Project

General

Profile

Enhancement #580

Håndtering af ISBN number er ugenngenskuelig

Added by Kasper Garnæs over 5 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Needs code review
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér, Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

Den nuværende håndtering af ISBN numre er både obskur og udokumenteret. Det gør det svært at vedligeholde og videreudvikle.

Se https://github.com/ding2/ting/pull/10/files#r12369067.

History

#1 Updated by Steen Larsen over 5 years ago

For at supplere så findes ISBN som ISBN10 (10 tegn adskilt af mellemrum eller -) og ISBN13 (indeholder 13 tegn, altid i kompakt form).
ISBN13 starter indtil videre altid med 97 og ISBN10 med andre tal (for danmark er det 87)
ISBN13 afløser ISBN10 fra 2007

Poster fra brønden vil normalt have mindst ét af disse numre.
Nogle poster (få?) har begge numre

Hvis ISBN13 er tilgængelig bør det benyttes (udfra betragtningen at det er afløseren af ISBN10).

Den brugte kode ser tilsyneladende ud til at returnere alle isbn'ere - med det bedste brugbare nummer som index 0

...
hvilket muligvis ikke passer med alle bøger (f.eks. islandske bøger hvor isbn10 kan starte med 9979)

#2 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Target version set to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#3 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#4 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

  • Kategorier Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér, Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd added

#5 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from Open (waiting) to Needs code review
  • Assignee set to Gitte Barlach
  • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 33 - Bugfixes

Det lader til at dette issue har ligget glemt i rigtig lang tid.

Er det stadig relevant og up-to-date i forhold til de ændringer der er lavet siden?

Also available in: Atom PDF