde bod på ved at følge gestaltlovene om hhv. nærhed og lukkethed, således at knappen er tydelig der, hvor der er behov for den.

#7

Updated by Árni Loftsson almost 6 years ago

Det ville også være god idé at bytte om på rækkefølgen af "Se alle eksemplarer" og "Detaljer om materialet". Det giver de mest relevante info: opstilling, hjemme/ikke hjemme med det samme man kommer ind på posten. Det har vi gjort på Randers Bibliotek: https://www.randersbib.dk/ting/object/870970-basis%3A24214605

#8

Updated by Anonymous almost 6 years ago

Jeg vil gerne støtte Randers ide - det er helt klart oplysninger om placering og hjemme/ikke hjemme, der er vigtigst. Det vil være rigtig godt, hvis vi kan bytte om på de 2 felter.

#9

Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS 2015 3. opgradering
#10

Updated by Stefan Søndervang over 5 years ago

Har fået en mail fra en låner, der skrev følgende:

Den nye hjemmeside er meget fin, men det er en ulempe, at man ikke kan se, hvilket bibliotek bøgerne er på.

I dag har jeg været på Birkerød Bibliotek, og jeg troede, at bøgerne var hjemme, men det var de ikke.

Det kunne man se på den gamle hjemmeside.

#11

Updated by Martin Cording over 5 years ago

This can be solved in a DDB CMS instances (with a Webmaster platform or higher), by using this module:
https://github.com/easyddb/easyddb_materials_display

#12

Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 3. opgradering to DDB CMS 2015 4. opgradering
#13

Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs design decision
#14

Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Subject changed from Savner at sektionen "Se alle eksemplarer" er udfoldet som udgangspunkt to Savner at sektionen "Se alle eksemplarer" er udfoldet som udgangspunkt MODUL TIL LØSNING
#15

Updated by Alice Brødsgaard about 5 years ago

Denne feature er meget vigtig for at få forbedret tilgængeligheden for vore brugere, så derfor bør den ikke udskydes yderligere. Vi har brug for at få adgang til den via redaktørmodulet.

#16

Updated by Martin Cording about 5 years ago

Maybe this module should be reviewed and integrated to core?

#17

Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Has duplicate Bug #1462: Beholdningsoplysninger foldet ud på postvisningen added
#18

Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 4. opgradering to 40
#20

Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

Opgaven er implementering af https://github.com/easyddb/easyddb_materials_display med henblik på at beholdningselementet skal være åbent.

Jeg vil bede Michael og Árni om at de øvrige ønker oprettes i separate issues, herunder følgende:

 1. http://platform.dandigbib.org/issues/469#note-6
 2. http://platform.dandigbib.org/issues/469#note-7
#21

Updated by Martin Cording about 5 years ago

This module is a very minor module that hooks into the entity view.
I would recommend moving this to core modules instead of keeping this as a separate module.

Unless it should be deactivatable/activatable.

#22

Updated by Thomas Hansen about 5 years ago

Uhm, I ved godt at en med tilstrækkelige admin rettigheder kan gå ind på admin/structure/ting_object/display og rette rækkefølge, synlighed og collapsed state på det meste (medmindre der er nogen der har ødelagt det i themingen)?

#23

Updated by Thomas Hansen about 5 years ago

 • Assignee set to Thomas Hansen
#24

Updated by Martin Cording about 5 years ago

DDB CMS webmasters has localadmin-role and can't do this.
I'm also pretty sure that they should not have access to do things like this :)

#25

Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

Webmasterbibliotekerne har en admin rolle, med det formål at konfigurere de moduler de tilføjer.

De er blevet oplyst om brugstbetingelserne for Webmasterhostingplanen via http://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/fileadmin/_DDB/DDB_CMS_webmasterhostingplanen_brugsbetingelser.pdf

Summa summarum så er det noget vi gerne vil nå frem til den bedst mulige løsning omkring uden det skulle være nødvendigt at tilrette lokalt.

#26

Updated by Martin Cording about 5 years ago

Aren't features reverted during the deploy process of new versions?

#27

Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

Jeg mindes at der er undtagelser for reglen om at reverte features, men kan ikke huske dem på stående fod, så det skal undersøges, hvis det er en problemstilling.

#28

Updated by Anonymous almost 5 years ago

 • Assignee changed from Thomas Hansen to Anonymous
#29

Updated by Anonymous almost 5 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Rolf Madsen

Jeg har lavet et forslag til konfigurering af lokale indstillinger. Det er et initielt forslag og skal ikke ses som et helt færdigt modul.

Det er defineret som "lokal konfiguration af moduler og andet, der som udgangspunkt ikke er adgang til for lokale administratorer".

Det ligger her i branchen :feature/469-configuration-for-group-holdings-available": https://github.com/bartvig/ding_local_config/tree/feature/469-configuration-for-group-holdings-available

Hvilken rettighed skal man f.eks. have for at kunne tilgå denne konfiguration? Jeg har sat den til "administer ting settings", men det er sandsynligvis ikke den, der skal bruges. Skal vi lave en ny rettighed specifikt til dette, f.eks. "administer local settings"?

#30

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Anonymous

Umiddelbart vil jeg sige at Administer ting settings er det korrekte niveau.

Der enkelte felter der er låst i kode for at vi kan styre hvilken service URL der benyttes til f. eks. opensearch og opensuggestion, men alle øvrige settings er som sådan noget en lokal administrator skal have adgang til at konfigurere herunder:

Ting
Manage Ting integration settings.

Ting facets
Configure facets.

Covers
Configure how covers are handled.

Forsidekarussel
Manage content for frontpage carousel.

Online types and URL labels
Define online resource types and their corresponding URL labels.

Provider availability holdings
Configure which ting object types should try to fetch provider holdings information.

Proxy settings
Ting Proxy settings.

Reservable Ting objects
Configure on which Ting objects there will be a reservation button.

Search result boost
Enable the user to boost specific values for specific fields in search results.

Search result ranking
Provides settings for how search results are ranked.

Søgeindstillinger
Settings avialable for ting search.

Ting search autocomplete settings
Settings for Ting search autocomplete

Kilde: https://upgrade-openruth.ddbcms.dk/#overlay=admin/config

#31

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from 40 to DDB CMS 2016 1. opgradering
#32

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 1. opgradering to 42
#33

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Laura Holm
#34

Updated by per johansen almost 5 years ago

 • Assignee changed from Laura Holm to Rolf Madsen

Har morten ikke løst denher i #note-29 ?

#35

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to per johansen

Delvist jo, men det lader til at der mangler noget omkring rettigheder, så lokal administratoren har adgang til at foretage de tilgængelige ændringer.

#36

Updated by per johansen almost 5 years ago

 • Assignee changed from per johansen to Rolf Madsen

jeg har hentet modulet og det virker fint. administrator og local administrator har rettighed til at lave ændringer. Er det ikke godt nok?

#37

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to per johansen

Det lyder godt! :-)

Mangler der så et pull-request for at indføre det i core?

#38

Updated by per johansen almost 5 years ago

 • Assignee changed from per johansen to Rolf Madsen

Morten har lavet et nyt modul. De lækre ændringer ligger i en feature branch, så morten skal jo nok merge sin feature før vi kan tage modulet i brug.

Måske kasper kan tage over??

#39

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to per johansen

Er det ikke noget du kan gøre eller er det mere principielt?

#40

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

bump

#41

Updated by per johansen almost 5 years ago

 • Assignee changed from per johansen to Rolf Madsen

altså - jeg kan da godt klone mortens modul, og lave en master branch på klonen, men bliver det ikke noget rod? Jeg synes at Morten skal have lov at lave det færdigt.

#42

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to per johansen

Vi kan tidligst få en udvikler fra Reload efter uge 6 også vil denne løsning først blive tilgængelig for bibliotekerne i DDB CMS 2016 2. opgradering omkring sommerferien.

Jeg tilstræber at lade den udvikler der har startet arbejdet gøre det færdigt, men det er i dette tilfælde ikke hensigtsmæssigt at forsinke rettelsen med 3+ måneder.

Derfor vil jeg gerne bede om Mortens modul bliver klonet med mindre der er meget gode argumenter imod det.

#43

Updated by per johansen almost 5 years ago

 • Status changed from Needs design decision to Needs code review
 • Assignee changed from per johansen to Jesper Kristensen
#44

Updated by Jesper Kristensen almost 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to per johansen

Der er kommet et commit for meget med i PR'et og Scrutinizer fejl skal udbedres.

#45

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from 42 to DDB CMS 2016 1. opgradering
#46

Updated by Jørgen Nielsen almost 5 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from per johansen to Jesper Kristensen

Rebased, og ny pull request:
https://github.com/ding2/ding2/pull/137

#47

Updated by Jesper Kristensen almost 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Jørgen Nielsen

After noget snak frem og tilbage i core; er vi kommet frem til at tilgangen er rigtig, men vi så gerne at det var en del af ding_ting_frontend.

#48

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 1. opgradering to DDB CMS 2016 2. opgradering (Inlead sprintbacklog)
#49

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 2. opgradering (Inlead sprintbacklog) to DDB CMS 2016 2. opgradering (DBC sprintbacklog)
#50

Updated by Jørgen Nielsen over 4 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Kasper Garnæs

Kode flyttet til ding_ting_frontend, med en tab under "admin/config/ting/settings".
Bruger desuden hook_ding_entity_view() som foreslået af Simon Holt
https://github.com/ding2/ding2/pull/166

#51

Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

 • Priority changed from Normal to High
 • Target version changed from DDB CMS 2016 2. opgradering (DBC sprintbacklog) to DDB CMS 2016 1. opgradering

Hej Kasper
Har du mulighed for at se på denne ?

#52

Updated by Kasper Garnæs over 4 years ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

Reviewed, godkendt og merged.

#53

Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

Testet på upgrade alma. Det er ok ud. Men slår dog ikke igennem ift. mobil-visningen.

#54

Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)
#55

Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Kategorier Søgning - Materialevisning, Integration - DDELibra added
#56

Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Kategorier Integration - Integra added
 • Kategorier deleted (Integration - DDELibra)
#57

Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Kategorier Integration - FBS added
 • Kategorier deleted (Integration - Integra)
#58

Updated by Anonymous over 4 years ago

Testet på 2.5.0 på Hvidovre dev, og der er ikke nogen ændringer at spore i et eneste af de omtalte felter

Søger jeg som anonym bruger et materiale ("Har du set Elvis?") frem og klikker på overskriften, så jeg får det vist, er beholdningsoplysninger pr default klappet sammen.

Søger jeg som anonym bruger et periodikum frem ("Valg til Europa-Parlamentet : fintællingsliste") frem og klikker på overskriften, så jeg får det vist, er Årgange og numre" pr default klappet sammen.

- det sidste havde jeg mere eller mindre forventet ud fra diskussionen ovenfor, men ikke det første.

#59

Updated by Anonymous over 4 years ago

Jeg er faktisk lidt i tvivl ud fra dialogen ovenfor om, hvad det er for et modul, der burde være installeret.

Så vidt jeg kan se, er der to moduler på tale i tråden

ding_local_config
Navn: Configuration for local administrators

easyddb_materials_display
Navn: easyDDB Materials Display

Jeg har søgt efter dem begge på vores dev site (2.5.0), og ingen af dem er installeret - måske er det forklaringen på den manglende ændring?

#60

Updated by Jørgen Nielsen over 4 years ago

Du ser ikke en konfigurations-mulighed under:
admin/config/ting/settings/local_config ?

//Jørgen

#61

Updated by Anonymous over 4 years ago

Hej Jørgen

Jeg var simpelhen i tvivl om, hvor det var, jeg skulle indstille det.

Tak.

Nu da jeg ved det, kan jeg med glæde sige, at det virker, både som administrator og localadmin.

Når I sender mailen ud om, at 2.5.0 er klar til installering på prod, er det måske en ide at skrive omtalte adresse under ting, man evnt. skal indstille?

#62

Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Kategorier Driftsvedligehold - Manual (udarbejdes før udrulning) added
 • Kategorier deleted (Integration - FBS)
#63

Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Vi tilstæber at gøre de nødvendige oplysninger tilgængelige i vores tekniske nyhedsbreve og jeg beklager den er smuttet i dette tilfælde.

Vejledningen til konfiguration af "Se alle eksemplarer" for at vise beholdningsoplysninger kan ses under http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/_Konfiguration_fra_A-Z#Visning-af-beholdningsoplysninger.

Also available in: Atom PDF