Project

General

Profile

Bug #4886

Galleri - viser materialer som ikke er i beholdning

Added by Rolf Madsen about 2 months ago. Updated 4 days ago.

Status:
Reviewed
Priority:
Urgent
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning

Description

Problemstilling

Når galleriet vises indeholder det også materialer som biblioteket ikke har i beholdning.

Eksempel: https://kolding-stg.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis:47706165

Formål

Galleriet skal kun vise materialer der er i beholdning på det pågældende bibliotek.

Løsningsforslag

Tilføje følgende til søgestrengen.

and holdingsitem.agencyid="{agencyId}"

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #4764: Galleri på MaterialevisningssidenResolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 2 months ago

  • Related to Bug #4764: Galleri på Materialevisningssiden added

#2 Updated by Ninna Rasmussen 30 days ago

  • Assignee changed from Maja Vestbirk to Ninna Rasmussen

Sendes til Reload.

#3 Updated by Rolf Madsen 25 days ago

  • Priority changed from High to Urgent

#4 Updated by Ninna Rasmussen 23 days ago

  • Assignee changed from Ninna Rasmussen to Kasper Garnæs

#6 Updated by Rolf Madsen 15 days ago

  • Status changed from Ready for development to Needs code review
  • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

#7 Updated by Gitte Barlach 12 days ago

  • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

#8 Updated by Jørgen Nielsen 4 days ago

  • Status changed from Needs code review to Reviewed
  • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

Also available in: Atom PDF