Project

General

Profile

Enhancement #578

Refaktorer håndtering af fulltext/docbook requests

Added by Kasper Garnæs over 5 years ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Needs code review
Priority:
Normal
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning, Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Data og relationer

Description

Den nuværende håndtering af requests efter DocBook er et grimt hack. Det kan gøres bedre således at vi respekterer den nuværende struktur. Fx. kunne TingFulltextRequest klassen bruges i stedet.

Se https://github.com/ding2/ting/pull/10/files#r12365619

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#2 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#3 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Kategorier Søgning - Materialevisning, Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Data og relationer added

#4 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Kategorier Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd added
 • Kategorier deleted (Søgning - Materialevisning, Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Data og relationer)

#5 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Kategorier Søgning - Materialevisning, Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Data og relationer added
 • Kategorier deleted (Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd)

#6 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Open (waiting) to Needs code review
 • Assignee set to Gitte Barlach

Det lader til at dette issue har ligget glemt i rigtig lang tid.

Er det stadig relevant og up-to-date i forhold til de ændringer der er lavet siden?

#7 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 33 - Bugfixes

#8 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

Also available in: Atom PDF