Project

General

Profile

Feature #646

Kortvisning på Biblioteket side når man kun har et bibliotek

Added by Sesse Nisted Atkin over 4 years ago. Updated about 3 years ago.

Status:
Open (waiting)
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Biblioteker

Description

Mulighed for at få vist et kort på bibliotekets side. Hvis man kun har et bibliotek bliver listen over biblioteker ikke genereret og derfor bliver kortet ikke vist.

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Tracker changed from Enhancement to Feature
  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Target version set to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#2 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#3 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

  • Kategorier Biblioteksinfo - Biblioteker added

Also available in: Atom PDF