Project

General

Profile

Enhancement #577

Dokumentation af søgeoptimeringer

Added by Kasper Garnæs over 5 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Needs code review
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér, Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

På nuværende tidspunkt grupperer vi resultater i egne og eksterne poster baseret på posternes id. Logikken for denne gruppering er kompleks og udokumenteret, hvilket gør det svært at arbejde videre med hvis der skulle være problemer

https://github.com/ding2/ting/pull/10/files#r12365333.

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Target version set to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#3 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#4 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

  • Kategorier Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér, Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd added

#5 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from Open (waiting) to Needs code review
  • Assignee set to Gitte Barlach
  • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 33 - Bugfixes

Det lader til at dette issue har ligget glemt i rigtig lang tid.

Er det stadig relevant og up-to-date i forhold til de ændringer der er lavet siden?

Also available in: Atom PDF