Project

General

Profile

Enhancement #564

Interval events skal vises

Added by John Rask over 5 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:

Description

Dette er min første post, så jeg håber at den lander det rigtige sted..

Når man opretter events kan man angive start og sluttid for selve eventen, men vi kunne godt bruge en mulighed for også at definere hvornår eventen skal vises, sådan at den automatisk fjernes i det øjeblik eventen slutter. - Det ville også være godt at kunne definere et starttidspunkt for visning af eventen, sådan at man kan skrive den ind samtidig med at man tilføjer den til det fysiske katalog, men først viser eventen på hjemmesiden når kataloget er udkommet i starten af det nye halvår!!

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Assignee set to John Rask

Du kan benytte publicering og afpublicering som du finder under fanebladet "Planlægning" som det 3. nederste punkt på f. eks. https://lolland.ddbcms.dk/arrangementer/internet-undervisning/borgerdk-og-digital-postkasse#overlay=node/116/edit.

Dækker det dit behov?

#2 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

  • Target version set to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#3 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

Hej John

Er Rolfs vejledning ovenfor dækkende? I så fald vil jeg lukke sagen.

#4 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#5 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

  • Status changed from Open (waiting) to Closed

Jeg lukker denne sag.

John, du må genåbne hvis du ikke har fået besvaret dit spørgsmål!

Also available in: Atom PDF