Project

General

Profile

Bug #643

Kortet over Ishøj væk

Added by Kirsten Pileborg about 5 years ago. Updated almost 5 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:

Description

På siden "Åbningstider" (Tidligere i hovedmenuen som "Biblioteker")i Hovedmenu/Secondary menu er kortet
over Ishøj pludselig væk - øvrige oplysninger på siden er ok. Det virkede for 14 dage siden.
Iflg. DBC skal vi rette henvendelse til jer om fejlen.

History

#1 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

  • Assignee set to Kirsten Pileborg

Hej Kirsten

Kort findes kun på siden /biblioteker - ikke inde på det enkelte biblioteks side (i dette tilfælde /bibliotek/ishoj)

Siden /biblioteker dannes kun hvis man opretter mere end ét bibliotek.
Jeg vil umiddelbart tro at I tidligere har haft et test-bibliotek også, men måske slettet det for nyligt?

#2 Updated by Kirsten Pileborg about 5 years ago

Det har du nok ret i.
I første omgang omdøbte vi /biblioteker til /Åbningstider og det gik godt m.h.t. kortet.
Sidenhen oprettede vi også Åbningstider i Sencondary menu, hvor kortet også blev vist.

For ca. 1 uge deaktiverede vi /Åbningstider (den omdøbte)i Hovedmenuen - og så forsvandt kortet.

Så det er der nok ikke noget at gøre ved, formoder jeg ?

#3 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

  • Status changed from New to Closed

CMS´et er designet således at såfremt man har oprettet flere biblioteker/filialer vises en oversigtsside over disse, og hvor der også er et oversigtskort i toppen af siden.
Såfremt man "kun" opretter ét bibliotek, genereres der ikke en sådan oversigtsside. Man kommer i stedet direkte ind på pågældende biblioteks side. Her lægger designet op til at biblioteket kan publicere en beskrivelse af sig selv. Endvidere vises åbningstider, adresse, nyheder og arrangementer samt flere muligheder qua venstre-menu´en. Men umiddelbart lægger designet ikke op til at der også skal være et kort her.

Er det et stort ønske at få et kort ind på det ene biblioteks side bedes I oprette en ny sag og sætte det som "Enhancement".

Jeg lukker hermed denne sag.

#4 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

  • Target version set to DDB CMS 2014.2

Also available in: Atom PDF