Project

General

Profile

Enhancement #543

Brug Drupals cache til kommentarer

Added by Kasper Garnæs about 6 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
Open (waiting)
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen)

Description

På nuværende tidspunkt anvender vi en separat cache til navne på brugere. Vi kan med fordel bruge Drupals egen brugercache.

Dette ville gøres vores egen kode mindre kompleks, der er basis for større effektivitet fordi den benyttes andre steder og vi ville også kunne udnytte Drupals egen cacheinvalidering.

Se https://github.com/ding2/ding_user/pull/5#discussion-diff-11379274.

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 6 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Target version set to DDB CMS 2014.2

#2 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2014.2 to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#3 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#4 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Kategorier Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen) added

Also available in: Atom PDF