Project

General

Profile

Bug #507

Låners reservering afvises hvis der ikke forudgående er valgt afhentningsfilial eller interesseperiode

Added by Anonymous over 5 years ago. Updated almost 5 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:

Description

Låners reservering afvises med uforståelig fejltekst (~ Et forkert valg er truffet. Kontakt din administrator)hvis der ikke forudgående er valgt afhentningsfilial.
Det ville være hensigtsmæssigt at der ihvertfald hvis der ingen filial er registreret - popper en valgmulighed op og derved sikrer at låneren ikke ender i denne negative situation. Første bibliotek i drift har oplevet dette som en alvorlig gene.


Related issues

Is duplicate of DDB CMS - Bug #351: Biblioteket skal kunne angive en default afhentningsfilialResolved (tag version)2014-05-09
Has duplicate DDB CMS - Bug #549: Hvis "Afhentningsfilial" er tom giver det fejl i reserveringClosed2014-09-11

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Is duplicate of Bug #351: Biblioteket skal kunne angive en default afhentningsfilial added

#2 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Status changed from New to Closed

Hej Hans Erik

Tak fordi du gør opmærksom på det!

Det er et problem vi har været opmærksomme på og det rulles ud i den kommende version 1.0 af DDB CMS.

Mvh
Rolf

#3 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Has duplicate Bug #549: Hvis "Afhentningsfilial" er tom giver det fejl i reservering added

#4 Updated by Susanne Lund Mikkelsen over 5 years ago

Vi har lige haft et eksempel med en låner, der ikke kan få lov til at reservere, når interesseperioden ikke er angivet. Hun havde angivet afhentningsfilial, men blev ved med at få fejl, indtil hun også angav en interesseperiode.

#5 Updated by Anonymous over 5 years ago

 • Subject changed from Låners reservering afvises hvis der ikke forudgående er valgt afhentningsfilial to Låners reservering afvises hvis der ikke forudgående er valgt afhentningsfilial eller interesseperiode

#6 Updated by Árni Loftsson over 5 years ago

Vi har haft 2 lånere som ikke kunne reservere før deres interesseperiode blev sat. De havde i forvejen en afhentningsfilial sat. Så det var kun den manglende interesseperiode som resulterede i fejl. Jeg er i tvivl om det er indeholdt i de rettelser som kommer i version 1.0.

#7 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

Den ligger som en del af #534 der er planlagt til udvikling i denne uge.

#8 Updated by Anonymous over 5 years ago

Det bliver ikke nævnt i #534, men låneren bliver som sagt afvist hvis der ikke er defineret interesseperiode ELLER afhentningssted, så værdier for begge skal altså være sat. Skal det evt. tilføjes til bug beskrivelsen i #534?

#9 Updated by Anonymous over 5 years ago

 • Status changed from Closed to Open (waiting)

Jeg tillader mig lige at åbne denne sag igen, for at få opklaret om der i sag #534 bliver kigget på at en reservering afvises hvis enten afhentningsfilial eller interesseperiode ikke er defineret.

#10 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Assignee set to Anonymous
 • Target version set to DDB CMS - Kombit (FBI) drifts- og infrastrukturudvikling

#11 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

I nyeste byg af 1.01 der er på vej ud i test, bliver en bruger uden tilhørsfilial bedt om at vælge en sådan ved reservering. Endvidere kan en bruger reservere selvom der ikke er valg interesseperiode. Man kan diskutere om sidstenævnte er den rigtige løsning, men jeg mener vi kan lukke denne sag for nuværende.

#12 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Closed

#13 Updated by Anonymous over 5 years ago

Jeg er helt enig i dine overvejelser, sagen kan lukkes.

#14 Updated by Betina Nakel Thorsager over 5 years ago

Allerød gik i luften med DDB CMS i går og har lige oplevet samme problem. En låner har henvendt sig fordi hun fik en besked om at henvende sig til biblioteket systemansvarlige, når hun ville reservere titlen Julesvineriet af Manuel Sareen. Jeg testede det og fik samme fejl. Jeg gik så ind i min brugerprofil og tilføjede Lynge som tilhørsfilial. Derefter var der ingen problemer med at reservere. Jeg prøvede at slette den faste tilhørsfilial i min profil, men det kan jeg ikke. Når jeg vælger Ingen og gemmer, har jeg alligevel Lynge.
Vores lånere får ikke tilknyttet tilhørsfilial ved oprettelse.
PS: DBC har bedt mig om at skrive mine observationer ind her.

#15 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

Hej Betina

Det bør virke sådan at brugere der er oprettet uden tilhørsfilial får muligheden for at vælge en sådan ved indloging i forbindelse med reservering. Da du testede og fik fejlen var du der logget ind allerede ?
Vedr.: "Når jeg vælger Ingen og gemmer, har jeg alligevel Lynge.": systemet er ikke tiltænkt at man kan ændre en valgt tilhørsfilial til "ingen"("ingen" bør oversættes til "Vælg")

#16 Updated by Betina Nakel Thorsager over 5 years ago

Hej Gitte,
Nej, jeg er ret sikker på, at jeg ikke var logget ind inden.

#17 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Status changed from Closed to Need more info
 • Target version changed from DDB CMS - Kombit (FBI) drifts- og infrastrukturudvikling to DDB CMS 2015 2. opgradering

#18 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Betina Nakel Thorsager

Hej Betina

Jeg kan se I kører med nyeste release: Ding 2 (ding2-1.0.1)

Er det stadig et problem for Jer at brugere uden tilhørsfilial ikke får mulighed for at vælge fillial ifm. indlogning via reservering?

Hvis ja vil jeg bede om en test-bruger oprettet uden filial.

Hvis nej vil jeg lukke sagen ;-)

#19 Updated by Steen Larsen about 5 years ago

En relateret fejl er hvis låneren (kunne være en institution, bibliotek el. lign) har en anden afhentningsfilial end en af de gyldige. Og her mødes man også af Ugyldigt valg i forbindelse med reservering. Visning af brugerprofilen vil vise koden for filialen og rediger brugerprofil vil vælge "ingen" i dropdown-listen.

#20 Updated by Christian HerningBib about 5 years ago

I Herning har vi den problematik som Steen nævner. Vi har nemlig en række afhentningssteder, som brugere af ordningen "biblioteket kommer" kan få tildelt som tilhørsfilial/afhentningssted i dde, men som andre brugere ikke må kunne vælge som afhentningssted. Men en bruger af ordningen får nu fejl ved forsøg på reservering, og under brugerprofilen står der f.eks. "arn" i stedet for "Arnborg", da ddbcms'et ikke ser ud til at kunne få fat i det oversatte navn fra dde.

#21 Updated by Árni Loftsson about 5 years ago

I Randers har vi en ekstra problematik med vi har nogle filial koder med æ og ø. F.eks. filial æ32. Det bliver til filial id: ~ae32 . Det kan DDBCMS ikke håndtere så der ser ud til at der ikke er valgt noget filial.

RETTELSE: Det her er ikke problem alleligevel. Vores fejl skyldes forkerte trimninger i DDELibra.

#22 Updated by Steen Larsen about 5 years ago

Alle filialer som vises i dropdown-listen i Rediger brugerprofil skyldes listen i trimningen "CRcu branch fetch" i ddelibraweb.
Oversættelserne mellem "alma-internkode" og koder/tekster i bibliotekssystemet fås fra et kald til alma - som kun viser filialerne fra den angivne liste.
Så når en låner har en anden filial så er der ingen oversættelse og man ser den interne kode - som Árni har set.

Jeg ved ikke om man uden for mange hacks eller uønskede sideeffekter kan gøre dette:

 • har låneren intet afleveringssted - fallback til standard/første bibliotek på listen
 • har låneren "ugyldigt" afleveringssted - benyt alligevel dette i kaldet af reservering

Efterfølgende opdatering (ændring af afhentningssted eller dato) vil dog tvinge materialet til en af de gyldige værdier.
Jeg har testet at brug af "ugyldigt" sted er muligt i kaldet til alma.

#23 Updated by Mogens Skov almost 5 years ago

Noget nyt i denne sag? Vi har samme problematik i Esbjerg. I vores tilfælde er det på et fællesbibliotek, hvor elever og lærere har skolebiblioteket som tilhørsfilial, men denne skal ikke kunne vælges som afhentningssted for andre lånere, og kommer derfor til at optræde som en ugyldig filial. Præcis som i Herning og som Steen beskriver det. Jeg tænker at en løsning som beskrevet, hvor det "ugyldige" afhentningssted alligevel bliver brugt ved oprettelse af reservering, vil fungere for vores vedkommende.

#24 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Status changed from Need more info to Resolved (tag version)

Testet på vanilla-alma.
Bruger uden afhentningsfilial bliver nu ved klik på reserver-knappen promptet med: "Du skal vælge afhentningsfilial før du kan reservere" , og bruger har i samme dialogboks mulighed for at vælge afhentningsfilial samt interessedato.
Den relaterede fejl ift. brugere der har en anden afhentningsfilial end en af de gyldige (f.eks. biblioteket kommer brugere) videreføres i en ny sag.

#25 Updated by Steen Larsen almost 5 years ago

Ny sag #1329

Also available in: Atom PDF