Project

General

Profile

Enhancement #485

Tidsskriftnumres beholdningsoplysninger skal også vise antal eksemplarer og reserveringer som de øvrige fysiske materialetyper

Added by Susanne Lund Mikkelsen over 5 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Needs design decision
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning, Integration - FBS

Description

Hos Køge savner vi, at lånere kan se, hvor mange der har reserveret et specifikt eksemplar af efterspurgte tidsskrifter som fx Alt for damerne.

Problemstilling

Tidsskriftlignende materialer med årgang- eller nummeroplysninger:

 • Mangler generel information i beholdningsoplysningerne om hvor mange eksemplarer af et tidsskriftnummer biblioteket har i beholdning og hvor mange der er reserverede. 

Mål

Tidsskriftnumre skal have samme niveau af beholdningsinformation som de øvrige materialetyper.

 

Acceptkriterier

Over hvert tidsskriftnummers beholdningsoplysninger skal vises de samme informationer om antal eksemplarer og reserveringer mv. som de øvrige fysiske materialetyper.


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3146: Bedre opmærkning af beholdningsoplysninger for periodika/tidsskriftReady for development
Related to DDB CMS - Bug #3146: Bedre opmærkning af beholdningsoplysninger for periodika/tidsskriftReady for development
Related to DDB CMS - Bug #1269: FBS integration.Tidsskrifter: Beholdningsvisning for tidsskrifter mangler bibliotek, opstilling og antalTechnical test2015-06-12

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Assignee set to Susanne Lund Mikkelsen
 • Target version set to DDB CMS 2014.2

Hej Susanne

Vil du ikke oprette et separat issue på:
Desuden kunne vi godt tænke os, at lånerne ikke kan se de tidsskrifter, som endnu ikke er i beholdning, se vedhæftede fil.

Mvh
Rolf

#2 Updated by Anonymous over 5 years ago

Hjørring: 1) I det nuværende DDElibra kan man lette Accessionen ved at lade DDElibra automatisk indsætte næste nummer, som værende undervejs, når et nyt nummer modtages og indgår. Typisk kan det nyeste nummer på hylden ikke lånes. Vi har altid tilladt, at man kan reserverer materialer der er Undervejs. Dette gælder også for tidsskrifter. Derfor synes vi ikke, at de ikke skal vises. De burde blot kunne vises lidt mere elegant. (Se vedhæftede eksempler, der heller ikke er optimale)
2) Man får at vide hvilket kø-nummer man har i selve reserveringsøjeblikket. Men Køges forslag vil være en service forbedring.

#3 Updated by Anonymous over 5 years ago

Beklager - her er den rigtige fil.

#5 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2014.2 to DDB CMS 2015 2. opgradering

#6 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

 • Tracker changed from Bug to Enhancement

#7 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 2. opgradering to DDB CMS 2015 3. opgradering

#8 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Priority changed from Normal to High

#9 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 3. opgradering to DDB CMS 2015 4. opgradering

#10 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs analysis
 • Target version changed from DDB CMS 2015 4. opgradering to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#11 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Kategorier Søgning - Materialevisning, Min konto - Reserveringer, Integration - DDELibra, Integration - Integra, Integration - FBS added

#12 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

Ok så der skal tilføjes oplysninger på beholdning for tidsskrifter der er identisk med visningen for øvrige fysiske materialer.

Beholdningsvisning for øvrige fysiske materialer

Nyværende beholdningsvisning for materialer med årgang/nummeroplysninger

Ønske for kommende beholdningsvisning for materialer med årgang/nummeroplysninger

#14 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Status changed from Needs analysis to Ready for development
 • Assignee deleted (Susanne Lund Mikkelsen)
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)
 • Kategorier deleted (Min konto - Reserveringer, Integration - Integra)

#15 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs analysis
 • Assignee set to Rolf Madsen

#16 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#17 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Subject changed from Reserveringskø til tidsskrifter to Tidsskrifter skal have mere detaljeret beholdningsvisning på de enkelte årganges numre
 • Description updated (diff)
 • Status changed from Needs analysis to Needs design decision

#18 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Kategorier deleted (Integration - DDELibra)

#19 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 29-2 - Bugfixes (UX beslutning udestår)

#20 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Subject changed from Tidsskrifter skal have mere detaljeret beholdningsvisning på de enkelte årganges numre to Tidsskriftnumres beholdningsoplysninger skal også vise antal eksemplarer og reserveringer som de øvrige fysiske materialetyper
 • Description updated (diff)

#21 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Bug #3146: Bedre opmærkning af beholdningsoplysninger for periodika/tidsskrift added

#22 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Bug #3146: Bedre opmærkning af beholdningsoplysninger for periodika/tidsskrift added

#23 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Bug #1269: FBS integration.Tidsskrifter: Beholdningsvisning for tidsskrifter mangler bibliotek, opstilling og antal added

#24 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

Nu spørger jeg muligvis dumt - men så vidt jeg kan se, er dette issue løst?

#25 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (UX beslutning udestår) to Release 33 - Bugfixes

#26 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

Nej, der mangler de generelle oplysninger om:

Vi har indkøbt x eksemplarer. Der er x reserveringer til dette materiale.

Hvis den oplysning kunne sættes på tidsskriftnummer niveau i stedet for tidsskrift pif-post niveau ville det være optimalt, men det skal analyseres.

Also available in: Atom PDF