Project

General

Profile

Enhancement #691

Tabroll: Der savnes mulighed for at pause ved mouse-over

Added by Anonymous almost 7 years ago. Updated about 3 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Forsiden

Description

Usability: Tempoet i tabroll er relativt højt og det kan knibe med at nå at konsumere det indhold, der står i en rolltab. Der ønskes mulighed for at indstille tempoet.

En generel indstilling vil nok kunne gøre det, f.eks. under admin/config/ding/frontend.

Endvidere, for at give brugerne en bedre chance for at konsumere indholdet, ønskes den aktive rolltab sat på pause ved mouse-over på billedet.

Opgaver

 1. Tilføj setting for hastighed af Tabroll under admin/config/ding/frontend
 2. Tilføj funktion til pause af skift imellem tabs ved mouseover på tabroll (tabs og billeder)

Files

Skærmbillede 2018-09-10 09.10.57.png (104 KB) Skærmbillede 2018-09-10 09.10.57.png Hvor finder jeg mulighed for at indstille hastighed i tabroll? Gitte Barlach, 09/10/2018 09:11 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3822: Tabroll: Der savnes mulighed for at indstille hastigheden FORSÆTTER #691Resolved (tag version)Gitte BarlachActions
#1

Updated by Kasper K Petersen almost 7 years ago

Oplever det samme med HolstebroBib hjemmeside. Ønsker samme mulighed eller nedsat hastighed.

#2

Updated by Rolf Madsen almost 7 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)
#3

Updated by Rolf Madsen over 6 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår
#4

Updated by Jesper Nørskov Søndergaard over 6 years ago

Det er også et ønske vi har i Esbjerg

#5

Updated by Rolf Madsen about 6 years ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to DDB CMS ID/UX projektet
#7

Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Kategorier Inspiration - Forsiden added
#8

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS ID/UX projektet to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)
#9

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Open (waiting) to Ready for development
 • Assignee set to Anonymous

@Martin, er til tilsvarende funktionalitet implementeret på de Nodelist paneler der har "bevægelige dele"?

#10

Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 27 - Bugfixes (Inlead)
#11

Updated by Anonymous almost 5 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Anonymous to Gitte Barlach
#12

Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen
#13

Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Description updated (diff)
 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (Inlead) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)
#14

Updated by Jesper Kristensen over 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Anonymous

Koden ser fin ud, vi skal bare lige rebase.

#15

Updated by Anonymous about 3 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Anonymous to Jesper Kristensen

Done.

#16

Updated by Jesper Kristensen about 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Anonymous

øv, den er desværre ramt i en ændring mere i den formatter og skal derfor rebases igen igen.

#17

Updated by Anonymous about 3 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Jesper Kristensen

Done

#18

Updated by Jesper Kristensen about 3 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Reviewed
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Reviewed og afventer release

#19

Updated by Kasper Garnæs about 3 years ago

 • Status changed from Reviewed to Integrationstest (Versioner)

Merged.

#20

Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

Testet på upgrade-29 med 4.5.0-rc2

ad 1) Tilføj setting for hastighed af Tabroll under admin/config/ding/frontend
Hvor finder jeg den funktion? synes ikke jeg kan se den under admin/config/ding/frontend ?
 
ad. 2) Tilføj funktion til pause af skift imellem tabs ved mouseover på tabroll (tabs og billeder)
Godkendt. De enkelte elementer i Tabroll pauser nu ved mouse over. 

Sender dog denne retur pga 1)
#21

Updated by Anonymous about 3 years ago

Denne sag er så gammel, at den formular som denne ændringer ændrer (admin/config/ding/frontend), er udgået og fjernet fra koden.

Siden hen er der også kommet IPE (Panels In Place), hvorfor jeg foreslår at denne redigering af indstilling kommer in på det Pane som der indsættes.

#22

Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Rolf Madsen

@Rolf: hvad siger du til Martins forslag?

#23

Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Subject changed from Tabroll: Der savnes mulighed for at indstille hastigheden samt pause ved mouse-over to Tabroll: Der savnes mulighed for at pause ved mouse-over
#24

Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

Dette issues rettelse af hastigheden for tabs i Rolltab videreføres i #3822.

#25

Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Related to Bug #3822: Tabroll: Der savnes mulighed for at indstille hastigheden FORSÆTTER #691 added
#26

Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Resolved (tag version)

Pause ved mouse-over på tabs i Rolltab er testet og godkendt.

Also available in: Atom PDF