Project

General

Profile

Bug #5193

Release 33: Sektioner. Ikke muligt at oprette ny sektionsside.

Added by Nino Tiainen 4 months ago. Updated 4 months ago.

Status:
Reviewed
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
https://koebenhavn-dev.ddbcms.dk/section/testhest
Kategorier:
Inspiration - Sektioner og temaer

Description

Når man forsøger at oprette en ny sektionsside laves i stedet en kopi af en tidligere oprettet sektionsside. Denne fejl er aktuel efter opgradering til release 33. Test evt. på vores dev site https://koebenhavn-dev.ddbcms.dk/. Jeg har vedhæftet to screencasts som illustrerer fejlen. 

 


Files

#1

Updated by Tue Gaston 4 months ago

 • Status changed from New to Need analysis/info
 • Assignee set to Ninna Rasmussen
 • Priority changed from Normal to High
 • Target version set to Release 34 - Kandidater
#2

Updated by Tue Gaston 4 months ago

 • Assignee changed from Ninna Rasmussen to Gitte Barlach
#3

Updated by Ninna Rasmussen 4 months ago

@Gitte: Vil du teste og se om du kan reproducere?

#4

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

Jeg har kigget på denne.

Fejlen, som kan genskabes på upgrade-fbs med 7.x-6.3.1, er den samme som er beskrevet og håndteret her:#5005 
Vi er ved at undersøge, hvad årsagen er til at rettelsen, der var indeholdt i rel. 32 (7.x-6.2.1), tilsyneladende er genopstået. 

#5

Updated by Kasper Garnæs 4 months ago

Dette var lidt af en nød at knække.

Så vidt jeg kan se så skyldes problemet en fejl som blev introduceret ifm. #5037. Ændringen har medført at det felt som bruges til at angive at der skal laves en term side (Term page) ikke længere vises. Det gør at der ikke bliver skabt en Panels variant for den specifikke sektion. I stedet benytter sektionen den variant som fungerer som skabelon for fremtidige sektioner.

Derfor medfører det også i praksis det at alle sektioner som bliver oprettet benytter den samme variant og dermed vil have de samme elementer/panes.

Ud fra de vedhæftede screenshots kan man se hvordan feltet Term page mangler på bibliotek.kk.dk og hvordan dette har medført at der uforvarende er blevet redigeret i skabelonen.

For at rette situationen har jeg gjort følgende:

1. Fjernet koden der medfører at feltet bliver skjult

2. Reimplementeret den logik som koden var til at realiere vedr. rækkefølgen på felterne på sektionssiden.

3. Nulstillet skabelonen for sektioner.

 

PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/1756

Rettelsen kan testes ved at checke følgende:

1. Der skal være et term page felt ved oprettelse af sektionstermer.

2. Redigering af Panels layoutet for et sektionsterm skal ikke påvirke oprettelse af nye sektionstermer.

 

Bemærkninger:

 1. Rettelsen kræver ændringer til databasen. Det kan ikke kun rulles ud som en patch. Det kræver også at der bliver kørt databaseopdateringer. Dette sker normalt kun ifm. udrulninger.
 2. Rettelsen betyder at alle sektioner som er blevet oprettet erfter 6.3.1 er blevet rullet ud bliver nulstillet og skal oprettes på ny - også selv om der kun er blevet oprettet én.
 3.  En væsentlig del af komplikationen skyldes at modulet ikke benytter features til håndtering af konfigurarion. Det burde flyttes til features som Thomas Fini har bemærket andetsteds (og som egentlig også er blevet OK'et).
#6

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

Godt arbejde, må jeg sige!!!

#7

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Jørgen Nielsen
#8

Updated by Jørgen Nielsen 4 months ago

@Kasper Garnæs - der ser ikke ud til, at PR 1756 er opdateret med ny kode?

#9

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Kasper Garnæs
#10

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

Det må være https://github.com/ding2/ding2/pull/1800 der er det 

PR der skal review´es

#11

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Jørgen Nielsen
#12

Updated by Kasper Garnæs 4 months ago


Ja, det er korrekt. Det er https://github.com/ding2/ding2/pull/1800 der skal reviewes. Beklager forvirringen.

#13

Updated by Jørgen Nielsen 4 months ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#14

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

Jeg har testet på https://5193-fix-sections-rglwmsa-ton6gvqucinhw.eu-4.platformsh.site/

a) Den aktuelle fejl ift. at sektioner "arver" hinandens indhold, ser ud til at være løst:
a1)Jeg kan oprette nye sektioner, og sætte individuelt indhold på dem. 
a2) jeg har verificeret at feltet "term page" er tilstede ved oprettelse af en sektion

b1)når jeg opretter en ny sektion, og sætter kryds ud for "Tilbyder et menu-link" - og vælger fx main menu og gemmer, slår det ikke igennem; åbner jeg sektionen til redigering igen kan jeg se, at krydset der var sat ud for "Tilbyder et menu-link", er væk. Anden gang jeg sætter det, ser det ud til at forblive sat. Men det vil altså sige, at vil men gerne have et link til en Sektion i hovedmenu´en, skal man ind og redigere sektionen 2 gange. (se vedlagte skærmdump)

b2) Såfremt jeg retter i teaser-teksten i en sektion, slår det ikke igennem. Uanset om jeg clearer cashe, bliver den rettede teaser-tekst ikke vist. Jeg har også prøvet at rette i titlen på en sektion, og det slår fint igennem (se vedlagte skærmdump)

b3) Såfremt jeg retter titlen på en sektion, der er indsat i hovedmenu´en, er det forsat den gamle titel der optræder i hovedmenu´en (se vedlagte skærmdump)

b4) Når jeg fremhæver en sektion på forsiden (indsætter "Section group") vises beskrivelsen af sektionen ikke; ved ikke om det skyldes at rettelserne i #5037 er fjernet helt? (se vedlagte skærmdump)

#15

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Kasper Garnæs
#17

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

Gentestet på https://5193-fix-sections-rglwmsa-ton6gvqucinhw.eu-4.platformsh.site/

b2) Såfremt jeg retter i teaser-teksten i en sektion, slår det ikke igennem: min fejl! i min tidligere test har jeg blandet teaser og beskrivelse sammen. Sagen er at teaser-teksten slet ikke vises inde på selve sektionen. Det er kun beskrivelsen, der vises her. 
Det vil være ønskeligt hvis teaser-teksten blev vist der også. Det skal dog kun medtages nu, hvis det er en meget lille ting at rette. 

b4) Når jeg fremhæver en sektion på forsiden (indsætter "Section group") vises beskrivelsen af sektionen ikke: dette er nu rettet og OK. 
 

#18

Updated by Kasper Garnæs 4 months ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

Jeg har skubbet rettelser ud nu som også tilføjer teaser teksten på sektionsvisningen.

 

Jeg kan ikke genskabe b1), jeg kan godt genskabe b3). Hvorfor den opstår ved jeg ikke. Så vidt jeg kan bedømme vedrører det ikke muligheden for ikke at oprette en ny sektionsside. Jeg ved heller ikke om det er en fejl som er opstået i forbindelse med release 33.

#19

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

Testet på https://5193-fix-sections-rglwmsa-ton6gvqucinhw.eu-4.platformsh.site/
b2) Teaser teksten vises nu inde på selve sektionen. 

#20

Updated by Kasper Garnæs 4 months ago


b3) Jeg har nu også pushed en rettelse til håndteringen af sektioner i menuer. Dermed burde titlen på sektionen også altid blive reflekteret over i det tilsvarende menulink.

Dette har dog intet med #5037 med introduktionen af teasere for sektioner at gøre.

#21

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

Mange tak for rettelserne. Jeg har testet igen. 

Fejlen b3) Jeg har verificeret at  titlen på sektionen nu bliver reflekteret over i det tilsvarende menulink. Godkendt. 

Fejlen b1) ser stadig ud til at optræde; vi har testet i hhv Chrome og Edge.
Dvs. at når jeg opretter en ny sektion, og sætter kryds ud for "Tilbyder et menu-link" - og vælger fx main menu og gemmer, slår det ikke igennem; åbner jeg sektionen til redigering igen kan jeg se, at krydset der var sat ud for "Tilbyder et menu-link", er væk. Anden gang jeg sætter det, ser det ud til at forblive sat. Men det vil altså sige, at vil men gerne have et link til en Sektion i hovedmenu´en, skal man ind og redigere sektionen 2 gange. Såfremt fejlen er svær at genskabe og løse, må vi tage den i en senere omgang. 

Når jeg opretter en ny sektion og tilknytter et billede (content image), vises dette ikke efterfølgende inde på sektionen. Denne fejl vil vi meget gerne have løst. 

#22

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

Uddybning af problematikken vedr. content image 

Funktionen "Section group", der anvendes til at fremhæve en sektion på forsiden, ser ud til at kræve, at der er "Content image" på den sektion, man gerne vil fremhæve; er der ikke det, blive sektionen ikke vist dér; det er i al fald det jeg har kunnet se via mine tests. Det er sådan set ok, dog bør der så være en hjælpetekst der forklarer det, når man opretter og gemmer en sektion. Det må vi tage i en senere sag. 

Jeg har haft sværere ved at finde logikken i, hvornår et "Content image" på en given sektion vises inde på selve sektionen. Jeg har set flere variationer:
- jeg opretter en ny sektion, og tilknytter et "Content image"; men dette vises ikke inde på selve sektionen. Det er en sektion, hvor jeg endnu ikke har tilknyttet noget indhold
- jeg opretter en ny sektion, og tilknytter et "Content image", og dette vises inde på sektionen
- jeg opretter en ny sektion, og tilknytter et "Content image", og dette vedbliver med at blive vist dér, selvom jeg opretter indhold (paneler) på sektionen
- jeg opretter en ny sektion, og tilknytter et "Content image", men dette vises ikke inde på sektionen, efter jeg har oprettet indhold (paneler) på sektionen

Forslag til løsning:
"Content image" anvendes kun til visning såfremt en sektion fremhæves på forsiden via Section group; det skal dermed ikke vises inde på selve sektionen.
Det vil give redaktionerne frihed til at bestemme, om der skal vises et billede inde på en given sektion eller ej, da de jo valgfrit kan indsætte billeder i feltet "Beskrivelse" via WYSIWYG editoren inde på sektionen. 

#23

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Jørgen Nielsen

Okay se bort fra minkommentar 22!
Reglen- som jeg efterlyste - foreligger allerede. Det vil sige:

 1. Content image vises aldrig automatisk på sektionssiden - kun hvis det er placeret af redaktøren i brødteksten.
 2. Content image vises altid i sektionsgruppen

Hermed godkendt, og videre til code review.

#24

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
#25

Updated by Jørgen Nielsen 4 months ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#26

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

Testet på upgrade-fbs med Release - 7.x-6.3.2-beta1

Testcases og sucesskriterier:
 

 1. det skal være muligt at oprette sektioner uden de "arver" hinandens indhold.
  Testresultat: Verificeret.
 2. det skal være muligt at rette hhv teaser tekst og titel på en sektion og gemme, uden sektionen derved mister sit indhold (dvs. de paneler der er sat ind på den)
  Testresultat: Verificeret.
 3. er der et menu-link til sektionen i fx hovedmenu´en, skal evt. senere ændringer i pågældende sektions titel automatisk fremgå af hovedmenu´en
  Testresultat: Verificeret.
 4. teaser tekst på en given sektion skal vises inde på sektionen
  Testresultat: Verificeret.
 5. teaser tekst på en sektion der fremhæves på forsiden via Section group skal vises dér
  Testresultat: Verificeret.
 6. content image skal kun vises i Section group-visningen - det skal ikke vises inde på sektionen
  Testresultat: Verificeret.
 7. sektioner der oprettet  rel.33 skal blive nulstillede ved opgraderingen.
  Testresultat: Verificeret. Det er vel at mærke de paneler, der er sat ind på sektionen, der er væk. Men selve sektionen, dvs. titel, teaser, beskrivelse, samt dens evt. plads i fx hovedmenu´en er ikke ændret. 
 8. sektioner der der oprettet før rel.33 bør ikke være påvirkede. 
  Testresultat: Verificeret.
#27

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

Nino i København har ligeledes testet, og rettelserne ser også ud til at virke på KBHs dev.site bygget ud fra WM template ding2-7.x-6.3.2-beta1-kun-test. 
Eneste bemærkninger at section groups af en eller anden grund ikke var slået til under /admin/config/user-interface/ipe-filter på Københavns dev.site, og derfor var det ikke muligt at vælge dett,e når man gik ind og redigerede forsiden.
Jeg har derfor kontrolleret på vanilla-fbs at section groups som default er slået til (se vedlagte)

#28

Updated by Gitte Barlach 4 months ago

 • Target version changed from Release 34 - Kandidater to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF