Project

General

Profile

Enhancement #581

Refaktorering af problematiske tegn i objekter

Added by Kasper Garnæs over 5 years ago. Updated about 2 years ago.

Status:
Needs code review
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Data og relationer, Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

Vi har kode med det formål at rense objekttitler fra brønden for problematiske karakterer. Denne kode virker unødvendig kompleks og placeret på det forkerte niveau i koden.

Hvis der er et problem i forhold til problematiske tegn bør det rettes i udgangspunktet - brønden. Alternativt skal vi selv rense det men på et meget lavere niveau og mere bedre dækkende end kun for sidetitler.

Se https://github.com/ding2/ting/pull/10/files#r12372390.

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Target version set to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#2 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#3 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Kategorier Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Data og relationer, Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd added

#4 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from Open (waiting) to Needs code review
  • Assignee set to Gitte Barlach
  • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 33 - Bugfixes

Det lader til at dette issue har ligget glemt i rigtig lang tid.

Er det stadig relevant og up-to-date i forhold til de ændringer der er lavet siden?

Also available in: Atom PDF