Project

General

Profile

Enhancement #582

Bedre håndtering af alt tags for indhold

Added by Kasper Garnæs over 5 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Needs code review
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Nyheder, Inspiration - Arrangementer, Biblioteksinfo - Sider, Inspiration - Sektioner og temaer, Søgning - Materialevisning, Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen)

Description

Det nuværede alt tag er "[title] [type] [dato]". Det er ikke særlig anvendeligt.

Jeg tænker at "[type]: [title] ([dato])" vil være bedre. Det ville også være oplagt med et forfatternavn(e).

Som minimum brude det være muligt at styre lokalt - fx. gennem oversættelsesmodulet.

Se https://github.com/ding2/ting/pull/10/files#r12372639.

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Target version set to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#2 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#3 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

  • Kategorier Søgning - Værkvisning, Søgning - Materialevisning, Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér, Integration - Brønd - Data og relationer, Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd added

#4 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

  • Kategorier Inspiration - Nyheder, Inspiration - Arrangementer, Biblioteksinfo - Sider, Inspiration - Sektioner og temaer, Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen) added
  • Kategorier deleted (Søgning - Værkvisning, Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér, Integration - Brønd - Data og relationer, Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd)

#5 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from Open (waiting) to Needs code review
  • Assignee set to Gitte Barlach
  • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 33 - Bugfixes

Det lader til at dette issue har ligget glemt i rigtig lang tid.

Er det stadig relevant og up-to-date i forhold til de ændringer der er lavet siden?

Also available in: Atom PDF