Project

General

Profile

Bug #4780

Åbningstider kan ikke vises som lukkede for en hel uge

Added by Rolf Madsen 20 days ago. Updated 6 days ago.

Status:
Reviewed
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Åbningstider

Description

Problemstilling

Det er ikke muligt at vise åbningstiderne som lukkede for en hel uge med mindre mindst én åbningstid er udfyldt.

Eksempel

Formål

Gør det muligt at vise åbningstiderne som lukkede hvis ingen åbningstid er udfyldt for en uge.

Eksempel:

Løsningsforslag

Find en løsning på fejlen der blev indført med #4604


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #4604: Åbningstider er forsvundet i release 31Resolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen 20 days ago

  • Related to Bug #4604: Åbningstider er forsvundet i release 31 added

#2 Updated by Simon Holt 19 days ago

  • Status changed from Ready for development to Needs code review
  • Assignee changed from Simon Holt to Gitte Barlach

PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/1608

Løsningen bliver i stedet som vist i nedenstående, hvor der står lukket under standard kategorien "Åbningstider" for alle dage i ugen.

Problemet er at vi denne situation ikke nogen andre åbningstider med kategorier, så vi ved ikke noget om hvilker der bliver brugt. Det bedste vi kan gøre er dermed at vise lukket under standard kategorien.

#3 Updated by Gitte Barlach 7 days ago

  • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#4 Updated by Jesper Kristensen 6 days ago

  • Status changed from Needs code review to Reviewed
  • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Reviewed og godkendt

Also available in: Atom PDF