Project

General

Profile

Enhancement #678

"Forfatter"-navn: Mulighed for at vise det fulde navn fra "Staff" fremfor brugernavn i front end

Added by Anonymous almost 6 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Urgent
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:

Description

På indhold af typen "News" vises forfatterens brugernavn ved "Publiceret af" under indholdet.

Vi har et stort ønske om at få det ændret til forfatterens fulde navn, som allerede er angivet i "Staff" fremfor brugernavnet.

Jeg er klar over, at man godt kan bruge fulde navne som brugernavne, men under alle omstændigheder bør brugernavnet vel ikke fremgå af front end.

Brugernavn.JPG (47.7 KB) Brugernavn.JPG Gitte Barlach, 05/18/2015 04:03 PM
Realname.PNG (5.96 KB) Realname.PNG Gitte Barlach, 05/27/2015 04:26 PM
Staff navn.PNG (4.47 KB) Staff navn.PNG Gitte Barlach, 05/27/2015 04:26 PM
Brugernavn.PNG (5.55 KB) Brugernavn.PNG Gitte Barlach, 05/27/2015 04:26 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #315: Forfatteroplysninger for indhold skal bestå af brugerens fornavn i stedet for profilnavnetClosed2014-05-06
Related to DDB CMS - Bug #561: Display navn og login er identiske - MANGLER KONFIGURATIONClosed2014-09-18
Has duplicate DDB CMS - Enhancement #694: Visning af brugernavnClosed2014-12-02

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS 2015 2. opgradering

Lad os prøve at kigge på om det kan lade sig gøre uden at vride armen for meget om på Drupal.

Ændringen skal gælde for sidetyperne:

 1. side
 2. nyhed
 3. arrangement

#2 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Related to Enhancement #315: Forfatteroplysninger for indhold skal bestå af brugerens fornavn i stedet for profilnavnet added

#3 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

#4 Updated by Bente Jensen over 5 years ago

Ved nogen hvornår der sker noget i denne sag?

#5 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

Dette issue er foreløbigt sat til udvikling efter den version 1.1 vi er ved at udrulle nu, men afventer yderligere prioritering når vi har set på de mange issues der er registreret.

#6 Updated by Kasper Garnæs over 5 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs code review

Københavns biblioteker har foreslået en løsning baseret på Real Name modulet.

Pull requests:

- https://github.com/ding2/ding_staff/pull/5
- https://github.com/ding2/ding_permissions/pull/2

#7 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

Tak for bidraget! :-)

Vi sørger for at koordinere code review så det kan komme med i næste version.

#8 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Assignee set to Jesper Kristensen

#9 Updated by Jesper Kristensen over 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Development
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Kasper Garnæs

Reviewed og afventer minimal ændring :-)

#10 Updated by Kasper Garnæs over 5 years ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Jesper Kristensen

Opdateret.

#11 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Status changed from Development to Needs code review

#12 Updated by Jesper Kristensen over 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Merged and ready for test.

#13 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

Testet på vanilla -dev
Jeg opretter en nyhed.
Det ser ud til at det er det fulde brugernavn, der vises - og ikke det navn, der er angivet på Staff.

Var det ikke netop Staff-navnet, der ønskedes vist??

#14 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

Det undrer mig at Real name modulet ikke er aktiveret på https://vanilla-dev.ddbdev-i01.dbc.dk/#overlay=admin/modules ?

Når jeg er logget ind med Admin, som jeg nu har givet Staff rollen får jeg stadig kun vist "Publiceret af: admin"

#15 Updated by Jesper Kristensen over 5 years ago

 • Status changed from Technical test to Needs code review
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#16 Updated by Kasper Garnæs over 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

Reviewet og godkendt.

#17 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

Testet på vanilla-alma
Real-name modulet er aktiveret.

admin opretter en ny bruger med brugernavn "Test Titmus Tosse Testesen"; brugeren får rollerne "editor" og "staff". Staffnavn er "Test T.T.Testesen"
Denne nye bruger opretter en nyhed. https://vanilla-alma.ddbcms.dk/nyheder/film/tidens-tand
Under Publiceret af: vises brugernavnet "Test Titmus Tosse Testesen"

Det oprindelige ønske var "Vi har et stort ønske om at få det ændret til forfatterens fulde navn, som allerede er angivet i "Staff" fremfor brugernavnet."

Denne ændring ser ud til at være det omvendte ? Altså at det er brugernavnet der vises - og ikke staffnavnet?

#18 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Status changed from Technical test to Ready for development

#19 Updated by Anonymous over 5 years ago

Problemet opstår, fordi realname_user_update ikke bliver kaldt, når felterne under staff (dvs. profile2-felter) bliver opdateret.

Hvis man laver en rule, der opdaterer realname, når profile2 bliver opdateret, er problemet, at realname bliver cachet.

Så man kan lave en rule, der sørger for at opdatere realname og slette cache_entity_user for den specifikke bruger, når profile2-felter bliver opdateret.

Jeg kan ikke lige overskue, om problemet burde fikses i realname eller profile2, men jeg tilføjer reglen i ding_staff.

#20 Updated by Anonymous over 5 years ago

Og jeg har lavet et pull request, der tilføjer reglen som nævnt i http://platform.dandigbib.org/issues/678#note-19:
https://github.com/ding2/ding_staff/pull/7

#21 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Target version changed from DDB CMS 2015 2. opgradering to DDB CMS 2015 3. opgradering

#22 Updated by Jesper Kristensen about 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test

Approved og marged

#23 Updated by Nino Tiainen about 5 years ago

#24 Updated by Jesper Kristensen about 5 years ago

https://github.com/ding2/ding_staff/pull/7 er merged ind, som jeg læser koden gør den ikke noget med minder man opdatere en givet staff brugers profil?

#25 Updated by Nino Tiainen about 5 years ago

Har oprettet en ny bruger på https://vanilla-fbs-230rc1.ddbcms.dk med brugernavn:ninodk og fornavn: nino, surname: Tester. Følgende nyhed er oprettet med brugeren: https://vanilla-fbs-230rc1.ddbcms.dk/nyheder/kort-nyt/testnyhed-ny-testbruger. På både fuldnodevisning og listevisning er det brugernavnet der trækkes ud som forfatternavn og ikke fornavn + efternavn. Se f.eks. også https://vanilla-fbs-230rc1.ddbcms.dk/bibliotek/hovedbiblioteket.

#26 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#28 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

 • Status changed from Technical test to Ready for development
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Anonymous

#29 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 3. opgradering to 38

#30 Updated by Michael W. Christoffersen almost 5 years ago

Jeg har et problem, hvor det fulde navn vises for eks. en nyhed, selvom den ikke burde. Normalt vises bare brugernavnet, men af en eller anden grund er det fulde navn tilknyttet posten.

#31 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Related to Bug #561: Display navn og login er identiske - MANGLER KONFIGURATION added

#32 Updated by Anonymous almost 5 years ago

#24: Det er rigtigt, at reglen kun træder i kraft ved opdatering af en staff-brugers profil og ikke løser problemet med, at der kan være brugere, der har et forkert realname. Til det kunne man lave en update-funktion, der kalder realname_update() for hver enkelt staff-bruger.

Jeg har lavet en update-funktion, der gør dette: https://github.com/ding2/ding_staff/pull/10

#33 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Anonymous to Jesper Kristensen

#34 Updated by Jesper Kristensen almost 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Ready for development
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Anonymous

#35 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Status changed from Ready for development to Reviewed - Needs info/rework

#36 Updated by Anonymous almost 5 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Anonymous to Jesper Kristensen

Jeg har smidt koden i en anden branch, rettet commit-beskeden og lavet et nyt pull request: https://github.com/ding2/ding_staff/pull/12

#37 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Priority changed from Normal to Urgent

#38 Updated by Jesper Kristensen almost 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Merged

#39 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Testet og ok på vanilla-alma

#40 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from 38 to DDB CMS 2015 4. opgradering

Also available in: Atom PDF