Project

General

Profile

Bug #5059

Vis eksternt-betalbare mellemværender samt knap til eksternt betalingsvindue (Debitor / ØiR)

Added by Rolf Madsen about 1 month ago. Updated 2 days ago.

Status:
Needs code review
Priority:
Urgent
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Mellemværende

Description

Problemstilling

KOMBIT har indført en ændring i FBS som gradvist overfører betaling af mellemværender til debitorsystemet (ØiR) for betaling af mellemværender via økonomisystemernes betalingsvinduer.

Når et bibliotek vælger af overgå til Debitorsystemet (ØiR) så kommer der en skæringsdato hvor betalinger der ligger:

 1. før denne dato fortsat er markeret som betalbare i DDB CMS API'et og kun kan betales via DIBS.
 2. efter denne dato i FBS markeres som ekstern-betalbare i DDB CMS API'et og kun kan betales via det eksterne betalingsvindue.

Det betyder i praksis at DDB CMS i overgangsperioden skal kunne håndtere at:

 1. Alle betalbare mellemværender (Fee) vises i DDB CMS og betales via DIBS.
 2. Alle ekstern-betalbare mellemværender (Compensation) vises i DDB CMS og betales via betalingsvindue.

Eksempeldata:

/rest/external/v1/DK-725300/patron//fees?includepaid&includenonpayable

[
 {
  "feeId": 54245,
  "type": "fee",
  "reasonMessage": "Gebyr (For sent)",
  "amount": 10,
  "dueDate": "2017-04-28",
  "creationDate": "2017-03-29",
  "paidDate": null,
  "materials": [
   {
    "materialItemNumber": "4050841176",
    "materialGroupName": "14-dages Lån",
    "recordId": "26913322",
    "periodical": null
   }
  ],
  "payableByClient": true
 },
 {
  "feeId": 54246,
  "type": "compensation",
  "reasonMessage": null,
  "amount": 550,
  "dueDate": "2017-04-28",
  "creationDate": "2017-03-29",
  "paidDate": null,
  "materials": [
   {
    "materialItemNumber": "5047498459",
    "materialGroupName": "Bog",
    "recordId": "51390164",
    "periodical": null
   }
  ],
  "payableByClient": true
 }
]

Formål

Gør det muligt for biblioteker at tilføje mellemværender som efter skæringsdatoen kan betales via eksternt betalingsvindue.

Løsningsforslag

OBS!

Da vi fortsat skal kunne tilbyde at betale mellemværender oprettet før skæringsdatoen via DIBS er det vores antagelse at den letteste løsning vil være at udvide den eksisterende side for mellemværender, således at betaling af mellemværender oprettet efter skæringsdatoen via eksternt betalingsvindue afspejler det gamle design.

Målet med løsningen er at vise eksternt-betalbare mellemværender / Erstatninger (Compensation) på samme side som betalbare mellemværender (Fee).
Fokus er på funktionalitet og ikke opdatering af designet, og derfor skal listen af mellemværender implementeres i det eksisterende design.

Designskitser er vedhæftet med det fokus at vise elementer som hjælpetekster der skal hjælpe lånerne med at bruge siden hvor de to betalingssystemer er sammenkoblet i overgangsperioden.

NB. Se også tidligere pull request under #2046#note-16 for et muligt udgangspunkt.

OBS!

Det vedhæftede design er lavet på en måde så Betalingsmuligheder placeres adskit fra den gamle DIBS visning, hvilket ikke er hensigsmæssigt da disse betalingsmuligheder ikke afspejler et vilkårligt eksternt betalingsvindue, som vi ikke har nogen indflydelse på visningen af.

NB. Løsningen skal kunne tilpasses lokalt på alle felter så det kan tilpasses lokale forhold hvor der kan være store forskelle fx har vi en kommune hvor man slet ikke kan betale mellemværender online, men skal have mulighed for bare at se dem.

Administrationsgrænsefladen

Tilføj en sektion under /admin/config/payment hvor lokaladministrator kan konfigurere følgende:

 1. Markere en tjekboks for at vise alle eksternt-betalbare mellemværender på hjemmesiden.
  1. DIBS
   1. payableByClient=true
   2. Mellemværende (fee (Gebyr) og compensation (Erstatning)) betales via DIBS
  2. Mit betalingsoverblik (Eksternt betalbare mellemværender)
   1. payableByClient=false
   2. includenonpayable=true
   3. Mellemværende kan ikke betales på hjemmesiden men låneren kan (hvis den er konfigureret) blive ledt over på eksternt system (f.eks. "Mit betalingsoverblik")
 2. Markere en tjekboks for at vise en "Mit betalingsoverblik" knap med link til eksternt betalingsvindue
  1. Inputfelt til at ændre knapteksten
  2. Inputflet med link til eksternt betalingsvindue for eksternt-betalbare mellemværender.
 3. Indsæt WYSIWYG tekstbokse (NB. Teksten skal kun vises hvis tekstfeltet er udfyldt!)
  1. Visning under overskriften - Default tekst:
   1. Gebyrer og erstatninger overgår til et nyt system, hvor betalingen sker gennem løsningen Mit betalingsoverblik.
  2. Visning under listen af mellemværender - Default tekst:
   1. Bemærk: Betalte gebyrer registreres først op til 24 timer efter din indbetaling. 
    På Mit Betalingsoverblik kan du altid se en opdateret status på dine betalinger.
  3. Visning ved "Mit betalingsoverblik" knappen - Default tekst:
   1. Du sendes videre til betaling på Mit betalingsoverblik
 4. Afmarkere en tjekboks for at fjerne "Betal valgte" og "Betal alle" knapperne til DIBS, så mellemværender kun vises.
  1. Tjekboksen der viser "Betal valgte" og "Betal alle" knapperne til DIBS skal være markeret som default.

Brugergrænsefladen

 1. Udvid den eksisterende side med mellemværender så eksternt-betalbare mellemværender vises (Visning afhænger af ovenstående konfiguration i administrationsgrænsefladen).
 2. Listen med mellemværender skal vises øverst på siden efter samme skabelon som betalbare gebyrer, men uden mulighed for at vælge og betale individuelle mellemværender, som det ellers fremgår af nedenstående designskitse.
 3. Vis "Mit betalingsoverblik" knappen med link til "Mit betalingsvindue" (Nyt vindue) for betaling af alle eksternt-betalbare mellemværender i eksternt betalingsvindue afhængig af konfigurationen.
 4. Hvis listen med eksternt-betalbare mellemværender vises så skal notifikationer aktiveres ved alle nye mellemværender så den eksisterende notifikationsfunktion udvides til også at omfatte eksternt-betalbare mellemværender.
 5. Vis en tom side med teksten "Du har i øjeblikket ingen ubetalte gebyrer eller erstatninger" hvis der hverken er henholdsvis betalbare (Fee) og eksternt-betalbare (Compensation) mellemværender i svaret fra FBS CMS API'et af den pågældende type.

Design for visning af mellemværender efter skæringsdatoen med betaling i Mit betalingsoverblik

NB. Vær opmærksom på at dette design er udarbejdet til CMS NEXT projektet.

 1. Ved mellemværender som dækker flere materialer skal titlerne vises som i det eksisterende design og IKKE fx "2 materialer" som vist herover.
 2. Listevisningen bør afspejle det eksisterende design.

Eksisterende design af mellemværender der betales via DIBS

Eksisterende design ved visning af et mellemværende der dækker over flere materialer

Design for visning når der hverken er mellemværender af typen fee eller compensation

 


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #2046: Beløb sendt til inddrivelse ses ikke i lånerstatus MANGLER TESTDATAClosedSimon HoltActions
Related to DDB CMS - Enhancement #615: Deaktivering af DIBs modul skal fjerne betalingsmuligheder fra listen med mellemværenderClosedNinna RasmussenActions
#1

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Related to Enhancement #2046: Beløb sendt til inddrivelse ses ikke i lånerstatus MANGLER TESTDATA added
#2

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#3

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Subject changed from Vis ikkebetalbare mellemværender samt knap til eksternt betalingsvindue to Vis ikke-betalbare mellemværender samt knap til eksternt betalingsvindue (Debitor / ØiR)
#4

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Related to Enhancement #615: Deaktivering af DIBs modul skal fjerne betalingsmuligheder fra listen med mellemværender added
#5

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Ninna Rasmussen
#6

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#7

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#8

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#9

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#10

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#11

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#12

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#13

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#14

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#15

Updated by Steen Larsen about 1 month ago

Skæringsdatoen - så vidt jeg kan forstå kan denne efterfølgende ændres bagud i tid, så flere og flere regninger overføres og derfor kan et mellemværende går fra betalbar i FBS/DDBCMS til ikke-betalbar.
Men der er også regninger før denne skæringsdato som ikke kan betales på hjemmesiden - nemlig de regninger som har status "Sendt til inddrivelse" - de skal jo ikke dukke op som betalbare.
Så om skæringsdato overhovedet skal nævnes på den måde kan man godt diskutere. Opdelingen kunne istedet gå på de betalbare og ikke-betalbare mellemværender på hjemmesiden.

Hjælpetekst: den kommende ændring er jo en større ændring af hvordan man betaler, så der bør være muligheder for hjælpetekster flere steder - allerøverst og i de to sektioner. Teksterne kan selvfølgelig være tomme.

Ekstern betalingsløsning: "Mit betalingsoverblik" er én af løsningerne så teksten skal nok ikke hardcodes. En af de andre "løsninger" er i øvrigt at der ingen løsning er.
Både link, tekst og knap skal kunne konfigureres.
Hvis disse er tomme vises knap ikke (og her kan hjælpeteksten nævnt ovenfor måske give en forklaring til låneren i de tilfælde)

Betalingsbetingelser (som pt vises under lånerens mellemværende) hører vel netop til de betalbare mellemværender. Betingelser for de ikke-betalbare antager jeg kan ses i den eksterne løsning når man havner der. Samme med betalingsmulighederne som heller ikke behøver at være det samme de to steder.

Knapper: det lyder i beskrivelsen som om der er flere betal-knapper, men det er kun den sædvanlige til Nets vi faktisk kan betegne som en sådan knap.
Vi ved ikke om knappen til den eksterne betalingsløsning faktisk giver mulighed for at betale (jvf ovenfor)

#16

Updated by Thomas Hansen about 1 month ago

> ikke-betalbar

Kan vi ikke blive enige om at kalde dem externt-betalbar istedet? Det er jo konstateret at der er nogen andre der reelt set ikke kan betales...

> Vælge en dato for skæringsdatoen hvor nye mellemværender overgår til Mit betalingsoverblik.

Er det nogen grund til at DDB CMS skal bekymre sig om det? Som jeg læser det bliver det brugt i en hjælpetekst (hvor det bare kunne være en del af prosaen), og de enkelte fee items fortæller os om de er det ene eller det andet. Hvis der ikke er noget vi skal bruge det til er det bare et konfigurations item der kan risikere at være ude af trit med virkeligheden.

#17

Updated by Simon Holt about 1 month ago

Enig i at kalde dem externt-betalbar. Det bliver hurtig forvirrende.

Har lige et spørgsmål til sagens beskrivelse:

Det betyder i praksis at DDB CMS i overgangsperioden skal kunne håndtere at:

 1. Alle betalbare mellemværender (Fee) vises i DDB CMS og betales via DIBS.
 2. Alle ikke-betalbare mellemværender (Compensation) vises i DDB CMS og betales via betalingsvindue.

Er vi sikker på vi kan skelne dem på denne måde (fee/compensation)? 

Så vidt jeg kan læse mig til i #2046#note-14 er der også nogle ikke-betalbare der har type "fee". De kan vel også vel tilfældet for externt-betalbare?

#18

Updated by Steen Larsen about 1 month ago

Ja, det er en misforståelse som @Rolf lige skal have rettet igennem.

Fee/Compensation er gebyrer og erstatninger og kan være betalbare eller eksternt-betalbare. Det er variablen payableByClient som styrer om de kan betales i FBS eller eksternt (idet jeg antager at FBSAPI kun ændres når det er absolut nødvendigt)

#19

Updated by Thomas Hansen about 1 month ago

Hvis vi kan se de på fee'en om den er betalbar eller ej, så kan koden jo bare checke det, og kun vise knappen hvis der er betalbare eksterne. Tænker at  den eksisterende kode allerede gør det for de... internt-betalbare(?) fees.

#20

Updated by Steen Larsen about 1 month ago

En af parametrene til kaldet til FBS når mellemværender skal hentes, styrer om alle regningerne skal medtages eller ej.

Indtil nu er de regninger som er sendt til inddrivelse og som ikke kunne betales i FBS heller ikke vist på hjemmesiden. Det skulle #2046 (oprettet for længe siden) i øvrigt ændre på.

#21

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#22

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Subject changed from Vis ikke-betalbare mellemværender samt knap til eksternt betalingsvindue (Debitor / ØiR) to Vis eksternt-betalbare mellemværender samt knap til eksternt betalingsvindue (Debitor / ØiR)
#23

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

 • Description updated (diff)
#24

Updated by Rolf Madsen about 1 month ago

Kan vi blive enige om de regler der skal til for at mellemværender vises i de to bokse?

Først og fremmest TAK fordi I er så pro-aktive! :-)

Er vi nødt til at angive og brug skæringdatoen for at kunne skelne erstatninger/compensation da jeg antager at de altid har været payableByClient: false?

DIBS

 • payableByClient: true
 • creationDate før skæringdatoen

Mit betalingsoverblik

 • includenonpayable
 • payableByClient: false 
 • creationDate efter skæringdatoen

 

NB. Jeg retter løbende i afsnittet Løsningsforslag i beskrivelsen ud fra jeres kommentarer.

#25

Updated by Steen Larsen about 1 month ago

Nej, skæringsdatoen kan ikke bruges fornuftig her - og teksten kan blive forældet (nogle kollegaer styrer hjemmesiden og nogle styrer FBS/Cicero/overførsel til debitor)
Og vi skal heller ikke kigge på oprettelsesdatoen.

I det fremtidige setup skal includenonpayable=true i kaldet til FBS

Herefter vil mellemværender deles op i to:

 • payableByClient = true: Mellemværende (fee (Gebyr) og compensation (Erstatning)) betales via DIBS
 • payableByClient = false: Mellemværende kan ikke betales på hjemmesiden men låneren kan (hvis den er konfigureret) blive ledt over på eksternt system (f.eks. "Mit betalingsoverblik")

 

Mellemværender som allerede i dag ikke kan betales på hjemmeside ("Sendt til inddrivelse" i Cicero) kan allerede nu betales på Mit betalingsoverblik her i aarhus.
Vi kan - sandsynligvis - ikke se forskel på "Sendt til inddrivelse" og dem der er/bliver overført til debitor i FBS API (og det behøver vi vel heller ikke)

#26

Updated by Simon Holt about 1 month ago

Det var også det jeg undrede mig over: hvordan vi kan se forskel ikke-betalbare og eksterne.

#27

Updated by Rolf Madsen 29 days ago

Vi behøver vel heller ikke at kunne se forskel så længe erstatningssager der før skæringsdatoen ikke kunne betales via DIBS allerede kan ses i Mit betalingsoverblik.

Jeg opdaterer løsningsbeskrivelsen med jeres kommentarer.

#28

Updated by Rolf Madsen 29 days ago

 • Description updated (diff)

Jeg har nu gennemgået kommentarerne og løsningsbeskrivelsen skulle afspejle konklusionerne.

#29

Updated by Rolf Madsen 29 days ago

 • Description updated (diff)
#30

Updated by Steen Larsen 26 days ago

Der er lige 3 steder i beskrivelsen, hvor eksternt-betalbar skulle afhænge af om det er Fee eller Compensation (søg på Compensation) -  det er ikke korrekt. Disse afvigelser betyder nok ikke noget for selve løsningen.

Skæringsdatoen nævnes også i teksten, men en konkret dato er ikke fast, men kan ændres bagud i tid.
Dvs at en sådan dato/placeholder bør ikke lægges ind i nogen hjælpetekst, men kan selvfølgelig ændres af det enkelte bibliotek.

 

#31

Updated by Rolf Madsen 26 days ago

Jeg har fjernet referencen til skæringsdatoen i hjælpeteksten. De øvrige referencer indgår i den generelle forklaring af den ændring KOMBIT indfører med overgangen til Debitorsystemet ØiR.

Hvis jeg forstår dig korrekt omkring visningen af eksternt-betalbare og afhængigheden til fee eller compensation så ændrer jeg ikke noget i løsningsbeskrivelsen.

#32

Updated by Rolf Madsen 26 days ago

 • Description updated (diff)
#33

Updated by Thomas Hansen 26 days ago

Nå, men mens jeg sidder og fedter rundt med noget andet, er der så nogen der kan forklare https://github.com/ding2/ding2/pull/757/files#diff-7226a81db871fa64aa3ff9ee94742a512e9ca7ab34db488fc7e61a7251633d06L39 for mig?

Har FBS ændret deres URL struktur?

 

#34

Updated by Simon Holt 26 days ago

Ja det ser korrekt ud. Der er ændret lidt i strukturen i nyere versioner.

Det der undrer mig er, at det har været nødvendigt at opdatere versionen. includepaid og includenonpayable ser også ud til at være understøttet i v1

#35

Updated by Thomas Hansen 26 days ago

Jeg gætter på at man ikke har kunne få det til at virke, har prøvet at opgradere version, før man fandt ud af at det var fordi argumenterne skulle være strings, og så har committet hele skidtet da det virkede, istedet for at finde ud af om det også virkede med det gamle endpoint.

Jeg prøver med v1 til at starte med.

 

#36

Updated by Simon Holt 26 days ago

Lyder som en god forklaring :)

#37

Updated by Thomas Hansen 26 days ago

Vi har den her "* Regninger kan ikke betales online. Henvend dig på dit lokale bibliotek " tekst der dukker op hvis der er "invoiced" fees. Det bygger på noget gammel kode der checker om der er et faktura nummer på fee'en, men fbs modulet returnerer konsekvent bare ingenting for faktureringsnumre (og  det ser ikke ud til at der er noget i api'et).

Da jeg er godt igang med at nuke invoice_number, og vi jo ikke kan se om en `payableByClient = false` kan betales eksternt eller ej, skal overnævte tekst så ikke bare dø? (ellers skal nogen komme med en god forklaring på hvornår den skal være der)

 

#38

Updated by Thomas Hansen 25 days ago

Som jeg læser det skal man kunne slå muligheden for at viste og for knappen til at betale eksternt, hver for sig (skal der også være mulighed for ikke at vise dem, men at linket gør?).

Men hvis man har slået dibs knapperne fra, skal den stadig vise payableByClient fees?

 

#39

Updated by Rolf Madsen 25 days ago

Man skal kunne aktivere/deaktivere:

 • Internt betalbare mellemværender
 • DIBS knap
 • Eksternt betalbare mellemværender
 • Mit betalingsoverblik knap

 

#40

Updated by Thomas Hansen 25 days ago

Der er dog den lille forskel at ekstern betalingsknap uden en liste af eksterne betalinger giver mening, men det samme gør sig ikke gældende for interne og dibs knapper. Så sidstnævnte sørger jeg lige for er dependendt.

Og "* Regninger kan ikke betales online. Henvend dig på dit lokale bibliotek " skal dø, right?

 

#41

Updated by Rolf Madsen 25 days ago

Skarp pointe!

Enig i at du kan "dø" den. :-)

#42

Updated by Thomas Hansen 25 days ago

> Indsæt WYSIWYG tekstbokse (NB. Teksten skal kun vises hvis tekstfeltet er udfyldt!)

Mere tricky end som så... Hvis der bare er et newline i feltet (som jo ser tomt ud), så giver wysiwyg'en markupen "<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>" som man både skal decode entiteter og striptag'e for at se om er "tomt". Så jeg har valgt en lidt mere pedestrian, men mere solid metode:

#43

Updated by Thomas Hansen 25 days ago

@rolf

> Visning ved "Mit betalingsoverblik" knappen - Default tekst:
> Du sendes videre til betaling på Mit betalingsoverblik

Sikker på at det skal være wysiwyg? Det skal jo alignes med knappen, og hvis man kommer til at sætte et par newlines for meget i enden, så kommer det til at se herrens ud. Skal det ikke bare være plain text?

 

#44

Updated by Steen Larsen 25 days ago

Lyder rigtigt at det dér kun er plain tekst - brug af link m.m. til yderligere info kan sættes i toppen - altså i en af de andre tekstfelter.

Husk at "Mit betalingsoverblik" er én løsning så enten skal selve knappen være generel eller knapteksten skal kunne konfigureres (eller man bruger oversættelse til at sætte den korrekte betegnelse men det er vel ikke god praksis)

#45

Updated by Rolf Madsen 25 days ago

Min tanke var at der er nødvendigt at indsætte et link og ændre teksten.

#46

Updated by Thomas Hansen 25 days ago

Men hvad er pointen med den tekst? Lige nu står der "Du sendes videre til betaling på Mit betalingsoverblik", hvilket er dobbeltkonfekt, fordi lige ved siden af er der en link knap, hvor der står "Mit betalingsoverblik" og et ikon der signalerer et eksternt link... Jeg påstå at den ikke bidrager med nogen ny information for brugeren.

Desuden er teksten jo ikke korrekt. Man bliver jo først sendt videre hvis man rent faktisk trykker på knappen ved siden af. ;-) Jeg tror ikke det er særligt accessible, en screenreader vil vel læse "Du sendes videre til betaling på Mit betalingsoverblik" op efterfuldt af "link: mit betalingsoverblik".

Og personligt skurrer det i mine øjne at jeg får at vide at jeg sendes videre til betaling, men linket antyder at jeg får en *oversigt*. Which is it then?

Jeg kan måske se ideen i det hvis teksten var "Du kan betale dine regninger på <knap>", men så er vi ude i noget hvor jeg ikke ser den store grund til at det er konfigurerbart (ikke mindsts for at undgå at nogen får ødelagt det ved at skrive "Klik på knappen for at betale:" eller lignede vederstyggeligheder).

Hvis linket og link teksten er konfigurerbart, hvilket den jo må være hvis der er andre betalingsløsninger end "Min betalingsoversit", så burde det vel være nok? Al forklaringen står jo i headeren og footeren.

#47

Updated by Rolf Madsen 24 days ago

Det er jeg sådan set enig i.

Drop den pågældende tekst.

#48

Updated by Thomas Hansen 24 days ago

Oki. Så er det bare en alm. konfigurerbar knap.

#49

Updated by Thomas Hansen 24 days ago

@rolf

Ov, hvis man nu kun har aktiveret den externe betalingsknap, men ikke listen af eksterne betalinger, hvad med headeren og footeren?

Syntes ikke det giver mening kun at have knappen. Header + knap? Tænker ikke at footeren giver mening her.

#50

Updated by Rolf Madsen 24 days ago

Jeg kan ikke se nogen case hvor "Mit betalingsoverblik" knappen skal aktiveres uden non-payable mellemværender ikke også er aktiveret.

Dem tænker jeg godt du må lave afhængige hvis det giver bedre mening!

#51

Updated by Thomas Hansen 24 days ago

Fint, så gør jeg det.

 

#52

Updated by Rolf Madsen 24 days ago

 1. Man skal kunne vise non-payable mellemværender uden Mit betalingsoveblik knappen
 2. Man skal ikke kunne vise Mit betalingsoveblik knappen uden non-payable mellemværender.

Håber det giver mening?

#53

Updated by Thomas Hansen 23 days ago

OK, her er et preview:

 

Jeg jeg har taget mig lidt kunstneriske friheder... Jeg systes lidt der mangler en overskrift imellem listerne når begge lister bliver vist, så der ligesom kommer noget adskildelse ind. Jeg ved bare ikke lige hvad den overskrift skal være?

#54

Updated by Rolf Madsen 23 days ago

Det ser lovende ud!

Titlerne burde kunne hentes ved opslag i brønden uden filtrering på agencyId ikke?

#55

Updated by Thomas Hansen 23 days ago

Ja, alle de der "slettet eller kasseret materiale" er vist fordi jeg bare har FBS til at returnere noget test data, som ikke nødvendigvis hænger sammen med den brønd jeg tilfældigvis har (eller fordi jeg ikke er hoppet på VPN)...

Men hvad siger du til mellemoverskrift?

 

#56

Updated by Rolf Madsen 23 days ago

Vi skal have en generel overskrift også underoverskrifter for hver gruppe af mellemværender.

Hvilke muligheder er der?

Kan vi tage rammerne fra designet i https://projects.invisionapp.com/share/UTZHG9AJR87#/screens/438281031 eller kolliderer det de begrænsninger der er i det eksisterende design?

#57

Updated by Steen Larsen 23 days ago

Mht titler så kan du ikke antage at du altid kan få titler m.m. ved søgning på faustnumre - vi har jo erstatninger langt tilbage (før FBS) og hvem ved hvad der sket gennem tiden.

Mht unknown type er det så Gebyr/Erstatning der skal vises der? Altså feltet "type" fra svaret

#58

Updated by Thomas Hansen 23 days ago

@rolf

Det bliver noget mærkeligt noget hvis vi pludselig har rammer som vi ikke har andre steder på den side... Jeg kan ikke komme i tanke om noget "rammeagtigt" vi bruger andre steder...

Men jeg kan smække et par overskriftsfelter ind som kun bliver vist når begge sektioner er der, med lidt negative space burde vi få det til at fremstå som to forskellige ting... Let me run with that...

 

#59

Updated by Steen Larsen 23 days ago

I øvrigt - mht kaldet til FBS for at få listen over mellemværender er der en v1 og v2 - forskellen er at materialegruppen på materialet har beskrivelsen på materialegruppen med i v2. Ikke noget vi har behov for i listen over mellemværender.

#60

Updated by Thomas Hansen 23 days ago

Så kom det til at se sådan her ud:

#61

Updated by Rolf Madsen 23 days ago

BUM!

Det ser så gu meget godt ud hr. Fini Hansen! :-)

Jeg beder lige mine overdommere kaste deres kritiske blikke på det.

#62

Updated by Steen Larsen 23 days ago

Vi er vel enige om at der lige under de to øverste overskrifter også er mulighed for at tilføje tekster?

Og så er der selvfølgelig det med at det er mellemværender som både kan være Gebyrer og Erstatninger men tænker det er levn fra det tidligere skærmdump

 

#63

Updated by Thomas Hansen 23 days ago

> Vi er vel enige om at der lige under de to øverste overskrifter også er mulighed for at tilføje tekster?

Nope. Men vi kan flytte den der er efter "Dine ubetalte gebyer (efter 27/10 2020)" derop i stedet (eller helt op under den første overskrift er måske bedre?). Jeg tænker ikke at det er nødvendigt at forklare det to gange.

> Og så er der selvfølgelig det med at det er mellemværender som både kan være Gebyrer og Erstatninger men tænker det er levn fra det tidligere skærmdump

Altså hvis du tænker "Dine ubetalte gebyer (efter 27/10 2020)" og dens makker, så er det helt redaktørstyret.

 

#64

Updated by Steen Larsen 23 days ago

Det gør selvfølgelig backend enklere med ét tekstfelt istedet for 3, så jeg vil foreslå at teksten du nævner ("Dine ubetalte gebyer (efter 27/10 2020)") netop flyttes op under den allerførste overskrift - den der på billedet hedder "Betal gebyrer"
På den måde kan man se den tekst og forstå at når man scroller ned er der eller kan være en ekstra sektion med flere mellemværender.

 

#65

Updated by Rolf Madsen 23 days ago

Er der t() til oversættelse på diverse overskrifter, tekster og knapper som ikke kan redigeres via WYSIWYG- eller tekst-felt i administrationsgrænsefladen?

#66

Updated by Thomas Hansen 23 days ago

@steen

Du mener forhåbentligt "Gebyrer og erstatninger overgår til et nyt system, hvor betalingen sker gennem løsningen Mit betalingsoverblik.", for det giver ikke mening at flytte overskriften?

@rolf:

Der er ikke noget nyt at oversætte, det hele er redaktør redigerbart.

#67

Updated by Steen Larsen 22 days ago

Øv da også - ja, det er teksten du nævner der findes under overskriften der skal flyttes op.

#68

Updated by Rolf Madsen 22 days ago

Ninna og jeg har gennemgået løsningen og har kun nogle meget små rettelser, som også bygger på ovenstående diskussion:

 1. Hovedoverskriften "Betal gebyrer" ændres til "Gebyrer og erstatninger"
 2. Flyt "Gebyrer og erstatninger overgår til et nyt system, hvor betalingen sker gennem løsnignen Mit betalingsoverblik" op under hovedoverskriften "Gebyrer og erstatninger"

Tak for alle bidragene, en hurtig indsats og et rigtig godt resultat! :-)

#69

Updated by Thomas Hansen 22 days ago

Check... Så omdøber jeg den også lige fra "header" til "introtekst" for at gøre det lidt nemmere for brugeren at forstå.

#70

Updated by Thomas Hansen 22 days ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review

Så er det klar til test: https://github.com/ding2/ding2/pull/1753

#71

Updated by Rolf Madsen 22 days ago

@Thomas, kan du poste et screenshot af den endelige løsning, hvor  "Gebyrer og erstatninger overgår til et nyt system, hvor betalingen sker gennem løsnignen Mit betalingsoverblik" er flyttet op under hovedoverskriften "Gebyrer og erstatninger"?

Jeg kan se at det er det gamle screenshot der er tilføjet til dit PR, og jeg vil gerne sende den endelige løsning til projektets interessenter da det har stor bevågenhed.

#72

Updated by Thomas Hansen 22 days ago

Har lige opdateret billederne på PRet, men du får dem også lige her:

#73

Updated by Rolf Madsen 22 days ago

Super godt!

Takker. :-)

#74

Updated by Ninna Rasmussen 19 days ago

 • Assignee changed from Ninna Rasmussen to Gitte Barlach
#75

Updated by Jesper Kristensen 19 days ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed

Approved

#76

Updated by Ninna Rasmussen 5 days ago

Lidt tilbageløb efter indledende test på platform SH: 

 

 1. En sektion uden mellemværender skal ikke vises.
  Når en sektion (kryds i Payable ON-site/Payable OFF-site) ønskes vist og denne IKKE indeholder mellemværender så skal hele sektionen ikke vises.  
  Pt. vises sektionen med en total på 0,00 kr. incl. evt. tekster og knapper
 1. Når begge sektioner IKKE indeholder mellemværender, så skal der vises en tekst, hvor der står: ”Du har i øjeblikket ingen ubetalte gebyrer eller erstatninger på biblioteket”. Teksten skal være til at oversætte.  
 2. Overskrifter for sektioner skal kun vises, hvis de begge er aktiverede.
  Hvis der kun bliver vist én sektion (som følge af ét kryds eller manglende mellemværender i den anden sektion jvf. Punkt 1 ovenfor) så skal overskriften på den viste sektion ikke vises 
  Pt. afhænger visning af overskriften ikke af, hvad der er i den “anden” sektion. 
 3. Intro-teksten under hovedoverskriften skal vises uafhængig af, om sektionerne vises
  Den overordnede introtekst skal vises og redigeres uafhængig af hvilke sektioner der skal vises. Introteksten har sin egen “Show introtekst”-checkboks. 
  Pt. vises introteksten korrekt, men den kan kun redigeres hvis krydset (evt. midlertidigt) sættes i Payable OFF-site 
 4. De to felter i backenden i sektionen ”Payable on site” skal være default enabled – resten skal ikke være slået til by default.  
#77

Updated by Thomas Hansen 2 days ago

Fixes pushed.

#78

Updated by Gitte Barlach 2 days ago

 • Status changed from Reviewed to Needs code review
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

Also available in: Atom PDF