Project

General

Profile

Bug #4909

Uploadede covers bliver ikke vist på hjemmesiden

Added by Rolf Madsen 9 months ago. Updated 8 months ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Target version:
Estimated time:
Kategorier:
Integration - Web service skal opdateres

Description

Problemstiling

Bibliotekerne oplever at de forsidebillede de uploader til Cover servicen efterfølgende ikke blive vist på deres brugergrænseflader.

Eksempler fra Holstebro Bibliotekerne:
https://www.holstebrobibliotek.dk/ting/object/766100-katalog%3A45601226

Request

curl --location --request GET 'https://cover.dandigbib.org/api/v2/covers?type=pid&identifiers=766100-katalog:45601226&sizes=small,medium,large,default,original' \
 

https://www.holstebrobibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A48453597

 

Request

curl --location --request GET 'https://cover.dandigbib.org/api/v2/covers?type=pid&identifiers=870970-basis:48453597&sizes=small,medium,large,default,original' \

 

Formål

Bibliotekerne skal opleve at de forsidebilleder de uploader umiddelbart efter vises på deres hjemmesider og app.

Udviklingsopgave

Analyse og udvikling.

No data to display

Also available in: Atom PDF