Project

General

Profile

Feature #4785

Implementering af bibspire commender i DDB-CMS

Added by Carsten Vilhelmsen almost 2 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
https://bibspire.dk/anbefalinger-i-ddb-cms
Kategorier:
Inspiration - Karruseller

Description

Bibspire anbefalingerne vurderes af de biblioteker, som allerede har taget dem i brug, som en væsentlig forbedret service i forhold til den eksisterende ding serenipity´s funktionaliterne.

  • Anbefalingerne vises, hvor brugerne er: i værkvisningen, postvisningen og i låneroversigten. 
  • Performance er meget hurtig
  • Materialerne vises altid med forsidebillede
  • Scriptets indhold indgår sømløst i det eksisterende design

Målinger i Webtrekk, foretaget på de enkelte biblioteker efter implementeringen af scriptet, viser markante ændringer i brugernes adfærd: væsentligt større besøg på inspirationsmaterialerne (Karrusel-klik) og deraf følgende flere klik på reserver-knappen. 

Jeg vil derfor anbefale, at featuren hurtigst muligt bliver en del af den samlede CMS-Pakke, i stedet for som nu kun at være til rådighed for webmaster- og programmørbiblioteker.

 

 

#1

Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Assignee set to Rolf Madsen
  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår
#2

Updated by Lotte Tøstesen almost 2 years ago

Vi er også interesseret i denne feature i Greve

#3

Updated by Morten Bøgvad Nielsen almost 2 years ago

Vi er også interesseret i denne feature i Holstebro.

#4

Updated by Toke Leth Laursen almost 2 years ago

Silkeborg er også interesseret i denne feature

#5

Updated by Christian Hundebøl Høj almost 2 years ago

I Kolding vil vi også meget gerne tage det i brug.

#6

Updated by Jakob Luther almost 2 years ago

Esbjerg overvejer også denne løsning.

#7

Updated by RasmusErik Voel Jensen over 1 year ago

Teknisk kræver det blot, at Árnis modul bliver slået til for redaktørbibliotekerne, - det ligger her: https://github.com/Arni/ting_recommender

(BibSpire-anbefalingerne er allerede testet og kører i drift i 20+ ikke-redaktørbiblioteker)

#8

Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Status changed from Open (waiting) to Closed
  • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 31-1 - Lists and Opensearch (7.x-6.0.0)

DDB sekretariatet har modtaget henvendelser fra flere biblioteker med ønsket om at integrere Bibspire anbefalingsmotoren i DDB CMS.
Henvendelserne kommer for langt størstedelens vedkommende fra biblioteker, som har valgt webmasterhostingplanen, og dermed må antages allerede at have installeret den ønskede funktionalitet.

 

DDB Koordinationsgruppen valgte i 2019 at tildele projektet ”Personaliserede anbefalinger i apps (PAPPS)” midler til at levere personaliseringsfunktioner som et led i bibliotekernes fælles vision under Det sammenhængende bibliotek.
Projektet forventes at levere en anbefalingsmotor i 3. kvartalt 2020 i appen Biblioteket og eReolens app - i første omgang med ikke-personaliserede eller ”noget der ligner”-anbefalinger og efterfølgende med personaliserede anbefalinger. Når de ikke-personaliserede anbefalinger er implementeret i de to apps, vil de efterfølgende blive implementeret i DDB CMS. Det samme gælder de personaliserede anbefalinger.

 

Ud fra en samlet vurdering af ovenstående samt en række andre juridiske og tekniske overvejelser har DDB sekretariatet vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke et tilstrækkeligt grundlag for at igangsætte integrationen af Bibspire anbefalingsmotoren i DDB CMS.

 

DDB sekretariatet vil imidlertid, på baggrund af jeres og de øvrige bibliotekers tilkendegivelser, indstille til DDBs ledelse at behandle den generelle fremadrettede strategi for brugen af anbefalingsmotorer i DDB CMS og Biblioteket APP'en.

 

På denne baggrund lukkes dette issue hermed indtil der måtte foreligge en anden beslutning fra DDB's ledelse.

Also available in: Atom PDF