Project

General

Profile

Bug #4762

Tags altid null i Open Platform

Added by Benjamin Grønlund 4 months ago. Updated 20 days ago.

Status:
Needs analysis
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
https://openplatform.dbc.dk/v3/events?fields=field_ding_event_tags&access_token=<removed>&agency=dk-727000&limit=200
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer

Description

Vi har flere kunder der efterspørger at man kan hive events ud baseret på tags fra DDB CMS. Men det ligner umiddelbart at tags altid er enten tomme objekter, eller objekter med NULL-værdier, når man trækker events ud fra Open Platform.

Gør vi noget forkert?

- Benjamin

cmscontentservice.json (2.97 MB) cmscontentservice.json Rolf Madsen, 06/15/2020 09:36 AM

History

#1 Updated by Rolf Madsen 4 months ago

Opret indhold

https://vanilla-fbs.ddbcms.dk/node/32/edit?

Request CMS Content service - News

https://cmscontent.dbc.dk/content/fetch?agency=******&key=***************&amount=5&type=ding_news

"field_ding_news_tags": {
"name": "Tags",
"value": [
"test"
],
"attr": []
}
},
"taxonomy": {
"field_ding_news_category": {
"name": "News Category",
"terms": {
"Kort nyt": []
}
}
},

Så vidt jeg kan se bliver både "tags" og "category" vist.

Opret arrangement

Request CMS Content service - Event

https://cmscontent.dbc.dk/content/fetch?agency=******&key=***************&amount=5&type=ding_event

"field_ding_event_tags": {
"name": "Tags",
"value": [
"testEvent"
],
"attr": []
}
},
"taxonomy": {
"field_ding_event_category": {
"name": "Event category",
"terms": {
"Foredrag & debat": []
}
},
"field_ding_event_target": {
"name": "Event target",
"terms": {
"For børn": []
}
}
},

#2 Updated by Rolf Madsen 4 months ago

 • Assignee set to Rolf Madsen
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#3 Updated by Rolf Madsen 4 months ago

 • Status changed from New to Need more info
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Benjamin Grønlund
 • Priority changed from Normal to None

@Benjamin, jeg kan ikke umiddelbart genkende billedet af at der kun returneres NULL.

Oplever I stadig problemet eller er der tale om events hvor tags feltet blot ikke udfyldes for de arrangementer der er tale om?

#4 Updated by Benjamin Grønlund 3 months ago

Hej Rolf,

Tak for svar.

Jeg tror vi endeligt har formået at finde et enkel tag-værdi der ikke er null fra OpenPlatform, så der må være hul igennem.

I resten af tilfældene ser response sådan ud:

  {
   "field_ding_event_tags": {
    "name": "Tags",
    "value": [
     null,
     null
    ],
    "attr": []
   }
  },
  {},

Hvor listen af null værdier er de der undrede os mest.

#5 Updated by Rolf Madsen 3 months ago

 • Status changed from Need more info to Kombit FBI (Waiting)
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to DDB CMS - Kombit (FBI) drifts- og infrastrukturudvikling

Jeg har ikke umiddelbart noget bud på en forklaring.

Derfor har jeg oprettet en kundeservicessag, og håber DBC har svaret.

 

#6 Updated by Rolf Madsen 3 months ago

Din sag har fået nummer: REQ0051135.

#7 Updated by Rolf Madsen 2 months ago

 • Status changed from Kombit FBI (Waiting) to Need more info
 • Target version changed from DDB CMS - Kombit (FBI) drifts- og infrastrukturudvikling to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

@Benjamin

Jeg har fået svar fra DBC, der skriver at det lader til kun at være et få-tal af arrangementer der har "null" værdien.

De forslår derfor at I tester det nærmere med et bibliotek hvor specifikke arrangementer opmærkes med udstilles via Ding_mobilesearch / cmscontent.dbc.dk.

Det vil sige at biblioteket sikrer at:

 1. tags er sat på arrangementer der skal testes.
 2. der under fanebladet "Flag" er afkrydset i markeringen ud for "Send til CMS Content".

#8 Updated by Rolf Madsen 2 months ago

 • Status changed from Need more info to Resolved

Du må endelig sige til hvis I oplever yderligere problemer!

#9 Updated by Rolf Madsen 21 days ago

 • Status changed from Resolved to Needs analysis
 • Assignee changed from Benjamin Grønlund to Simon Holt
 • Priority changed from None to Normal
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 32 - Bugfixes

@Simon har du mulighed for at kigge på om der skulle være grundlag for at ikke alle materialer opmærket med "Push to mongo" skulle blive overført?

#10 Updated by Rolf Madsen 21 days ago

Jeg har prøvet at gennemgå de arrangementer der vises under https://www.grevebibliotek.dk/tags/demens

Ingen af dem får vist tags i CMS Content servicen

 

Jeg har testet dem imod:'

Vises i "https://openplatform.dbc.dk/v3/events?access_token=**************************************&amp;agency=DK-725300&amp;limit=500&quot;

AFLYST Demenscafé

https://www.grevebibliotek.dk/arrangementer/andet/demenscafe-3

(Tags: Demens)

      "field_ding_event_tags": {

        "name": "Tags",

        "value": [

          null

        ],

        "attr": []

[...]

      "field_ding_event_date": {

        "name": "Event date",

        "value": {

          "from": "2020-04-02T11:00:00+02:00",

          "to": "2020-04-02T13:00:00+02:00"

        },

        "attr": {

          "all_day": false

        }

      },

 

Demenscafé:

https://www.grevebibliotek.dk/arrangementer/andet/demenscafe-4
 

(Tags: Demens)

      "field_ding_event_date": {

        "name": "Event date",

        "value": {

          "from": "2020-07-02T11:00:00+02:00",

          "to": "2020-07-02T13:00:00+02:00"

        },

[...]

      "field_ding_event_tags": {

        "name": "Tags",

        "value": [

          null

        ],

        "attr": []

      },

 

Teater: Memories - for demente og pårørende

https://www.grevebibliotek.dk/arrangementer/voksenarrangementer/teater-memories-demente-og-paaroerende

(Tags: teater, Demens)

"field_ding_event_tags": {

        "name": "Tags",

        "value": [

          null,

          null

        ],

        "attr": []

[...]

      "field_ding_event_date": {

        "name": "Event date",

        "value": {

          "from": "2020-09-15T16:30:00+02:00",

          "to": "2020-09-15T18:30:00+02:00"

        },

        "attr": {

          "all_day": false

        }

      },

Demenscafé:

https://www.grevebibliotek.dk/arrangementer/andet/demenscafe-1
 

(Tags: Demens)

 

      "field_ding_event_date": {

        "name": "Event date",

        "value": {

          "from": "2020-10-01T11:00:00+02:00",

          "to": "2020-10-01T13:00:00+02:00"

        },

[...]

      "field_ding_event_tags": {

        "name": "Tags",

        "value": [

          null

        ],

        "attr": []

      },

 

#12 Updated by Rolf Madsen 21 days ago

NB. Det lader til at kategorierne vises korrekt.

Se vedhæftede JSON for det fulde response.

#13 Updated by Simon Holt 20 days ago

Jeg kan umiddelbart ikke se, der skulle være noget, som kan resultere i et værdierne bliver NULL. Så skal lige have tid til at dykke lidt længere ned i det, hvis jeg skal komme med en forklaring.

Ser ud til det er her, tag-værdierne bliver sat ind i "value"-arrayet: https://github.com/ding2/ding2/blob/master/modules/ding_mobilesearch/ding_mobilesearch.module#L424 

Så af en eller anden grund, har værdien været NULL for $item['name'].

#14 Updated by Rolf Madsen 20 days ago

Det må du meget gerne.

Also available in: Atom PDF