Project

General

Profile

Enhancement #567

Local administrator skal have rettigheder til at se og redigere i admin/content/file

Added by Vivi Bundgaard almost 6 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:

Description

Ønske om tilladelse til at slette billeder i arkivet


Related issues

Has duplicate DDB CMS - Bug #1372: Local administrator skal have rettigheder til at se og redigere i admin/content/fileClosed2015-08-26

History

#1 Updated by Gitte Barlach almost 6 years ago

 • Tracker changed from Bug to Enhancement
 • Assignee set to Vivi Bundgaard

Hej Vivi
Kan du uddybe lidt? Hvilken rolle er der tale om?

#2 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)

#3 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version set to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#4 Updated by Susanne Lund Mikkelsen over 5 years ago

I forlængelse heraf ønsker vi også mulighed for at slette uploadede filer.

#5 Updated by Michael Ljungberg over 5 years ago

Det er også et ønske vi har. Som det er lige nu, ser det ikke ud til, at vi kan få et overblik over de filer(billeder, pdf mv.), der er uploadet til websitet. Når man vil tilføje et billede til en side/arrangement/nyhed mv. kan man kun tilføje nye og ikke slette eksisterende.

Bud på ønsket funktionalitet
Overordnet set kunne vi godt ønske os et centralt sted at håndtere uploadede billeder og filer

 • Mulighed for at få et overblik over allerede uploadede billeder og filer fra centralt hold - evt. i stil med "Find indhold"
 • Mulighed for at slette uploadede billeder og filer fra mediebiblioteket
 • Det ville være lækkert, hvis man på den enkelte fil kunne se, hvilke indholdselementer, der benytter filen. Så risikerer man ikke at slette filer, der er i brug.

#6 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#9 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to 38

#10 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Has duplicate Bug #1372: Local administrator skal have rettigheder til at se og redigere i admin/content/file added

#11 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Subject changed from Sletning af billeder i arkivet to Local administrator skal have rettigheder til at se og redigere i admin/content/file
 • Priority changed from Normal to High

#12 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Assignee deleted (Vivi Bundgaard)

#13 Updated by Anonymous almost 5 years ago

Jeg har tilføjet rettigheden "administer files" til local administrator i ding_permissions.

Pull request: https://github.com/ding2/ding_permissions/pull/17

#14 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs code review
 • Assignee set to Jesper Kristensen

#15 Updated by Jesper Kristensen almost 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed

Reviewed og afventer merge.

#16 Updated by Jesper Kristensen almost 5 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Merged

#17 Updated by Nino Tiainen almost 5 years ago

@Gitte: Testet og godkendt på vanilla og upgrade.

#18 Updated by Nino Tiainen almost 5 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Nino Tiainen

#19 Updated by Nino Tiainen over 4 years ago

@Gitte: Ser stadig fint ud på vanilla og upgrade.

#20 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from 38 to DDB CMS 2015 4. opgradering

#21 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Testet og ok på upgrade alma

#22 Updated by Anonymous over 4 years ago

Det virker ikke hos Hvidovre.

Jeg har en bruger, der er Local administrator, som tilgår https://hvidovre-stg.ddbcms.dk/#overlay=admin/content/file

Men får en "Adgang nægtet" side.

Se vedhæft

#23 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Jeg har lige gentestet på https://upgrade-alma.ddbcms.dk/#overlay=admin/content/file med en lokal admin bruger og får adgang uden problemer. :-/

#24 Updated by Anonymous over 4 years ago

Mærkeligt. Så må jeg oprette en sag hos DBC.

#25 Updated by Anonymous over 4 years ago

Efter korrespondance med DBC har jeg lige testet igen, og nu virker det, som det skal.

Also available in: Atom PDF